Länsisataman uusi matkustajaterminaali sai poikkemisluvan 35 vuotta vanhasta kaavasta

Helsingin rakennuslautakunta myönsi luvan poiketa asemaakaavasta Länsisatamaan rakennettavan matkustajaterminaalin ensimmäisen vaiheen rakentamisessa. Terminaalin ensimmäinen vaihe on osa monikerrosratkaisuun perustuvaa laajempaa viitesuunnitelmaa.

Helsingin rakennuslautakunta myönsi luvan poiketa asemaakaavasta Länsisatamaan rakennettavan matkustajaterminaalin ensimmäisen vaiheen rakentamisessa. Terminaalin ensimmäinen vaihe on osa monikerrosratkaisuun perustuvaa laajempaa viitesuunnitelmaa.

Suunniteltu rakennus on Hietalahden suuntaan valkoinen teräs- ja lasirakenteinen pilareille nostettu laatikko. Pääsisäänkäynti on Tyynenmerenkadun puolella. Neljään tasoon rakentuvassa terminaalissa on kerrosalaa 19 000 neliömetriä.

Asemakaava on vuodelta 1979. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta. Rakennuslupaa pitää hakea päätöksen voimassaoloaikana.

Ensimmäisen vaiheen terminaalirakennus sijoittuu kokonaisuudessaan asema-kaava-alueen sisälle, mutta ylittää eteläkärjestä rakennusalueen rajan ja lisäksi satama-alueen rajan ulottuen osittain myös kaavan mukaiselle vesialueelle. 23 prosenttia terminaalin rakennusalasta sijoittuu ennalta määritellyn rakennusalan ulkopuolelle.

Hakijan, Helsingin Sataman mukaan aluetta on täytetty satoja metrejä etelään kaavan voimaantulon jälkeen eikä asemakaava kata enää kaikilta osin satama-aluetta. Uuden terminaalirakennuksen räystäskorkeus poikkeaa kaavan mukaisesta räystäskorkeudesta laivojen nykyisen koon vuoksi. Sisäänkäyntikorkeus laivoihin on noussut viisi metriä asemakaavan jälkeen. Terminaali poikkeaa myös asemakaavan punaisen tiilen vaatimuksesta.

Poikkeamisen erityinen syy on rakennuslautakunnan mukaan kaupungin strategian, alueen kokonaissuunnitelman toteutumisen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistäminen.

Seuraavassa vaiheessa, kaavamuutoksen tultua voimaan, on tarkoitus rakentaa vanhan ja uuden terminaalin yhdistävä suurta aaltoa muistuttava liike- ja toimitilarakennus.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Länsisataman uusi matkustajaterminaali sai poikkemisluvan 35 vuotta vanhasta kaavasta”

Vastaa