Tarkastuksissa paljastui vakavia puutteita vesikattotöissä

Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajat ovat huomanneet vesikattotöiden työturvallisuudessa vakavia puutteita. Puutteita on havaittu eniten esimerkiksi putoamissuojauksen järjestämisessä, vesikatoille menevissä nousuteissä, haitta-aineiden, kuten asbestin purkutöissä ja nojatikkaiden varassa työskentelyssä. Näissä työturvallisuusasioiden laiminlyönti aiheuttaa suuren tapaturma- ja terveysriskin, minkä vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi juuri kattotöiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt tietävät vastuunsa ja velvollisuutensa.

Aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajat ovat huomanneet vesikattotöiden työturvallisuudessa vakavia puutteita. Puutteita on havaittu eniten esimerkiksi putoamissuojauksen järjestämisessä, vesikatoille menevissä nousuteissä, haitta-aineiden, kuten asbestin purkutöissä ja nojatikkaiden varassa työskentelyssä. Näissä työturvallisuusasioiden laiminlyönti aiheuttaa suuren tapaturma- ja terveysriskin, minkä vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi juuri kattotöiden kanssa tekemisissä olevat henkilöt tietävät vastuunsa ja velvollisuutensa.

Työsuojelutarkastajat muistuttavat, että työturvallisuusmääräysten mukaan putoamissuojaus on ensisijaisesti järjestettävä rakenteellisin keinoin esimerkiksi kaiteilla, turvaverkoilla tai muilla rakenteilla kuten rakennustelineillä aina illoin, kun kate uusitaan. Nojatikkailla työskentely on kiellettyä.

Rakennuttaja toimii usein isännöitsijänä, jolloin häntä koskevat työturvallisuusmääräykset, kuten valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta. Sen mukaan rakennuttajan on yhteistyössä muiden rakennushankkeen osapuolten kanssa huolehdittava rakennustyön turvallisuudesta. Rakennuttajan on huolehdittava, että hanketta suunniteltaessa otetaan huomioon turvallisuusseikat eikä rakennustyöstä aiheudu vaaraa työntekijöille tai työmaan vaikutuspiirissä oleville, esimerkiksi taloyhtiön asukkaille.

Rakennuttajan on laadittava turvallisuusasiakirja hankkeen suunnittelua ja toteutusta varten sekä nimettävä turvallisuuskoordinaattori ja päätoteuttaja. Tarkastajat painottavat, että jos päätoteuttajaa ei ole nimetty, rakennuttaja vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista eli voi joutua vastuuseen tapaturman sattuessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Tarkastuksissa paljastui vakavia puutteita vesikattotöissä”

Vastaa