Ara moittii Nuorisosäätiötä poliittisesta tuesta ja liiallisesta pr-toiminnasta

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus Ara on saanut lopultakin valmiiksi Nuorisosäätiötä koskevan tarkastuksensa. Yleishyödyllisten yhteisöjen valvonnasta vastaava Aran kehittämispäällikkö Markku Virtanen kertoo, että Ara moittii säätiötä liiallisista rahan käytöstä pr-toimintaan ja esimerkiksi matkusteluun. Myöskään poliittisten tukien jakaminen ei sovi hänen mukaansa sellaiselle yleishyödylliseksi nimetylle yhteisölle, joka harjoittaa valtion tuella sosiaalista vuokraustoimintaa.

Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus Ara on saanut lopultakin valmiiksi Nuorisosäätiötä koskevan tarkastuksensa. Yleishyödyllisten yhteisöjen valvonnasta vastaava Aran kehittämispäällikkö Markku Virtanen kertoo, että Ara moittii säätiötä liiallisista rahan käytöstä pr-toimintaan ja esimerkiksi matkusteluun. Myöskään poliittisten tukien jakaminen ei sovi hänen mukaansa sellaiselle yleishyödylliseksi nimetylle yhteisölle, joka harjoittaa valtion tuella sosiaalista vuokraustoimintaa.

image

Nuorisosäätiö ja sen omistamat kiinteistöyhtiöt eivät ole tarkastuksen mukaan kaikilta osin riittävällä tarkkuudella noudattaneet arava- ja korkotukilainsäädännön säätiön toiminnalle asettamia vaatimuksia. Puutteita ilmeni muun muassa eri rahoitusmuodoin rahoitettujen asuntojen tuottojen ja kulujen erillään pidon seurannassa ja vuokrissa tuleviin korjauksiin kerättyjen varojen käytössä. Tarkastus ei Aran mukaan kuitenkaan anna aihetta ryhtyä arava- ja korkotukilainsäädännön mahdollistamiin toimenpiteisiin.

Aran yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämän Nuorisosäätiön vuosittain maksamiin kuluihin todettiin sisältyvän sellaisia kustannuksia, joiden perusteita ja kohtuullisuutta ei Aran mielestä voi kaikilta osin pitää sosiaalista asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavalle yhteisölle hyväksyttävänä.

Poliittisen tuen osalta tarkastuksessa ei tullut esiin mitään uutta jo julkisuudessa esitettyyn verrattuna: tukea on annettu osallistumalla seminaareihin ja ostamalla tauluja. Tarkastus osoitti, että poliittista tukea ei ole maksettu Ara-asuntojen asukkailta perityillä vuokrilla lukuun ottamatta kahden kiinteistöyhtiön yhtä tauluhankintaa ja yhtä seminaarimaksua, joiden merkitys on ollut vähäinen.

Aran mukaan poliittisen toiminnan tukeminen ei voi kuulua yleishyödylliseksi nimetyn sosiaalista asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavan yhteisön toimintaan. Tämän estää jo arava- ja korkotukilainsäädäntö, jossa yleishyödylliseksi yhteisöksi nimetyn yhteisön toimiala määritellään suppeaksi ja rajatuksi.

 

Ei sanktioita 

 

RAY perii Nuorisosäätiöltä tukia takaisin, mutta Arasta ei kohdistu Nuorisosäätiöön moitteiden lisäksi sanktioita. Virtasen mukaan esimerkiksi arava- ja korkotukilainsäädännön mahdollistama aravalainan irtisanominen, korkotuen lakkauttaminen tai periminen takaisin edellyttäisivät räikeitä rikkeitä, esimerkiksi väärän tiedon antamista hakuvaiheessa tai kohteen loppuhinnan ilmoittamisessa. Tällaista ei Nuorisosäätiön osalta ole.

Virtasen mukaan lainsäädäntö on hyvin tulkinnanvaraista siinä, mihin yleishyödyllinen yhteisö saa käyttää rahojaan.

Nuorisosäätiö on antamassaan vastineessa lupautunut jatkossa toimimaan siten, että konsernin toiminta täyttää lain vaatimukset ja Aran antamat ohjeet ja suositukset.
Aran Nuorisosäätiötä koskeva tarkastus kesti pitkään. Asia on virastolle kiusallinen, sillä se sai ympäristöministeriöltä huomautuksen Nuorisosäätiölle myönnetystä ylisuuresta avustuksesta Nuorisosäätiön Vantaan Rosendalinkujan kohteeseen. Kohde sai myös suullisen aloitusluvan vastoin kirjallista päätöstä.

Tätä artikkelia on kommentoitu 8 kertaa

8 vastausta artikkeliin “Ara moittii Nuorisosäätiötä poliittisesta tuesta ja liiallisesta pr-toiminnasta”

  1. Jos Aran kepulainen johto nimeää omat miehensä tutkimaan onko kepulainen Nuorisosäätiö toiminut väärin, kun se on ottanut kepulaisen pääministerin myötävaikutuksella yhteiskunnan tukea, jota se on sitten jakanut kepulaisille poliitikoille, niin lopputulos on itsestään selvä. Pientä moitetta löytyy, mutta ei niin isoa, että rahoja olisi syytä periä takaisin. Sehän olisi vähän kuin itseään sakottaisi. Ehdotankin, että Aran selvitys otetaan pohjatyöksi asioiden lopullista selvittämistä ja johtopäätöksiä varten. Siihen oikeuslaitos on ainoa riittävän riippumaton taho (se voisi samalla selvittää oliko edellinen kepulainen ylijohtaja Teuvo Ijäs jäävi antaessaan viimeisinä työpäivinään yleishyödyllisyysstatuksen rakennuttajalle, jonka omistajaksi hän pian eläkkeelle päästyään riensi). Luulenpa, että jos Arassa olisi ollut demarijohtaja – tai vielä parempaa: poliittisesti sitoutumaton johtaja -, niin johtopäätökset olisivat olleet aivan toiset. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että demarivetoiset ”yleishyödylliset” rakennuttajat olisivat sen puhtaampia kuin muutkaan. Niillä vain ei ole nyt samanalaista ylätason suojelua kuin aikanaan.

   1. Toivottavasti nyt samantien selvitetään kuinka paljon entisen YH-organisaation (=Avara) tuki on ollut SDP:n ja Vasemmistoliiton jäsenille.

   2. Ehdotankin,

    Toivottavasti poliisi tekee tarkemmat tutkimukset Nuoriosäätiössä kuin Ara. Arakin löysi paljon huomautettavaa, mutta juuri kepulaisten sidonnaisuuksien vuoksi ei ryhtynyt muihin toimenpiteisiin. Aralla olisi ollut mahdollisuus antaa selvityksensä jatkotoimenpiteitä varten aluehallintoviranomaisille tai poliisille. Näin Ara ei kuitenkaan tehnyt. Nuorisosäätiön Kaikkonen on ollut Aran johtokunnan jäsen.

 1. Mistähän rahoista kepulaisten vaalituki on maksettu, ellei vuokratuloista? RAY:n toiminta-avustuksistako. Ketkähän niistä ovat olleet päättämässä?

 2. Millähän perusteilla tällaisiin nuorisoasuntoihin pääsee asumaan vain ovatko ne tarkoitettu vain poliitikkojen lapsille tai vastaaville?

  Minulla on neljä lasta, joista pari asuu jo pääkaupungissa ja maksavat valtavaa vuokraa, joissa ei ole mitään tukia tms. Ei heille ole koskaan tarjottu mitään Nuorisosäätiöiden tai Alkuasuntojen tms. asuntoa.

  Nuorin poikani oli tulossa pääkaupunkiin Ressun lukioon, mutta ei saanut mistään asuntoa, joten hän jäi tänne Satakuntaan lukioon.
  Mihin tällaiset tukirahat menevät ja kuka niissä asunnoissa asustaa?

  1. Jopa on maailma mallillaan kun pitää Satakunnasta tukkia puoli väkisin Helsingin lukioihin. Oliko ajatus peräti isältä ? Toivottavasti perheen toivolla on hatun alla prosessorit paikallaan .

 3. Rakennuslehden mukaan ”Aran Nuorisosäätiötä koskeva tarkastus kesti pitkään. Asia on virastolle kiusallinen, sillä se sai ympäristöministeriöltä huomautuksen Nuorisosäätiölle myönnetystä ylisuuresta avustuksesta Nuorisosäätiön Vantaan Rosendalinkujan kohteeseen. Kohde sai myös suullisen aloitusluvan vastoin kirjallista päätöstä.”

  Aran kehittämispäällikkö Markku Virtasen mukaan lainsäädäntö on hyvin tulkinnanvaraista siinä, mihin yleishyödyllinen yhteisö saa käyttää rahojaan.

  Minkähän takia ko. lainsäädäntö on hyvin tulkinnanvaraista? Tietääkö kukaan, mitä kehittämispäällikkö Virtanen vielä virassa ollessaan teki sen hyväksi, että lainsäädäntö ei olisi niin tulkinnanvaraista? Kehittämispäällikkönä nimenomaan hän oli siinä asemassa, että lainsäädäntöhankkeita olisi voitu laittaa liikkeelle. Vaikka Virtanen on jäänyt juuri hiljakkoin eläkkeelle, niin hänen toimintansa kehittämispäällikkönä Arassa tulisi ottaa kriitiseen tarkasteluun.

Vastaa