Kokeile kuukausi maksutta

EU aikoo hankaloittaa betonin kierrätystä

EU:n heinäkuussa tekemän esitysten mukaan betonimurskeen, tuhkan ja kuonan käyttöä maanrakentamisessa ei luettaisi enää jatkossa kierrätykseksi, vaan maantäytöksi. Betoniteollisuus vastustaa esitystä.

Parman Vantaanjoen varrella sijaitsevan vanhan betonitehtaan ylijäämätuotteet on murskattu jokirantaan. Jatkossa tällaista toimintaa ei pidetä enää kierrätyksenä.

EU:n komissio julkaisi 2.7.2014 ns. kiertotalouspaketin, johon sisältyy monia erillisiä toimenpide-ehdotuksia kiertotalouden ja jätteiden kierrätyksen edistämiseksi Euroopan unionissa.

Asiaa koskeva komission tiedote löytyy http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
14-763_fi.htm

Kiertotalouspakettiin sisältyy myös komission ehdotus kuuden jätealan direktiivin (jätedirektiivi, pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi, kaatopaikkadirektiivi, romuajoneuvodirektiivi, SER-direktiivi, paristo- ja akkudirektiivi) muuttamiseksi.

Kyseiset dokumentit sekä direktiiviehdotukseen liittyvä tausta-aineisto löytyvät myös komission verkkosivulta.

Muutosesitysten mukaan betonimurskeen, tuhkan ja kuonan käyttöä maanrakentamisessa ei luettaisi enää jatkossa kierrätykseksi, vaan maantäytöksi. Muutos vaikeuttaisi Betoniteollisuuden toimistujohtaja Jussi Mattilan mukaan merkittävästi betoniteollisuuden ylijäämäbetonin hyötykäyttöä ja ylipäätään rakentamisen kierrätystavoitteiden toteutumista.

”Samoin muutosesitys lisäisi luonnon kiviaineksen käyttöä ja edistäisi siten luonnonvarojen tuhlailevaa käyttöä. Betoniteollisuus ry, Infra ry ovat ryhtyneet yhdessä EK:n kanssa toimiin, jotta alalle hyvin haitallinen ehdotus saataisiin kumotuksi.”

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “EU aikoo hankaloittaa betonin kierrätystä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat