Kokeile kuukausi maksutta

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös Rakennuslehdelle

Julkisen sanan neuvosto on antanut Rakennuslehdelle langettavan päätöksen oman kannanoton julkaisematta jättämisestä liittyen lehdessä 12.12.2013 julkaistuun juttuun ”Asukkaiden rakennuttama Malta valmistui Helsingin Jätkäsaareen”.

Julkisen sanan neuvosto on antanut Rakennuslehdelle langettavan päätöksen oman kannanoton julkaisematta jättämisestä liittyen lehdessä 12.12.2013 julkaistuun juttuun ”Asukkaiden rakennuttama Malta valmistui Helsingin Jätkäsaareen".

Langettava päätös 5430/AL/14
Vastaaja Rakennuslehti
Asia: Oma kannanotto

Lehti kertoi kantelijan olleen mukana yhtenä perustajajäsenenä rakennushankkeessa, jossa hän ja nimeltä mainitut poliitikot olivat jutun väliotsikon mukaan hyötyneet poliittisesta asemastaan. Kantelijaa ei kuultu jutun yhteydessä, eikä hänen kannanottoaan julkaistu lupauksesta huolimatta.

Kantelu 24.1.2014

Kantelu kohdistuu Rakennuslehdessä 12.12.2013 julkaistuun juttuun ”Asukkaiden rakennuttama Malta valmistui Helsingin Jätkäsaaressa”. Juttu käsittelee ryhmärakentamishankkeena valmistuneen asuintalon asukkaiden kokemuksia hankkeen onnistumisesta. Jutussa on väliotsikko ”Poliitikot junailivat itselleen”. Sen jälkeen tekstissä luetellaan nimeltä mainiten hankkeessa mukana olleiden poliitikkojen nimet, joista vain yksi ei ole jutun mukaan muuttanut taloon. Tekstissä esitellään poliitikkojen tehtävät hankkeen aikana sekä yhteydet toisiinsa siten. Väliotsikon sanamuodon vuoksi lukijalle syntyy mielikuva, jonka mukaan poliitikot ovat saattaneet ajaa hankkeessa omaa etuaan.

Kantelija lähetti Rakennuslehden päätoimittaja Veijo Käyhdylle kannonottonsa juttuun. Hän kiistää poliitikkojen junailleen itselleen etuja käyttämällä asemaansa väärin. Kantelija selvitti osuutensa
ryhmärakennushankkeeseen, jota hän kertoo johtaneensa alusta asti ensin hanketta ajaneen, kaikille avoimen yhdistyksen puheenjohtajana ja sittemmin valmistuneen asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana. Päätoimittaja Käyhty lupasi julkaista kantelijan kannanoton lehden seuraavassa numerossa.

Kun kannanottoa ei julkaistu lehdessä, kantelija teki asiasta kantelun 24.1.2014.

Rakennuslehden vastaus 18.2.2014

Päätoimittaja Veijo Käyhty perustelee kantelijan oman kannanoton julkaisematta jättämistä seuraavasti. Päätoimittajan mukaan Rakennuslehti on seurannut Malta-ryhmärakennushanketta sen alusta saakka. Ensimmäisen jutun aiheesta lehti julkaisi 2010 ja seuraavan 2012. Kantelun kohteena oleva Rakennuslehden pääjuttu ”Asukkaiden rakennuttama Malta valmistui Helsingin Jätkäsaaressa” esitteli hankkeessa mukana olleiden asukkaiden myönteisiä kokemuksia.

Päätoimittajan mukaan Rakennuslehti kertoi ensimmäisenä ryhmärakennushankkeen taustoista. Väliotsikko ”Poliitikot junailivat itselleen” oli tarpeellinen koska päätoimittajan mukaan ”oli perusteltua kertoa, että moni aktiivisesti Helsingin kunnallispolitiikassa mukana ollut henkilö oli mukana projektissa ja myös muutti asumaan taloon. Näillä henkilöillä on ollut arviomme mukaan selvästi merkittävämmät mahdollisuudet edistää Koti kaupungissa – yhdistyksen kautta ryhmärakennuttamista ja itse hanketta kuin keskivertohelsinkiläisillä.”

Poliitikko-sana ei ole päätoimittajan mukaan väliotsikossa loukkaavassa tai osoittelevassa muodossa.

Päätoimittaja myöntää luvanneensa kantelijalle, että hänen kannanottonsa julkaistaan, mutta kertoo tulleensa toisiin ajatuksiin myös siksi, että kantelija oli hänen mukaansa ilmoittanut vievänsä asian Julkisen sanan neuvostoon.

Ratkaisu

JO 23: Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.
JO 25: Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

Kantelija mainittiin Rakennuslehden jutussa nimeltä. Häntä tai muita nimeltä mainittuja hankkeen perustajia ei kuultu jutun yhteydessä. Kantelija lähetti päätoimittajalle oman kannanottonsa. Päätoimittaja lupasi julkaista sen lehden seuraavassa numerossa. Kannanottoa ei kuitenkaan julkaistu, eikä kantelijalle ilmoitettu syytä julkaisematta jättämiselle. Päätoimittaja ei liioin neuvotellut kantelijan kanssa sen sisällön muuttamisesta.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijan lehdelle toimittama oma kannanotto oli asiallinen ja informatiivinen. Kannanotto valotti ryhmärakentamishanketta ja sen taustoja tavalla, joka olisi tuonut olennaista lisätietoa Rakennuslehden lukijoille ja olisi vastannut väliotsikon väitteeseen ”Poliitikot junailivat itselleen”.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Risto Uimonen Nenne Hallman
puheenjohtaja sihteeri

Vastaaja:
Rakennuslehti

Ratkaisu tehty:
18.6.2014

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Julkisen sanan neuvoston langettava päätös Rakennuslehdelle”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat