ELY-keskus: Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-selostus riittävä

Mielmukkavaaran tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yva-selostus todettiin riittäväksi ja kokonaisuudessaan laadukkaasti laadituksi.

Mielmukkavaaran tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettely on päättynyt. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Yva-selostus todettiin riittäväksi ja kokonaisuudessaan laadukkaasti laadituksi.

Lapin ELY-keskuksen mukaan tuulipuiston vaikutusalueelle sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet nostavat maisemaan kohdistuvien muutosten merkittävyyttä. Tuulipuiston vaikutus etenkin Kajangin, mutta myös Pallastuntureiden maisema-alueisiin on suuri. Arviointiselostuksessa on päädytty lopputulokseen, etteivät maiseman arvot heikkene merkittävästi.

Tuulipuiston vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudella ei todettu olevan suurta eroa. Varsinaista estettä hankkeen toteuttamiskelpoisuudelle ei YVA-menettelyn aikana ilmennyt. Hankkeen toteutettavuus, muun muassa hyväksyttävyys, ratkaistaan YVA-menettelyn jälkeen tulevissa muiden lakien mukaisissa suunnittelu- ja lupamenettelyissä niihin liittyvillä päätöksillä.

Wpd Finland Oy:n ja Metsähallituksen yhteishankkeessa suunnitellaan Muoniosta noin 16 kilometriä pohjoisluoteiseen sijaitsevalle Mielmukkavaaralle 10-15 tuulivoimalan tuulipuistoa. Tuulivoimalassa on noin 100 metriä korkea torni ja lavan pituus on enimmillään 50 metriä, joten voimaloiden kokonaiskorkeus on enimmillään 150 metriä. Tuulipuistosta rakennetaan 110 kilovoltin voimajohto Muonion sähköasemalle. Voimajohto kulkisi osittain olemassa olevan 45 kilovoltin johdon rinnalla ja valittavasta vaihtoehdosta riippuen uutta johtokatua tarvitaan 5, 15 tai 23 kilometriä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “ELY-keskus: Mielmukkavaaran tuulipuiston YVA-selostus riittävä”

Vastaa