Lappeenranta ja Holiday Club yhdessä kehittämään Tiurun sairaala-aluetta

Lappeenrannan kaupunginhallitus on hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan kaupunki perustaa yhdessä Holiday Club Resorts Oy:n kanssa kiinteistöyhtiön omistamaan Tiurun sairaalarakennusta ja niin sanottua Impilinna -rakennusta sekä niille muodostettavaa tonttia. Sairaalarakennuksessa toimii tällä hetkellä valtion vastaanottokeskus. Kaupunki luovuttaa rakennukset ja tontin perustettavaan yhtiöön yhteensä 3,5 miljoonan euron arvosta. Tarkoituksena on laatia alueelle kehittämissuunnitelma kesään 2012 mennessä.

Lappeenrannan kaupunginhallitus on hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan kaupunki perustaa yhdessä Holiday Club Resorts Oy:n kanssa kiinteistöyhtiön omistamaan Tiurun sairaalarakennusta ja niin sanottua Impilinna -rakennusta sekä niille muodostettavaa tonttia. Sairaalarakennuksessa toimii tällä hetkellä valtion vastaanottokeskus. Kaupunki luovuttaa rakennukset ja tontin perustettavaan yhtiöön yhteensä 3,5 miljoonan euron arvosta. Tarkoituksena on laatia alueelle kehittämissuunnitelma kesään 2012 mennessä.

Kaupunki aikoo ensin merkitä kiinteistöyhtiön osakkeista 60 prosenttia. Holiday Club Resorts puolestaan merkitsisi itselleen yhtiöittämisen ensimmäisessä vaiheessa 27 prosenttia kiinteistöyhtiön osakkeista ja maksaisi niiden arvon kiinteistöyhtiölle. Holiday Club Resortsin tarkoituksena on lisätä osakkeidensa määrää vuoden 2011 loppuun mennessä 40 prosenttiin. Kehittämissuunnitelmien tarkennuttua vuonna 2012 yhtiöön etsittäisiin uusia osakkaita kaupungin ja Holiday Club Resortsin rinnalle.

”Omistuspohjan laajentuessa kaupunki jäisi yhtiön osakkaaksi enintään 30 prosentin osuudella. Rakennusten siirtyminen kiinteistöyhtiölle vähentää osaltaan kaupungin laskennallista korjausvelkaa”, Lappeenrannan apulaiskaupunginjohtaja Kari Korkiakoski sanoo.

Korkiakoski pitää todennäköisenä, että yksi sairaalarakennuksen tulevista käyttötarkoituksista olisi senioriasuminen.

Lopullisesti kiinteistöyhtiön perustamista koskevien sopimusten hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Funkis-sairaala

Funktionalistista arkkitehtuuria edustava kulttuurihistoriallisesti arvokas Tiurun sairaala valmistui vuonna 1939. Keuhkosairauksien, tuberkuloosin ja ihotautien hoitoon erikoistunut sairaala lopetti toimintansa vuonna 1992. Joutsenon kaupunki osti Rauha-Tiuru-alueen kiinteistöineen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiriltä vuonna 2005. Joutseno kaupunki liittyi Lappeenrantaan vuoden 2009 alussa.

Lappeenrannan kaupunki on vuokrannut Tiurun sairaalarakennuksen valtion vastaanottokeskukselle. Vastaanottokeskus voisi toimia sairaalarakennuksessa kesäkuun 2012 loppuun asti, mihin mennessä kehittämissuunnitelma laaditaan. Impilinnasta on vuokrattu neljä asuinhuoneistoa yksityisille vuokralaisille.

Rauha-Tiurun alue sijaitsee Saimaan rannan tuntumassa lähellä Saimaa Gardens -lomakeskusaluetta ja Holiday Clubin Rauhaan rakenteilla olevaa kylpylähotellia sekä Vipeleä, jossa järjestetään loma-asuntomessut kesällä 2012. Alue kuuluu Lappeenrannan kaupungin itäisimpään osaan. Matkaa Lappeenrannan ydinkeskustaan on 34 kilometriä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lappeenranta ja Holiday Club yhdessä kehittämään Tiurun sairaala-aluetta”

Vastaa