LVM vaatii VM:n 2009 budjettiesityksestä poistamia liikennehankkeita takaisin

Liikenne- ja viestintäministeriö vaatii, että ensi vuonna käynnistetään liikennepoliittisen selonteon mukaisesti Helsinki-Vaalimaa -moottoritien toteuttaminen Kehä III:lla, Seinäjoki-Vaasa -radan sähköistäminen sekä Kilpilahden uuden tieyhteyden rakentaminen korottomalla aikaistamisrahoituksella. Valtiovarainministeriö on poistanut nämä hankkeet ensi vuoden budjettiesityksestään.

Liikenne- ja viestintäministeriö vaatii, että ensi vuonna käynnistetään liikennepoliittisen selonteon mukaisesti Helsinki-Vaalimaa -moottoritien toteuttaminen Kehä III:lla, Seinäjoki-Vaasa -radan sähköistäminen sekä Kilpilahden uuden tieyhteyden rakentaminen korottomalla aikaistamisrahoituksella. Valtiovarainministeriö on poistanut nämä hankkeet ensi vuoden budjettiesityksestään.

Vantaan kaupunki on ilmoittanut olevansa valmis rahoittamaan Kehä III:n ensimmäisen vaiheen, joka maksaisi 50 miljoonaa euroa. Siten hanke voisi käynnistyä jo vuoden 2009 lopulla ja valtio maksaisi hankkeen rahoituksen takaisin Vantaan kaupungille sen valmistumisen jälkeen.

Kilpilahden uuden tieyhteyden rakentamiseen liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa enintään 25 miljoonan euron sopimusvaltuutta. Hanke toteutetaan samalla periaatteella kuin Kehä III:n ensimmäinen vaihe, mutta sopimuskumppanina on Neste Oil Oyj.

Lisäksi Ratahallintokeskukselle ehdotetaan valtuutta solmia Seinäjoki-Vaasa -radan sähköistystä varten enintään 20 miljoonaa euron sopimus. Vaasa ja Mustasaari rahoittavat radan sähköistyksen rakentamiskustannukset, jotka valtio maksaa takaisin korottomana hankkeen valmistuttua.

Kokonaisuudessaan liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budjettiehdotus on 2 108,8 miljoonaa euroa (1 783 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa).

Liikennepoliittisessa selonteossa ympäristö- ja ilmastopoliittisina toimenpiteinä korostuivat raideliikenneinvestoinnit. Tämän linjauksen mukaisesti Kehäradan toteuttamiseen varataan 404 miljoonan euron valtuus. Länsimetron suunnittelun jatkamiseksi ehdotetaan ensi vuodelle 6,8 miljoonaa euroa. Valtion osuus suunnittelukustannuksista ilman arvonlisäveroja on enintään 15 miljoonaa euroa.

Perustienpidon määrärahaksi liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa 510,6 miljoonaa euroa. Ehdotetulla summalla pääteiden ja muiden vilkkaiden teiden kunto pyritään säilyttämään nykytasolla. Teollisuuden puunkuljetusten kannalta olennaisen tiestön kuntoon on kohdennettu 15 miljoonaa euroa.

Valtatien 5 puuttuvien osien perusparannustöitä välillä Lusi-Mikkeli ehdotetaan budjettiin 42 miljoonaa euroa. Yksityisten teiden kunnossapitoon ministeriö ehdottaa 23 miljoonaa euroa. Tästä 10 miljoonaa euroa kohdistetaan puukuljetusten kannalta merkittäville yksityisteille.

Perusradanpidon määrärahaksi liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa 303,1 miljoonaa euroa. Tavoitteena on pitää koko rataverkosto liikennöitävässä kunnossa. Puukuljetuksia turvataan muun muassa Porokylä-Vuokatti -rataosan perusparantamisella.

Merenkulkulaitos oikeutetaan solmimaan sopimuksia Pietarsaaren meriväylän toteuttamiseksi enintään 8 miljoonaan euron määrästä. Hanke liittyy hallituksen keväällä tekemään päätökseen teollisuuden puunsaannin turvaamiseksi.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “LVM vaatii VM:n 2009 budjettiesityksestä poistamia liikennehankkeita takaisin”

Jätä kommentti