Kokeile kuukausi maksutta

RYM:n ensimmäinen tutkimusohjelma käyntiin – budjetti 21 miljoonaa

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma käynnistyy jo vuoden 2010 lopussa. Vuosina 2010-2013 toteutettavan PRE-ohjelman (Built Environment Process Re-engineering) tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. PRE-ohjelman budjetti on 21 miljoonaa euroa.

Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymän RYM Oy:n ensimmäinen tutkimusohjelma käynnistyy jo vuoden 2010 lopussa. Vuosina 2010-2013 toteutettavan PRE-ohjelman (Built Environment Process Re-engineering) tavoitteena on luoda kiinteistö-, rakennus- ja infra-alalle täysin uusia toimintatapoja ja liiketoimintamalleja. PRE-ohjelman budjetti on 21 miljoonaa euroa.

Kuuntele juttu

Lähtökohtana ovat entistä käyttäjälähtöisemmät toimintatavat, joita tukee tuotemallipohjainen tiedonhallinta kiinteistöjen, infrarakenteiden ja yhdyskuntien koko elinkaaren aikana. Uusien liiketoimintaprosessien myötä tuottavuutta ja laatua voidaan parantaa merkittävästi.

”Kiinteistö- ja rakennusalan liiketoimintamallit muuttuvat ja yhdenmukaistuvat merkittävästi kautta maailman. Erityisesti tietotekniikan yhä tehokkaampi hyödyntäminen mullistaa arvoverkot ja liiketoimintalogiikat. Tämä edellyttää kulttuurimuutosta toimintatavoissamme. Meidän on tunnistettava nykyistä paremmin käyttäjien nopeasti muuttuvat tarpeet ja vaatimukset, jotta voimme tarjota niihin vastaavia tila- ja rakenneratkaisuja. Tuotemallipohjainen tiedonhallinta, jonka kehittämisessä olemme olleet maailman kärkitasoa, tarjoaa tähän hyvät edellytykset. Sitä on kyettävä soveltamaan uudella, käyttäjälähtöisemmällä tavalla alan prosessien kaikissa vaiheissa”, RYM:n toimitusjohtaja Ari Ahonen sanoo.

Mukana laaja kirjo yrityksiä ja oppilaitoksia

PRE-ohjelmassa on 43 osapuolta, 37 yritystä ja 6 tutkimuslaitosta. Ohjelma koostuu kuudesta temaattisesta työpaketista, joiden veturiyrityksiä ovat FCG Oy, Rapal Oy, Senaatti-kiinteistöt, Skanska Oy, Tekla Oyj ja VR Track Oy.

Tietomallintamisen hyödyntämismahdollisuuksia selvitetään monesta näkökulmasta, niin teollisen rakentamisen ja infra-alan toimitusketjuissa kuin kiinteistöjen elinkaaren hallinnassa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Tutkimuskohteina ovat myös tietotyön vaatimukset tilojen johtamiseen.

”Haemme kulttuurinmuutosta myös alan tutkimus- ja kehitystoimintaan. Alan yritykset ovat koonneet voimansa, jotta rakennetun ympäristön toimijakentän kilpailukykyä voidaan oleellisesti parantaa. Otamme käyttöön myös uusia tutkimusmetodeja ja -näkökulmia”, RYM:n tutkimusjohtaja Anssi Salonen kertoo.

Käyttäytymistieteiden osaamista ohjelmaan tuo erityisesti Helsingin yliopisto. Muita ohjelmassa mukana olevia tutkimuslaitoksia ovat Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT. Lisäksi laajennetaan aktiivisesti kansainvälistä verkottumista.

Ison toimialan muuttumiskyky haasteena

Tekes on PRE-ohjelman keskeinen rahoittaja. Se panostaa ohjelman toteutukseen reilut 10 miljoonaa euroa ja mukana olevat yritykset suurin piirtein saman verran.

”Keskeisin uusi ilmiö tässä ohjelmassa on laaja ja sitoutunut osallistujajoukko. Ohjelma pyrkii kokoamaan kriittisen massan, mikä vaaditaan tietotekniikan ja tuotemallien laajaan hyödyntämiseen. Lisäksi uutta on perinpohjainen paneutuminen käyttäjien maailmaan ja siihen perustuva teknologinen kehitystyö”, toimialajohtaja Reijo Kangas Tekesistä toteaa.

Hänen mukaansa kiinteistöjen omistajat ja rakennuttajat ovat avainasemassa siinä, miten kehitettävät uudet liiketoimintamallit otetaan käyttöön.

”Suurin haaste liittyy laajan toimialan muutoskykyyn – iso laiva kääntyy hitaasti. Toimijat ovat hyvin erilaisia lähtökohdiltaan ja kuitenkin suuri joukko on saatava mukaan kehitykseen. Teknologian kannalta kehittämistä riittää erityisesti tuotteiden käytettävyydessä. Tarvitaan helppokäyttöisiä ja nopeasti hyödynnettäviä tuotteilta ja palveluja”, Kangas sanoo.

RYM valmistelee myös kahta muuta ohjelmaa, jotka kohdistuvat sisäympäristöön ja energisoiviin yhdyskuntakonsepteihin. Tulevaisuuden sairaala, tuottavuus ja energiatehokkuus ovat tutkimusteemoja, joiden kiinnostavuutta parhaillaan selvitetään osakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “RYM:n ensimmäinen tutkimusohjelma käyntiin – budjetti 21 miljoonaa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat