Ara: Kilpailumenettelystä poikkeamisia tulkitaan tiukasti jatkossa

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on lähettänyt tiistaina 1. joulukuuta kunnille kirjeen, jossa se kehottaa niitä ryhtymään aktiivisiin toimiin kohtuuhintaisten tonttien saatavuuden parantamiseksi. Se on Aran mukaan valtion tukeman asuntotuotannon perusedellytys. Samalla Ara kertoo aikovansa tulkita kilpailumenettelystä poikkeamisia hyvin tiukasti jatkossa.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on lähettänyt tiistaina 1. joulukuuta kunnille kirjeen, jossa se kehottaa niitä ryhtymään aktiivisiin toimiin kohtuuhintaisten tonttien saatavuuden parantamiseksi. Se on Aran mukaan valtion tukeman asuntotuotannon perusedellytys. Samalla Ara kertoo aikovansa tulkita kilpailumenettelystä poikkeamisia hyvin tiukasti jatkossa.

Ara korostaa, että valtion tukemaa asuntorakentamista säätelevän asuntolainsäädännön mukaan rakentamisen tulee perustua kilpailumenettelyyn. Ara voi myöntää tästä poikkeuksen vain perustellusta syystä. Tällainen syy on ollut rakennusalan poikkeuksellisen syvä lama ja tarve saada rakennushankkeita nopeasti käyntiin työllisyyden ylläpitämiseksi. Jatkossa poikkeamismahdollisuutta tulkitaan kuitenkin edelleen ahtaasti. Tämä tarkoittaa, että kilpailumenettelystä poikkeaminen rakentamisen osalta on mahdollista vain perustellusta, erittäin painavasta syystä.

Aran mukaan neuvottelu-urakoiden hyväksymisen haittapuolena on, että kilpailusäännöstä poikkeavien, ilman rakentamisen kilpailuttamista toteutuvien hankkeiden määrä nousee suureksi. Ongelmalliseksi on myös koettu neuvotteluhankkeiden rakentamisen hinnan hyväksyttävä taso, joka etenkin nopeassa laskusuhdanteessa muodostuu helposti korkeammaksi kuin kilpailtujen hankkeiden hintataso. Ara katsoo, että tilanne on seurausta ainakin osin riittämättömästä kohtuuhintaisten tonttien tarjonnasta.

 

Kuntien tulisi perua vapaarahoitteiseen tuotantoon tehdyt tonttivaraukset

 

Kun Ara-hankkeiden toteuttajilla on käytettävissä riittävästi kohtuuhintaisia tontteja, hankkeet voidaan suunnitella ja rakennuttaa vuokra- ja asumisoikeuskohteiden omistajien omien tavoitteiden mukaisiksi. Oma tonttivaranto mahdollistaa rakennusurakoiden, erillishankintojen sekä tarvittavien palveluiden kilpailuttamisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Aran mukaan kuntien tulee aiempaa voimakkaammin ja pitkäjänteisemmin hankkia ja kaavoittaa rakennusmaata asuntotuotannon tarpeisiin niin, että tontteja on riittävästi tarjolla myös kohtuuhintaisen Ara-tuotannon tarpeisiin. Tällöin tulee normaalin Ara-asuntotuotannon ohella ottaa huomioon myös erityisasuntotuotannon tonttitarpeet.
Ara-tuotantoon tarkoitetut tontit tulisi luovuttaa suoraan tuleville, tiedossa oleville Ara-tuotantoa toteuttaville yleishyödyllisille tahoille, mikä mahdollistaa hankkeiden kilpailuttamisen asianmukaisesti.

Kilpaillun Ara-asuntotuotannon edistämiseksi kuntien tulisi purkaa tai perua kaikki ne tonttivaraukset, jotka on tehty rakennusliikkeille vapaarahoitteisen asuntotuotannon toteuttamista varten ja joiden osalta varausajat ovat umpeutuneet. Tällöin tontit voidaan osoittaa suoraan Ara-tuotantoon niitä toteuttaville yleishyödyllisille tahoille.

Valitessaan hankkeita tukien piiriin Ara tulee painottamaan erityisesti niitä hankkeita, joissa rakentaminen kilpailutetaan.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ara: Kilpailumenettelystä poikkeamisia tulkitaan tiukasti jatkossa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat