Valtatie 8 siirretään Sepänkylän taajaman luoteispuolelle Vaasassa

Vaasan kaupungin koillispuolella sijaitseva valtatien 8 tiejakson Kotiranta-Stormossen kehittämistä koskeva ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on saatu päätökseen. Tiehallinnon Vaasan tiepiirin johtoryhmä on päättänyt tänään yksimielisesti valita Sepänkylän ohittavan tievaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi.

Vaasan kaupungin koillispuolella sijaitseva valtatien 8 tiejakson Kotiranta-Stormossen kehittämistä koskeva ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on saatu päätökseen. Tiehallinnon Vaasan tiepiirin johtoryhmä on päättänyt tänään yksimielisesti valita Sepänkylän ohittavan tievaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi.

Nyt aloitetaan valitun tievaihtoehdon yleissuunnitelman teko. Yleissuunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen laaditaan vielä yksityiskohtaisempi tiesuunnitelma ennen kuin tien rakentaminen voi alkaa. Näillä näkymin tien rakentaminen voisi alkaa vuoden 2010 syksyllä, jolloin tie valmistuisi vuoden 2012 lopussa.

Valtatien 8 tiejakson Kotiranta-Stormossen kehittämisen vaihtoehtoina olivat YVA:ssa tien kehittäminen nelikaistaiseksi korkealuokkaiseksi tieksi joko nykyisessä tiekäytävässä tai uudessa maastokäytävässä Sepänkylän luoteispuolella. Nykyisen tien kevyt parantaminen kaksikaistaisena tienä todettiin jo YVA-prosessin aikana riittämättömäksi pitkällä tähtäyksellä.

Alueen maankäytöstä ja siten yhdyskuntarakenteen kehittymisestä päättävät Vaasan kaupunki, Mustasaaren kunta ja Pohjanmaan liitto olivat kaikki melko vahvasti Sepänkylän luoteispuolelle tehtävän tielinjauksen puolella. Lisäksi kyseinen linjaus täyttää kaikki hankkeelle asetetut liikenteelliset vaatimukset ja on toteutuskelpoinen. Vastaavasti YVA:ssa havaittiin, että nykyiseen tiekäytävään ei kohtuullisin seurauksin saa mahtumaan nelikaistaista tietä, jonka molemmin puolin on sekä kevyen liikenteen väylät että melusuojaukset.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Valtatie 8 siirretään Sepänkylän taajaman luoteispuolelle Vaasassa”

Jätä kommentti