Rautaruukin tulos edelleen kuralla heinä-syyskuussa 2009

Rautaruukin kuluvan vuoden kolmas neljännes sujui alkuvuoden tapaan synkissä tunnelmissa. Yhtiön liikevaihto puolittui viime vuoden vastaavasta ajasta ja tulos painui selvästi tappiolliseksi. Pienenä positiivisena asiana voi pitää, että suhteellinen kannattavuus ei jäänyt aivan niin paljon miinukselle kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pitkälti samaan malliin kuin konsernitasolla sujui heinä-syyskuu 2009 myös rakentamisen Ruukki Construction -divisioonalla.

Rautaruukin kuluvan vuoden kolmas neljännes sujui alkuvuoden tapaan synkissä tunnelmissa. Yhtiön liikevaihto puolittui viime vuoden vastaavasta ajasta ja tulos painui selvästi tappiolliseksi. Pienenä positiivisena asiana voi pitää, että suhteellinen kannattavuus ei jäänyt aivan niin paljon miinukselle kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Pitkälti samaan malliin kuin konsernitasolla sujui heinä-syyskuu 2009 myös rakentamisen Ruukki Construction -divisioonalla.

image

Rautaruukki-konserni 7-9 2009/7-9 2008

 

 • Liikevaihto milj. euroa 485/996
 • Liikevoitto % -11,2/19,7
 • Tulos ennen veroja milj. euroa -64/195

 

1-9 2009/1-9 2008

 

 • Liikevaihto milj. euroa 1 429/3 004
 • Liikevoitto % -19,9/16,8
 • Tulos ennen veroja milj. euroa -313/503
 • Omavaraisuusaste % 62,7/68,0  
 • Tase milj. euroa 2 497/2 987
 • Henkilöstö (keskimäärin) 12 914/15 086

 

Ruukki Construction 7-9 2009/7-9 2008

 

 • Liikevaihto milj. euroa 164/309
 • Liikevoitto milj. euroa -4/56 *
 • Liikevoitto % -3/18 *
  *) Ilman kertaeriä

 

1-9 2009/1-9 2008

 

 • Liikevaihto milj. euroa 442/818
 • Liikevoitto milj. euroa -26/115
 • Liikevoitto % -6/14

 

”Ruukin heikko tuloskehitys katsauskaudella johtui pääasiassa myyntimäärien pienenemisestä, myyntihintojen epäsuotuisasta kehityksestä sekä kalliilla raaka-aineilla tuotetun teräsmateriaalin käytöstä. Myös terästuotannon matala kapasiteetin käyttöaste alkuvuonna rasitti tulostamme merkittävästi”, toimitusjohtaja Sakari Tamminen toteaa.

Ruukki Construction -divisioonan liikevaihdon kehitykseen vaikutti koko katsauskauden ajan heikkona jatkunut kysyntä. Erityisen matala liiketoiminnan aktiviteetti oli liike- ja toimitilarakentamisessa. Useilla markkina-alueilla projektien aloittamista on siirretty ja eräissä itäisen Keski-Euroopan maissa sekä Venäjällä ja Ukrainassa projekteja on myös keskeytetty. Myös infrastruktuurirakentamisessa liikevaihto laski, mutta vähemmän kuin liike- ja toimitilarakentamisessa.

Asuinrakentamisen kattotuotteiden kausiluonteinen kysyntä oli kohtuullisen hyvä ja myynti vuoden kolmannella neljänneksellä alkuvuotta vilkkaampaa. Markkinatilanne oli kuitenkin selvästi edellisvuosia heikompi. Asuinrakentamisen kattotuotteiden osuus divisioonan liikevaihdosta oli kuluvan vuoden tammi-syyskuussa 19 prosenttia, kun se oli vuotta aiemmin 15 prosenttia.

Ruukki Constructionin liikevoittoa laski myyntimäärien vähenemisen ohella myyntihintojen lasku. Myyntihinnat laskivat kaikilla markkina-alueilla teräsmateriaalin hinnan laskun vuoksi ja kiristyneestä kilpailusta johtuen. Hintojen lasku kuitenkin tasaantui kolmannen vuosineljänneksen kuluessa. Korkeilla raaka-ainehinnoilla tuotetun oman teräsmateriaalin sekä kalliin varastossa olleen ulkoisen materiaalin käyttö heikensivät kannattavuutta erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Raaka-ainekustannusten lasku vaikutti liikevoittoon osin kolmannella vuosineljänneksellä ja näkyy täysimääräisesti vuoden viimeisellä neljänneksellä. 

”Ruukin rakentamisen liiketoiminnoissa nähtiin vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta jonkin verran kausiluonteista kysynnän piristymistä kolmannella vuosineljänneksellä. Jäimme kuitenkin aiempien vuosien tasosta selvästi, ja erityisesti liike- ja toimitilarakentaminen oli hiljaista. Varsinkin Venäjällä julkisen vallan tukemien hankkeiden osuus rakentamisen liikevaihdostamme on kuitenkin noussut selvästi. Lisäksi pohjoismaisissa tie- ja väylähankkeissa sekä asuinrakentamisessa aktiviteetti oli jopa ennakoitua vilkkaampaa”, Tamminen sanoo.

Ruukki arvioi lähiajan näkymistä, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa asuinrakentaminen on muihin rakentamisen osa-alueisiin nähden verrattain vilkasta, vaikka kausiluontoinen kysyntä hiljenee vuoden viimeisen neljänneksen loppua kohden. Liike- ja toimitilarakentamisessa ei kuluvana vuonna odoteta aktiviteetin kasvua, ja kysynnän tässä segmentissä ennakoidaan elpyvän vasta, kun asiakkaiden luottamus sekä investointihalukkuus ja -kyky palautuvat. Öljyn hinnan pysyminen nykytasollaan tai sen mahdollinen nousu saattaa jossain määrin tukea liike- ja toimitilarakentamista Venäjällä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Infrastruktuurirakentamisen Pohjoismaissa odotetaan jonkin verran piristyvän julkisen vallan elvytystoimenpiteiden ansiosta vuoden 2009 loppupuolelta alkaen.

Yhtiö arvioi, että vuoden viimeisen neljänneksen tulos ennen veroja paranee selvästi vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna, mutta saattaa jäädä lievästi tappiolliseksi.

 

Ruukki Metals käynnistää yt-neuvottelut Suomessa

Ruukin terästuotannosta ja teräspalvelukeskuksista vastaava Ruukki Metals parantaa tehokkuutta ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä sekä sopeuttaa toimintoja heikkoon markkinatilanteeseen. Tämän vuoksi Ruukki Metalsissa aloitetaan yt-neuvottelut henkilöstövähennyksistä ja lomautuksista. Kaikkien seitsemän Suomessa sijaitsevan palvelukeskuksen tehostamistoimista aiheutuvan henkilöstövähennystarpeen arvioidaan olevan yhteensä noin 175 henkeä. Lisäksi lomautuksia koskevien neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 670 henkeä kolmella paikkakunnalla.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rautaruukin tulos edelleen kuralla heinä-syyskuussa 2009”

Vastaa