Itä-Suomessa tutkitaan sisäilman merkitystä kouluissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristöterveyden osasto Kuopiossa ja Itä-Suomen yliopisto selvittävät, miten koulujen energiatehokkuuden parantaminen vaikuttaa sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen. Kouluissa sisäilman laadulla on havaittu olevan vaikutuksia muun muassa oppilaiden oppimiseen, huomiokykyyn sekä poissaoloihin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Ympäristöterveyden osasto Kuopiossa ja Itä-Suomen yliopisto selvittävät, miten koulujen energiatehokkuuden parantaminen vaikuttaa sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen. Kouluissa sisäilman laadulla on havaittu olevan vaikutuksia muun muassa oppilaiden oppimiseen, huomiokykyyn sekä poissaoloihin.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen Itä-Suomessa -hankkeessa kymmenessä kuopiolaiskoulussa tarkkaillaan sisäympäristön laatua mittaamalla lämpötiloja, hiilidioksidi- ja TVOC-pitoisuuksia sekä energian kulutusta lukuvuoden 2011-2012 aikana. Oppilaiden terveyttä ja oppimista selvitetään oirekyselyiden sekä huomiokykyä mittaavien testien avulla. Tulokset liitetään yhteen internetpohjaisen sovelluksen avulla.

”Rakennusten käyttäjät sekä myös Kuopion kaupunki ja kiinteistönhoito voivat hyödyntää sovelluksesta saatavia tuloksia. Esimerkiksi Tilakeskus ja koulujen rehtorit voivat jatkossa seurata koulujen mittaustuloksia internetin välityksellä”, erikoistutkija Ulla Haverinen-Shaughnessy THL:sta kertoo.

Energiatehokkuuden parantaminen voi poikia uutta liiketoimintaa 

Hankkeessa arvioidaan lisäksi, kuinka rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen voi kasvaa uutta liiketoimintaa.

”Valmistuneen selvityksen mukaan liiketoimintamahdollisuuksia syntyy, kun yritykset erikoistuvat tälle alalle, suunnittelu- ja laskentatyö lisääntyy, tilaajaorganisaatioiden tietoisuus kasvaa, automaatioaste nousee ja uudet palvelut sekä energiankulutuksen etäluenta tuo uusia mahdollisuuksia”, Haverinen-Shaughnessy sanoo.

Hanketta rahoitetaan Tekesin Euroopan aluekehitysrahastosta. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida energiaparannusten kokonaisvaikutuksia. Tavoitteina ovat lisäksi itäsuomalaisten tutkimuslaitosten sekä yksityisen ja julkisen sektorin välisen vuorovaikutuksen lisääminen sekä menetelmien, kuten tuotteiden, toimenpiteiden ja palvelujen, kehittäminen ja testaaminen. Tutkimuksen pilottikohteina on noin 15 asuinkerrostaloa ja 10 koulurakennusta Kuopiosta ja lähialueilta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Itä-Suomessa tutkitaan sisäilman merkitystä kouluissa”

Jätä kommentti