Tiehallinnon maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmis

Tiehallinto on saanut valmiiksi oman meluntorjunnan toimintasuunnitelmansa maantiejaksoista, joiden liikenne ylittää 6 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa. Suunnitelmaan on valittu 44 meluntorjunnan kannalta kiireellistä kohdetta. Kohteet sisältyvät liikenne- ja viestintäministeriölle laadittuun meluntorjunnan teemapakettiin, jossa kohteiden toteutustarve on ohjelmoitu vuosille 2008-2012. Toimenpiteiden toteuttamisen myötä maanteiden melualueiden asukasmäärä alenisi 13 400 asukkaan verran.

Tiehallinto on saanut valmiiksi oman meluntorjunnan toimintasuunnitelmansa maantiejaksoista, joiden liikenne ylittää 6 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa. Suunnitelmaan on valittu 44 meluntorjunnan kannalta kiireellistä kohdetta. Kohteet sisältyvät liikenne- ja viestintäministeriölle laadittuun meluntorjunnan teemapakettiin, jossa kohteiden toteutustarve on ohjelmoitu vuosille 2008-2012. Toimenpiteiden toteuttamisen myötä maanteiden melualueiden asukasmäärä alenisi 13 400 asukkaan verran.

Toimenpiteiden toteuttamisesta tai rahoituksesta ei kuitenkaan ole tehty päätöksiä. Toteutus riippuu liikenne- ja viestintäministeriölle vuonna 2007 laaditun niin sanotun meluntorjunnan teemapaketin rahoituksesta. Jos halutaan toteuttaa valtioneuvoston päättämät tavoitteet, toimiin olisi panostettava huomattavasti enemmän.

Valtioneuvoston vuonna 2006 tekemän periaatepäätöksen mukaan yli 55 desibelin melualueilla asuvien määrän tulisi vuonna 2020 olla vähintään 20 prosenttia pienempi kuin vuonna 2003. Nyt esitetyillä toimenpiteillä ei saavuteta päätöksessä asetettua tavoitetta. Toimenpiteiden vaikutusta alentaa erityisesti kasvavan liikenteen myötä lisääntyvä melu. Nyt valitut kohteet on silti katsottu kiireellisiksi ja meluntorjunnasta hyötyvien määrä merkittäväksi.

Seuraavat ympäristömeludirektiivin mukaiset meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat laaditaan vuosina 2011-2012. Silloin tarkasteltava päätieverkko laajenee koskemaan maanteitä, joiden liikenne ylittää 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa. Näitä teitä on yhteensä noin 2 300 kilometriä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tiehallinnon maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmis”

Jätä kommentti