Rakennusala sai uusia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen

Rakennusalalla on kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, jossa yritykset voivat hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa. Työkalut kehitettiin Rakennusalan terveys (Rate) -hankkeen puitteissa.

Rakennusalalla on kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, jossa yritykset voivat hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa. Työkalut kehitettiin Rakennusalan terveys (Rate) -hankkeen puitteissa.

”Sivusto kannustaa ja neuvoo käynnistämään työhyvinvointihankkeita. Keinot työkyvyn edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi voivat joskus olla hyvinkin yksinkertaisia ja keksitty jo jossain muualla. Rate-hankkeessa pyrimme välittämään tietoa hyvistä käytännöistä ja laajentamaan niiden käyttöä”, Rakennusliiton II puheenjohtaja Kyösti Suokas kertoo.

Työhyvinvointitarjotin esittelee lyhyesti ja käytännönläheisesti rakennusalan yrityksissä toteutettuja toimenpiteitä sekä tutkimustietoa. Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä lähestytään sivustolla elintapojen, ergonomian, turvallisuuden, työkyvyn tuen, työssäjaksamisen ja työterveysyhteistyön näkökulmista. Keinot vaihtelevat aamuverryttelystä työn keventämiseen ja turvavartteihin.

Rate-hankkeen käynnistymisen taustalla on ollut työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteinen huoli työntekijöiden ja yritysten hyvinvoinnista. Liitot sopivat hankkeesta rakennusalan työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä. Hanke käynnistyi tammikuussa 2013 ja päättyi kuluvan vuoden toukokuussa.

Rakennusalalla eniten työkyvyttömyyseläkkeitä

Rate-hankkeessa kehitetyn sairauspoissaolojen seurantaohjeen ja mallipohjan tavoitteena on saada tarkempaa tietoa rakennusalan sairauspoissaolojen kehityksestä ja edistää näiden seurantaa yrityksissä. RT lähettää Excel-pohjaisen, ilmaisen työkalun jäsenkirjeen mukana yrityksille.

”TES-neuvotteluissa on ollut kädenvääntöä siitä, miten paljon sairauspoissaoloja on ja mitä niille pitäisi tehdä. Nyt yrityksillä on ainakin jokin tapa seurata niitä. Tästä eteenpäin myös Rakennusteollisuus kerää sairauspoissaolojen määristä kerran vuodessa tietoa”, työmarkkinajohtaja Tapio Kari toteaa.

Eniten sairauspoissaoloja rakentajille aiheuttavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Karin mukaan sairauspoissaoloja rakennusalalla ei ole sen enempää kuin muillakaan, mutta pitkiä, yli 9 päivän mittaisia Kelan päivärahan piiriin kuuluvia sairauspoissaoloja alalla on enemmän kuin muilla keskimäärin. Myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään enemmän kuin muilla aloilla.

Hankkeeseen osallistuivat Rakennusteollisuus RT jäsenliittoineen, Rakennusliitto, Ammattiliitto PRO ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN. Projekti sai kehittämisavustusta Työsuojelurahastosta. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastasi Työterveyslaitos.

Rakennusalan Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto löytyy tästä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rakennusala sai uusia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen”

Vastaa