Kokeile kuukausi maksutta

Lemminkäisen tulos kasvoi 2007 – hyvälle kehitykselle edellytyksiä 2008

Lemminkäinen-konsernin tulos ja liikevaihto kasvoivat kaksinumeroisin luvuin viime vuonna. Myös vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi roimasti, mutta tulos heikkeni markkinaoikeuden asfalttikartellista määräämän 14 miljoonan euron seuraamusmaksun takia. Yhtiön tilauskanta oli vuoden päättyessä edellisvuotta suurempi, mutta tilauskannan kasvu jäi monia kilpailijoita heikommaksi. Lemminkäinen näkee, että liiketoiminnan suotuisalle kehitykselle on edellytyksiä tänä vuonna.

Lemminkäinen-konsernin tulos ja liikevaihto kasvoivat kaksinumeroisin luvuin viime vuonna. Myös vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi roimasti, mutta tulos heikkeni markkinaoikeuden asfalttikartellista määräämän 14 miljoonan euron seuraamusmaksun takia. Yhtiön tilauskanta oli vuoden päättyessä edellisvuotta suurempi, mutta tilauskannan kasvu jäi monia kilpailijoita heikommaksi. Lemminkäinen näkee, että liiketoiminnan suotuisalle kehitykselle on edellytyksiä tänä vuonna.

image

Lemminkäinen-konserni 10-12 2007/10-12 2006

  • Liikevaihto milj. euroa 638,5/490,8
  • Liikevoitto % 3,7/6,8
  • Tulos ennen veroja milj. euroa 19,6/30,3

1-12 2007/1-12 2006

  • Liikevaihto milj. euroa 2 174,1/1 795,9
  • Liikevoitto % 5,8/6,0
  • Tulos ennen veroja milj. euroa 111,2/94,2
  • Omavaraisuusaste % 32,7/31,2  
  • Tase milj. euroa 1 069,0/939,2
  • Henkilöstö (keskimäärin) 9 201/8 418
  • Tilauskanta milj. euroa 1 414,1/1 326,7

Toimitusjohtaja Juhani Sormaala pitää Lemminkäisen tämän vuoden näkymiä kohtuullisina, vaikka myöntääkin, että Rakennusteollisuus RT:n kolmen prosentin kasvuennusteeseen liittyy paljon epävarmuutta kansainvälisten rahamarkkinoiden häiriöriskien vuoksi.

 

Päällystys- ja kiviainesryhmä

Päällystys- ja kiviainesryhmän liikevaihto kasvoi 13,8 prosenttia 636,3 miljoonaan euroa edellisvuoden 559,0 miljoonasta. Ryhmän liikevoitto supistui 26,9 miljoonaan euroon 35,5 miljoonasta. Jos ei oteta huomioon markkinaoikeuden Lemminkäiselle määräämää 14 miljoonan euron seuraamusmaksua, ryhmän vertailukelpoinen liikevoitto oli viime vuonna 40,9 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisilla luvuilla liikevoittomarginaali jopa parani 6,4 prosenttiin edellisvuoden 6,3 prosentista. Ryhmän tilauskanta kuitenkin supistui 7,4 prosenttia 171,4 miljoonaan euroon 185,1 miljoonasta.

Yhtiön mukaan Suomen asfalttialan kilpailu pysyi kireänä ja painoi hintatason heikoksi. Yhtiö ennakoi Suomen päällystystöiden kokonaismäärän säilyvän tänä vuonna viime vuoden tasolla.

Vilkkaana jatkunut rakentaminen piti kiviainesten kysynnän hyvänä. Tuotantomäärä säilyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Murskausurakoinnin ja valmisbetonin kysynnän uskotaan säilyvän hyvänä etenkin käynnissä olevien infrahankkeiden ja suhteellisen vilkkaana jatkuvan talonrakentamisen myötä.  

 

Lemcon

Projektirakentaja Lemconin liikevaihto kasvoi 389,9 miljoonaan euroon 344,0 miljoonasta. Liikevoitto kohosi 13,0 miljoonaan euroon 12,5 miljoonasta. Tilauskanta kutistui 4,2 prosenttia 346,7 miljoonaan euroon 361,9 miljoonasta. 

Lemconin tulos oli Sormaalalle pieni pettymys. Liikevoittomarginaali tippui 3,3 prosenttiin, kun se vielä 2005 oli 4,6 prosenttia.

Suuret väylätyöt kasvattivat Lemconin kotimaan toiminnan volyymia kannattavasti. Kotimaan infrarakentamisen tilauskanta oli hyvä ja käynnissä olevat urakat ovat pitkäaikaisia, ja ne takaavat yhtiölle kohtuullisen työkannan vuosiksi 2008 ja 2009. Infrarakentamisessa vuodesta 2008 odotetaan kuitenkin edellisvuotta hiljaisempaa muun muassa vähentyneen kalliorakentamisen takia. Joidenkin merkittävien hankkeiden siirtyminen heikentää markkinatilannetta. Myös talonrakentamisen kasvun hidastuminen heijastuu infrarakentamiseen.

Lemconin kotimaan projektinjohtopalveluiden kysyntä oli kohtuullisen hyvä vilkkaan liike- ja toimistorakentamisen ansiosta.

Venäjällä käynnistettiin omaperusteista tuotantoa sekä asunto- että toimitilasegmenteillä. Lemminkäisen näkymät Venäjällä ovat lähivuosina lupaavat.

 

Palmberg

Talonrakennusta harjoittavan Palmberg-konsernin liikevaihto kasvoi peräti 31,3 prosenttia 837,0 miljoonaan euroon 637,5 miljoonasta. Liikevoitto kasvoi 34,0 prosenttia 70,2 miljoonaan euroon 52,4 miljoonasta. Tilauskanta kasvoi 9,5 prosenttia 746,4 miljoonaan euroon 681,5 miljoonasta.

Hyvään tulokseen vaikuttivat etenkin vilkkaana jatkunut toimitilarakentaminen sekä kannattava kiinteistökehitys. Sen sijaan kotimaan perustajaurakoitujen asuntojen aloitusten määrä 852 laski selvästi edellisvuoden 1 558 asunnosta. Asuntotuotannon käynnistymistä haittasivat edelleen tonttipula pääkaupunkiseudulla, rakennuslupaprosessien pitkittyminen ja joissakin tapauksissa paikalliset kysyntätekijät.

Yhtiön valmiiden myymättömien asuntojen määrä kasvoi viime vuoden lopussa 283 asuntoon vuoden 2006 lopun 83 asunnosta. Suurin osa myymättömistä asunnoista sijaitsi pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhtiön mukaan markkinatilanne on edelleen kohtuullisen hyvä, mutta asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet.

Suomessa liike-, toimisto- ja logistiikkarakentaminen jatkuu melko vilkkaana, mutta saattaa hidastua loppuvuodesta. Suhdannehuipun ohittuminen näkyy selvimmin perustajaurakoitujen asuntojen aloitusmäärän laskuna ja asuntojen myyntiaikojen pitenemisenä. Palmbergin vuonna 2007 käynnistämät uudet rakennuskohteet pitävät yhtiön rakentamisen volyymin hyvänä myös vuonna 2008.  

 

Tekmanni ja rakennusmateriaaliryhmä

Tekmanni Oy:n liikevaihto kasvoi 20,1 prosenttia 230,2 miljoonaan euroon 191,7 miljoonasta. Yhtiön liikevoitto kasvoi 11,9 miljoonaan euroon 6,9 miljoonasta. Tilauskanta kasvoi 49,4 prosenttia 111,9 miljoonaan euroon 74,9 miljoonasta.

Kysynnän uskotaan jatkuvan vilkkaana kotimaassa talotekniikan huolto-, kunnossapito- ja korjaustoiminnassa. Loppuvuotta kohden alan markkinoiden odotetaan hieman hiljenevän.

Rakennusmateriaaliryhmän liikevaihto kasvoi 28,2 prosenttia 133,8 miljoonaan euroon 104,4 miljoonasta. Ryhmän liikevoitto kohosi 11,1 miljoonaan euroon 5,0 miljoonasta. Tilauskanta kasvoi huimat 61,1 prosenttia 37,7 miljoonaan euroon 23,4 miljoonasta.
Toimialan markkinatilanne säilyy lähiaikoina kokonaisuutena hyvänä.

Asuntorakentamisen hidastuminen heikentää tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Ympäristörakentaminen kasvaa tasaisesti. Materiaalien viennissä ja tuonnissa kysynnän odotetaan kasvavan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lemminkäisen tulos kasvoi 2007 – hyvälle kehitykselle edellytyksiä 2008”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat