Pääkaupunkiseudun liikennehankkeista tehtiin aiesopimus

Valtio, pääkaupunkiseudun kunnat sekä YTV ovat tehneet aiesopimuksen pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2007:n toteutuksesta. Suunnitelmaan on kirjattu pk-seudun liikennejärjestelmän kehittämisen suuntaviivat sekä lähivuosien merkittävimmät liikennehankkeet. Kiireellisimpiä hankkeita infrastruktuurin parantamisessa ovat Kehärata ja Länsimetro. Seuraavina listalla tulevat Kehä III:n parantaminen, Kehä I:n parantaminen Helsingin ja Espoon alueilla sekä Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Espoon keskukseen.

Valtio, pääkaupunkiseudun kunnat sekä YTV ovat tehneet aiesopimuksen pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2007:n toteutuksesta. Suunnitelmaan on kirjattu pk-seudun liikennejärjestelmän kehittämisen suuntaviivat sekä lähivuosien merkittävimmät liikennehankkeet. Kiireellisimpiä hankkeita infrastruktuurin parantamisessa ovat Kehärata ja Länsimetro. Seuraavina listalla tulevat Kehä III:n parantaminen, Kehä I:n parantaminen Helsingin ja Espoon alueilla sekä Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Espoon keskukseen.

Pelkästään väyliä parantamalla ei kuitenkaan saada aikaan toimivaa ja asukkaiden tarpeita täyttävää liikennejärjestelmää. Aiesopimuksessa kaupungit sitoutuvat ottamaan maankäytön suunnittelussa huomioon joukkoliikennetarjonnan siten, että uudet asuin- ja työpaikka-alueet pyritään rakentamaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja erityisesti raideliikenteen varteen.

”On todella tärkeää, että samalla kun sovitaan liikennehankkeista, saadaan myös selkeä sitoutuminen maankäytön kehittämiseen joukkoliikenteen kannalta myönteiseen suuntaan”, korostaa liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö Harri Pursiainen.

Ensimmäinen PLJ-aiesopimus allekirjoitettiin viisi vuotta sitten elokuussa 2003. Seuraavan liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu on jo aloitettu. Vuonna 2011 valmistuva suunnitelma kattaa entistä laajemman alueen ja käsittää kaikkiaan 14 Helsingin seudun kuntaa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pääkaupunkiseudun liikennehankkeista tehtiin aiesopimus”

Jätä kommentti