Tekes: Kaupunkilaiset ovat onnellisia tiiviisti rakennetussa ympäristössä

Rakentamisen tiiviysaste vaikuttaa merkittävästi asuinympäristön koettuun laatuun, koska tiivis yhdyskunta koetaan sosiaalisesti kestäväksi elinympäristöksi. Tämä selviää Urbaani onni -hankkeesta, jossa tutkittiin asukkaiden kokemuksia Helsingissä ja Espoossa. Hankkeesta vastaa Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Sitä rahoittaa Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelma.

Rakentamisen tiiviysaste vaikuttaa merkittävästi asuinympäristön koettuun laatuun, koska tiivis yhdyskunta koetaan sosiaalisesti kestäväksi elinympäristöksi. Tämä selviää Urbaani onni -hankkeesta, jossa tutkittiin asukkaiden kokemuksia Helsingissä ja Espoossa. Hankkeesta vastaa Aalto-yliopiston Teknillisen korkeakoulun yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus. Sitä rahoittaa Tekesin Kestävä Yhdyskunta -ohjelma.

Kestävä onni -hanke tutkii ekologisen kestävyyden ja elämänlaadun yhdistymistä kaupunkisuunnittelussa. Tutkimuksen mukaan rakentamisen tiiviysaste, ympäristön koettu laatu ja arkipalvelujen saavutettavuus ovat olennaisesti yhteydessä toisiinsa. Tulos yllätti tutkijat, sillä aiemman suomalaisen tutkimuksen tulokset olivat päinvastaisia. Tosin tuolloin tutkittiin pikkukaupunkeja.

”Näyttää siltä, että tiiviyden edut alkavat näkyä vasta riittävän suuressa kaupungissa”, tutkimusta vetänyt erikoistutkija Marketta Kyttä toteaa.

Onnen paikat kartassa

Tutkimus toteutettiin niin sanotulla pehmoGIS-menetelmällä, jossa asukkaat merkitsivät internetissä karttaan asuinympäristönsä myönteisiä ja kielteisiä paikkoja. Kokemuksia kerättiin 11 espoolaiselta ja helsinkiläiseltä asuinalueelta. Vastaajia oli reilut 3 000 ja yksittäisiä asukkaiden merkitsemiä paikkoja yli 10 000.

Laatutekijöistä 63 prosenttia oli positiivisia. Tärkeimpiä myönteisiä laatutekijöitä olivat ympäristön kauneus sekä kävellen ja pyöräillen liikkumisen helppous, kielteisiä puolestaan asuinalueen rumuus ja rauhattomuus.

”Jokaisella asuinalueella oli kuitenkin oma, ainutlaatuinen luonteensa sekä omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Alueiden kehittämisen tulisikin pohjautua asukkailta saatuun kokemukselliseen tietoon”, Marketta Kyttä sanoo.

Asukkaiden merkitsemistä onnen paikoista noin puolet sijaitsi viher- ja vesialueilla, neljäsosa asuinalueilla ja loput julkisilla tai liikennealueilla.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tekes: Kaupunkilaiset ovat onnellisia tiiviisti rakennetussa ympäristössä”

Vastaa