Tutkimus: Eksoskeleton voi keventää kuormitusta rakennustyössä

Eksoskeletonin eli ulkoisen tukirangan käyttö näyttäisi vähentävän kuormitusta kädet ylhäällä tehtävässä työssä. Laboratoriomittauksissa hartialihaksen kuormituksen on havaittu olevan keskimäärin 40 prosenttia pienempi eksoskeletonia käytettäessä. ”Se…

Tunneäly vie työn uudelle tasolle – asiantuntija kehottaa konfliktitilanteissa vilkaisemaan peiliin

Tuttu tilanne monella työpaikalla tai suunnittelupalaverissa: esittelet tyytyväisenä uutta ideaa tai ratkaisua, mutta saatkin sille tyrmäyksen ja sen päälle vielä huonosti annettua palautetta. Petyt ja saatat suutuspäissäsi päästää muutaman voimasanan, jotka saavat toiset hämmennyksiin.

Tahtituotannossa työnjohtaja nukkuu yönsä hyvin – ”Paine ja stressikin häviää siinä”

Kun alkuhapuilu on tahtituotannossa selätetty ja työt lähtevät kunnolla rullaamaan, työpäivät alkavat toistua samankaltaisina. Niinpä työnjohtajan ei tarvitse enää yöllä murehtia seuraavan päivän asioita.

Rakennusala sai uusia työkaluja työhyvinvoinnin parantamiseen

Rakennusalalla on kehitetty Työhyvinvointitarjotin-nettisivusto, jossa yritykset voivat hakea ja jakaa ideoita henkilöstönsä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Lisäksi on laadittu yritysten käyttöön soveltuva työkalu, joka helpottaa sairauspoissaolojen seurantaa. Työkalut kehitettiin Rakennusalan terveys (Rate) -hankkeen puitteissa.