Helsingin uusi rakennusjärjestys voimaan – lievennyksiä rakentamisen luvanvaraisuuteen

Helsingin kaupungin uudistettu rakennusjärjestys on astunut voimaan marraskuun alusta. Rakennusjärjestykseen on päivityksen myötä tullut melko paljon muutoksia edelliseen, vuodesta 2000 voimassa olleeseen rakennusjärjestykseen. Osa rakennusjärjestykseen nyt tulleista muutoksista lieventää rakentamisen luvanvaraisuutta. Vantaan kaupunki on uusinut rakennusjärjestystään samaan aikaan Helsingin kanssa. Kaupunkien rakennusjärjestykset ovat nyt muodoltaan varsin yhteneväiset.

Helsingin kaupungin uudistettu rakennusjärjestys on astunut voimaan marraskuun alusta. Rakennusjärjestykseen on päivityksen myötä tullut melko paljon muutoksia edelliseen, vuodesta 2000 voimassa olleeseen rakennusjärjestykseen. Osa rakennusjärjestykseen nyt tulleista muutoksista lieventää rakentamisen luvanvaraisuutta. Vantaan kaupunki on uusinut rakennusjärjestystään samaan aikaan Helsingin kanssa. Kaupunkien rakennusjärjestykset ovat nyt muodoltaan varsin yhteneväiset.

Luvanvaraisuutta on helpotettu yleisesti kaikilla tonteilla ja erityisesti pientalotonteilla – esimerkiksi aidan tai jätesuojan voi rakentaa ilman toimenpidelupaa nyt entistä useammin. Muutoksia on tullut myös muun muassa pykäliin, jotka koskevat hulevesien käsittelyä, osoitemerkintöjä ja tontin polkupyöräpaikkoja.

Rakennusjärjestykseen ja sen muutoksiin voi tutustua Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston internetsivuilla. Rakennusjärjestyksestä tehdään lisäksi painettu julkaisu. Rakennusjärjestyksen uudistus aiheuttaa muutoksia myös rakennusvalvonnan ohjeisiin. Ohjeiden päivitys on käynnistynyt ja kunkin ohjeen ajanmukaisuuden tilanteen näkee myös rakennusvalvonnan internetsivuilta.

Rakennusjärjestys on säädös, jota rakennuttaja on velvollinen noudattamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä voimassa olevien kaavojen lisäksi. Kaikilla Suomen kunnilla on oltava oma rakennusjärjestys. Ensimmäinen Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on vuodelta 1825.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsingin uusi rakennusjärjestys voimaan – lievennyksiä rakentamisen luvanvaraisuuteen”

Jätä kommentti