Talosuunnittelijoilla kädet täynnä töitä

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen työkanta on kääntymässä kasvuun kaksi vuotta kestäneen taantuman jälkeen. Talonrakentaminen on suunnittelualan kasvun veturi. Talosuunnittelijoilla on nyt kotimaisia suunnittelutöitä lähes yhtä paljon kuin ennen lamaa. Yhdyskuntasektori kulkee taantuman jälkijunassa.

Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen työkanta on kääntymässä kasvuun kaksi vuotta kestäneen taantuman jälkeen. Talonrakentaminen on suunnittelualan kasvun veturi. Talosuunnittelijoilla on nyt kotimaisia suunnittelutöitä lähes yhtä paljon kuin ennen lamaa. Yhdyskuntasektori kulkee taantuman jälkijunassa.

image

Lokakuun alussa suunnittelu- ja konsulttitoimistojen kokonaistilauskanta oli Skolin suhdannekatsauksen mukaan 500 miljoonaa euroa. Nousua keväästä oli viisi prosenttia. Tilauskannasta 80 prosenttia on kotimaisia töitä. Vientitilauskanta on vain puolet viime vuosien normaalista tasosta.

Talosuunnittelijat saivat kotimaasta noin 50 prosenttia enemmän tilauksia kuin vuosi sitten. Vientitilauksia tuli niukasti. Kokonaistilauskanta kasvoi 11 prosenttia. Töitä lisäsi myös keskeytyneiden hankkeiden käynnistyminen kotimaassa ja Venäjällä.

Talosektorin aktiivinen tilauskanta on keskimäärin 40 000 euroa henkilöä kohden, mikä vastaa vajaan puolen vuoden työkantaa. Laskutettavuusaste lähestyy 85 prosenttia. Rakennesuunnittelijoilla aktiivinen tilauskanta on 44 000 euroa henkeä kohden, talotekniikkasuunnittelijoilla 37 000 euroa henkeä kohden ja arkkitehdeilla 34 000 euroa henkeä kohden.

Talotekniikan suunnittelijoista pulaa

Rakennesuunnittelijat näkevät markkinakehityksen edelleen myönteisenä, kotimarkkinoiden kasvuun uskoo puolet yrityksistä. Kolme neljästä rakennesuunnittelijasta arvioi vientitöiden määrän lisääntyvän. Rakennesuunnittelijoiden määrä Skolin jäsentoimistoissa kasvoi kesän aikana neljä prosenttia, ja yritykset uskovat kasvun jatkuvan saman suuruisena.

Talotekniikkasuunnittelijoiden kotimarkkinoiden näkymät ovat vakaat, 13 prosenttia arvioi markkinatilanteen paranevan. Talotekniikkatoimistojen henkilöstömäärä on kääntynyt kasvuun, niissä tarvittaisiin kymmeniä suunnittelijoita lisää.

Infraa suunnittelevien toimistojen kotimainen tilauskanta väheni kymmenen prosenttia. Elvytyshankkeiden suunnittelutyöt ovat valmistumassa, eikä uusia isoja hankkeita ole käynnistynyt. Infrasektori ei usko kotimarkkinoiden kasvuun, vaan vientimarkkinat näyttävät paremmilta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Talosuunnittelijoilla kädet täynnä töitä”

Vastaa