Pankinjohtajat odottavat kuluttajien remonttilainojen kysynnän kasvavan

Pankinjohtajat odottavat, että kotitalouksien asuntolainojen kysyntä jää lähikuukausina viime vuoden vastaavaa aikaa vähäisemmäksi. Sen sijaan asuntojen peruskorjauksiin ja remontointiin otettavien lainojen kysynnän arvioidaan lisääntyvän selvästi. Nämä seikat käyvät ilmi Finanssialan Keskusliiton uudesta pankkibarometrista, jonka kysely suoritettiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Pankinjohtajat odottavat, että kotitalouksien asuntolainojen kysyntä jää lähikuukausina viime vuoden vastaavaa aikaa vähäisemmäksi. Sen sijaan asuntojen peruskorjauksiin ja remontointiin otettavien lainojen kysynnän arvioidaan lisääntyvän selvästi. Nämä seikat käyvät ilmi Finanssialan Keskusliiton uudesta pankkibarometrista, jonka kysely suoritettiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Kotitalouksien luotonottohalukkuutta oman asunnon hankintaan kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä kuvaava pankinjohtajien odotusten saldoluku on -17. Sen sijaan oman asunnon remontointiin tai peruskorjaukseen kaavailtujen luottojen osalta saldoluku on +16. Saldoluku lasketaan vähentämällä positiivista kehitystä ennakoivien vastaajien prosenttiosuudesta heikkenemistä ennakoivien vastaajien prosenttiosuus.

Pankkibarometrin mukaan kiinteistöjen ja asuntojen houkuttelevuus sijoituskohteena on kotitalouksien keskuudessa hieman vähenemässä. Kiinteistöjen, asuntojen ja kiinteistösijoitusrahastojen houkuttelevuuden saldoluku on -4. Yritysten keskuudessa kiinteistöjen ja asuntojen houkuttelevuuden sijoituskohteena odotetaan säilyvän ennallaan, sillä saldoluku on 0.

Kotitalouksien luotonottohalukkuus heikkeni

Kun tarkastellaan kotitalouksien luotonkysyntää kaikkiin käyttötarkoituksiin, kysyntä heikentyi pankinjohtajien arvioiden mukaan vuoden 2012 toisella neljänneksellä viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tilanne oli kuitenkin parempi kuin alkuvuonna.

Kotitalouksien luotonkysynnän kehitystä kuvaava saldoluku oli vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä -7 eli luotonkysynnän arvioidaan vähentyneen hieman viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Seuraavan vuosineljänneksen odotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli -14, kun se edellisessä kyselyssä oli -33.

Euroalueen velkakriisi ja siitä seurannut yleisen epävarmuuden kasvu ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta ja osaltaan vaikuttaneet myös luotonottohalukkuuteen. Toisaalta historiallisen matalat korot ja suhteellisen hyvä työllisyystilanne Suomessa ylläpitävät kotitalouksien luotonkysyntää.

Pankkibarometri löytyy kokonaisuudessaan tästä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Pankinjohtajat odottavat kuluttajien remonttilainojen kysynnän kasvavan”

Vastaa