Pöyry aloittaa koko Suomen toimintoja koskevat yt-neuvottelut

Pöyry käynnistää toiminnan tehostamisohjelman, joka toteutetaan vuosina 2010-2012. Ohjelma aloitetaan Suomessa, jossa tarve muutoksille on ilmeisin ja merkittäviä kustannussäästöjä saavutettavissa. Ohjelmaan liittyen Pöyry aloittaa kaikki toiminnot Suomessa kattavat yhteistoimintaneuvottelut. Pöyry kertoo tarkemmista henkilöstövaikutuksista ohjelman edistyessä, kun vaikutukset organisaatioon ja kapasiteettiin tarkentuvat. Samalla Pöyry antoi tulosvaroituksen.

Pöyry käynnistää toiminnan tehostamisohjelman, joka toteutetaan vuosina 2010-2012. Ohjelma aloitetaan Suomessa, jossa tarve muutoksille on ilmeisin ja merkittäviä kustannussäästöjä saavutettavissa. Ohjelmaan liittyen Pöyry aloittaa kaikki toiminnot Suomessa kattavat yhteistoimintaneuvottelut. Pöyry kertoo tarkemmista henkilöstövaikutuksista ohjelman edistyessä, kun vaikutukset organisaatioon ja kapasiteettiin tarkentuvat. Samalla Pöyry antoi tulosvaroituksen.

Pöyryn tehostamisohjelman tavoitteena on parantaa toimintojen tehokkuutta ja laatua niin, että asiakkaita pystytään palvelemaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ohjelma pitää sisällään toimintojen ja toimistoverkoston rationalisointia, ydinprosessien kehittämistä sekä panostamista osaamisen kehittämiseen.

Suomessa on Pöyryn mukaan suurin tarve rakenteellisille muutoksille ja organisaation rationalisoinnille. Tavoitteena on aikaansaada suorituskykyisempi ja kustannustehokkaampi organisaatio ja rationalisoitu alueellinen toimistoverkosto Suomeen. Osana ohjelmaa jatketaan suunnittelun konsolidointia kustannustehokkaille alueille Suomen ulkopuolella.

Henkilöstövaikutusten ohella Pöyry kertoo lisätietoja tavoitelluista kustannussäästöistä sekä ohjelmaan liittyvistä kertaluonteisista eristä ohjelman edistyessä.

Strategian tarkastelu valmistui

Pöyryn markkinaympäristö on muuttunut huomattavasti viime vuosina erityisesti Suomessa. Useat Pöyryn teollisuusasiakkaista ovat sulkeneet kapasiteettiaan Suomessa ja ovat siirtämässä toimintojaan kehittyville markkinoille. Investointiaktiviteetti erityisesti teollisuus- ja kuntasektoreilla on laskenut. Tämä edellyttää rakenteellisia muutoksia erityisesti Suomessa.

Pöyry on saanut valmiiksi konsernin strategian tarkastelutyön, jossa otetaan huomioon nämä markkinamuutokset. Vuosille 2010-2013 on määritelty keskeiset strategiset prioriteetit, joilla pyritään saavuttamaan vision julkistamisen yhteydessä ilmoitetut taloudelliset tavoitteet.

Strategiset prioriteetit ovat:

 • Keskeiset toimialat ja maantieteelliset alueet
  Keskitytään energia-, teollisuus-, kaupunki ja liikenne- sekä vesi- ja ympäristösegmenteillä valituille toimialoille ja maantieteellisille alueille johtavan aseman saavuttamiseksi. Maantieteellinen fokus keskitetään markkinoihin, joissa Pöyryllä on mahdollisuus kehittää kestävä kilpailuasema ja joissa yhtiön palveluiden keskipitkän ja pitkän aikavälin kysyntänäkymien odotetaan säilyvän hyvinä. Näitä markkinoita ovat erityisesti Keski-Eurooppa, Itä-Eurooppa, Latinalainen Amerikka ja Venäjä.
 • Synergiset palvelut
  Kehitetään lisäarvoa tuottavia palveluita ja osaamista kannattavuuden parantamiseksi. Tämä pitää sisällään muun muassa uudenlaisen tarjonnan kehittämistä liikkeenjohdon konsultoinnissa. Yhtiö pyrkii myös laajempiin projektikokonaisuuksiin, jotka sisältävät niin suunnittelua kuin hankinta- ja rakentamisen valvontapalveluita. Lisäksi Pöyry aikoo perustaa kilpailukykyisiä suunnittelukeskuksia, jotta valittuja segmenttejä ja maantieteellisiä alueita pystytään palvelemaan paremmin.
 • Liiketoimintaportfolion kehittäminen
  Sillä tavoitellaan yhtiön kilpailuaseman vahvistamista valituilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla.
 • Kasvun mahdollistajat
  Kannattavan kasvun turvaamiseksi yhtiön keskeisiä panostusalueita ovat ”thought leadership”, suurten projektien osaaminen, markkinointi ja myynti sekä toimintatavat. Pöyryn osaamista ja toteuttamiskykyä näillä alueilla vahvistetaan sisäisillä kehityshankkeilla.

Liikevoitto laskee

Pöyry antoi myös tulosvaroituksen, jossa se arvioi konsernin vuoden 2010 liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä laskevan selvästi vuoden 2009 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna. Liikevaihdon arvioidaan kuitenkin pysyvän viime vuoden tasolla. Vielä keväällä Pöyry arvioi liikevoittoonsa pysyvän vakaana.

Syyt tulosennusteen laskuun ovat viivästymät saatujen tilausten aloituksessa, viivästymät lopullisissa investointipäätöksissä, alhaiset kapasiteetin käyttöasteet tietyillä markkinoilla sekä rakenteellinen ylikapasiteetti erityisesti Suomessa.

Kesäkuusta 2008 Pöyryä vetäneen Heikki Malisen aikana yhtiö on käynyt läpi aikamoista myllerrystä. Aiemmin yhtiön kantavana liiketoimintona olleen metsäteollisuuden merkitys on vähentynyt, ja organisaatiorakenteeseen on tehty muutoksia sekä vuoden 2010 että vuoden 2009 alussa. Samalla Pöyryn johtajistossa on tapahtunut huomattavaa liikettä. Viime vuoden puolella yhtiössä käytiin läpi myös yt-neuvotteluita.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pöyry aloittaa koko Suomen toimintoja koskevat yt-neuvottelut”

Vastaa