Rakennustaiteen seura estäisi Jätkäsaaren tornihotellin rakentamisen

Rakennustaiteen seura vetoaa Helsingin kaupunginvaltuutettuihin Jätkäsaaren 33-kerroksisen tornihotellihankkeen estämiseksi. Seuran näkemys on, että ylikorkea hotellirakennus muuttaisi kantakaupungin kaupunkikuvan ja merellisen siluetin peruuttamattomasti huonompaan suuntaan.

Rakennustaiteen seura vetoaa Helsingin kaupunginvaltuutettuihin Jätkäsaaren 33-kerroksisen tornihotellihankkeen estämiseksi. Seuran näkemys on, että ylikorkea hotellirakennus muuttaisi kantakaupungin kaupunkikuvan ja merellisen siluetin peruuttamattomasti huonompaan suuntaan.

image

Rakennustaiteen seura toteaa, että tornin visuaalinen häiriövaikutus korostuu lähimaisemassa noin kilometrin säteellä Hietalahdessa, Lapinlahdessa, Ruoholahdessa ja Länsisatamassa, missä sen huippu sijoittuu katsojaan nähden voimakkaasti yläviistoon. Kahden-kolmen kilometrin päästäkin tornihotelli hallitsee kaupunkikuvaa ja kutistaa kirkontornien kaltaiset vanhat maamerkit. Rakennustaiteen seura kannattaa korkeaa rakentamista sellaisilla alueilla, joilla se ei vaaranna kulttuuriympäristön arvoja. Helsingissä sellaisiksi on tunnistettu esimerkiksi Keski-Pasila ja Kalasatama.

Sijainti Jätkäsaaressa edellyttäisi Rakennustaiteen seuran mielestä uudisrakennukselta erittäin korkeatasoista arkkitehtonista toteutusta, mistä ei ole takeita. Myös hotellin havainnekuvien esitystapa on seuran mukaan harhaanjohtava. Kuvissa hotellirakennus esitetään vaaleana ja taustaansa sulautuvana, vaikka julkisivujen väritys ei todellisuudessa poista suuren ikkunapinta-alan etenkin kirkkaassa valaistuksessa luomaa tummuutta ja raskautta.

Rakennustaiteen seuran mukaan Jätkäsaaren tornihotelliehdotus ei myöskään täytä yhtään kaupungin omista korkean rakentamisen suosituksista. Yksinäisenä ympäristönsä mittakaavasta ja arkkitehtuurista jyrkästi poikkeavana maamerkkinä siltä puuttuu yhteys kaupunkirakenteeseen, jolloin sen imagovaikutus tulisi olemaan negatiivinen. Helsingin merellisen kansallismaiseman arvoperustaa yli kantakaupungin ja kauas merelle näkyvä tornihotelli heikentäisi merkittävästi.

Helsingin kaupungin arvoihin kuuluu kestävä kehitys, jota Jätkäsaareen ehdotettu tornihotelli ei edusta. Hotellirakennus olisi ollut mahdollista toteuttaa kaupunkikuvaa säästäen toisenlaisella massojen sijoittelulla, kun nyt hankkeen takana oleva rakennuttaja Arthur Buchardt pyrkii tietoiseen ristiriitaan ympäristön kanssa saadakseen näkyvyyttä hankkeelleen ja ilmoittaa vaihtoehtotarkastelut poissuljetuiksi.

Rakennustaiteen seura toivoo, että kaupunginvaltuusto ei hyväksyisi Jätkäsaaren tornihotellihanketta esitetyssä muodossaan ja että Helsingin korkean rakentamisen linjaukset otettaisiin uuteen tarkasteluun keskustan tuntumassa olevilla maisemallisesti herkillä alueilla, Hietalahdessa ja Sompasaaressa. Lisäksi seura esittää arkkitehtonisen laadun varmistamiseksi ja kaupungin ohjausmahdollisuuksien takaamiseksi kilpailumenettelyn käyttöön ottamista tulevissa korkean rakentamisen hankkeissa. Seuran mielestä on ennemmin Helsingin kaupungin kuin yksittäisten rakennuttajien asia määrittää korkean rakentamisen periaatteiden soveltamistavat.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennustaiteen seura estäisi Jätkäsaaren tornihotellin rakentamisen”

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat