Vuokra-asuntojen käynnistysavustus on 5 000 euroa

Hallitus antoi tänään torstaina esityksiä, jotka tähtäävät erityisesti pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotarjonnan parantamiseen sekä nuorten ja opiskelijoiden asumistilanteen helpottamiseen. Niiden myötä laitetaan liikkeelle jo aikaisemmin päätettyjä tukitoimia.

Hallituksen lisätalousarvioesityksen mukaan pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotuotantoa vauhditetaan määräaikaisilla käynnistysavustuksilla. Käynnistysavustuksia maksettaisiin vuokra-asuntojen rakentamislainoille, joille myönnetään 20 vuoden mittainen valtion takaus. Asuntoja olisi käytettävä tämä aika vuokra-asuntoina. Avustuksia maksettaisiin vuoden 2015 loppuun saakka, ja avustuksen suuruus olisi 5 000 euroa asuntoa kohti. Avustusta voitaisiin myöntää vuosittain vain noin 500 uutta vuokra-asuntoa varten. Myös takausmaksu tullaan poistamaan näiltä hankkeilta.
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen iloitsee uudesta tukimuodosta vuokra-asuntojen rakentamiseen.

”Tavoitteena on, että käynnistysavustukset parantavat osaltaan kroonisen asuntopulan vaivaaman pääkaupunkiseudun vuokra-asuntotarjontaa”, Viitanen sanoo.
Hallitus esittää lisätalousarvioesityksessään myös, että valtion asuntorahaston varoista voitaisiin myöntää 10 miljoonaan euroon asti avustuksia erityisesti vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausta varten. Kuntien myöntämät avustukset kohdennettaisiin tarveharkintaisesti vähävaraisille ja pienituloisille hakijoille.

Opiskelija-asunnoille lisää tukea

Hallitus on antanut myös asetusmuutoksen, jolla tuetaan uusien opiskelija- ja nuorisoasuntojen rakentamista. Asetusmuutoksen mukaan valtion korkotukilainoissa sovellettava omavastuukorko alennetaan yhteen prosenttiin uusien opiskelija- ja nuorisoasuntojen osalta. Myös tämä toimenpide perustuu hallituksen 3.4. hyväksymään julkisen talouden suunnitelmaan. Näiden korkotukilainojen omavastuukorko on tähän asti ollut 3,4 prosenttia.

”Nykyinen matala korkotaso on johtanut siihen, ettei korkotukea ei ole käytännössä maksettu lainkaan. Vastaavanlainen omavastuukoron alennus yhteen prosenttiin tehtiin normaalien vuokra-asuntojen osalta jo viime kesänä. Nyt tehtävällä muutoksella parannetaan opiskelija- ja nuorisoasuntojen tuotantoedellytyksiä, alennetaan asukkailta perittävien vuokrien suuruutta ja parannetaan siten nuorten ja opiskelijoiden asemaa asuntomarkkinoilla”, Viitanen toteaa.

Asetusmuutos tulee voimaan kesäkuun alussa. Omavastuukoron alennus on määräaikainen samalla tavoin kuin normaalien vuokra-asuntojen osalta, eli se koskee muutoksen voimaan tulon jälkeen viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä hyväksyttäviä korkotukilainoja koko korkotuen maksamisajan.

A-Kruunu YM:n alaisuuteen

Aiemmin Kruunuasunnot Oy:n tytäryhtiönä toiminut A-Kruunu Oy on siirtynyt ympäristöministeriön alaisuuteen itsenäiseksi yritykseksi. A-Kruunun tehtävänä on rakennuttaa normaaleja valtion tukemia vuokra-asuntoja omaan omistukseensa Helsingin seudulla kohtuullisilla kustannuksilla ja vuokratasolla.

Yhtiön on tarkoitus nousta merkittäväksi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoajaksi ja parantaa näin Helsingin seudun asuntomarkkinoiden toimivuutta. Hallitus on tänään tehnyt päätöksen, joka mahdollistaa yhtiön pääomituksen yhteensä enintään 30 miljoonalla eurolla.

A-Kruunun taival valtion vuokra-asuntorakennuttajaksi on käynnistynyt todella verkkaisesti. Asiasta päätettiin jo toissakevään kehysriihessä. Viitasen toive on, että uusia kohtuuhintaisia asuntoja voisi valmistua ensi vuoden kuluessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vuokra-asuntojen käynnistysavustus on 5 000 euroa”

Jätä kommentti