Listasimme asuntorakentamisen yleisimmät virheet

Pihakansien, autohallien ja vesikattojen vuodot kiusaavat rakentajia. Ne ovat samalla kalleimmat rakennusvirheet. Vielä useammin harmia aiheuttavat energiaikkunat ja -ovet. Asukkaat valittavat herkästi, että ne on asennettu väärin. Energiansäästö on tuonut oman lisänsä asuntojen muuten aika samana pysyneeseen virhelistaan.

Arkkitehdit suosivat isoja ikkunoita, jotka energiatehokkaina ovat hyvin painavia.

SRV:n vastuukorjauspäällikkö Mika Strömberg sanoo, että ovissa on tänä päivänä niin suuret ikkuna-aukot, että niille voi nykyisten, tiukkojen energiamääräysten takia kertyä painoa jopa 80 kiloa.

”Arkkitehdit suosivat mahdollisimman suuria ikkunaruutuja. Jos asukas ei muista tukea avattua ikkunalehteä pesun yhteydessä, karmeihin kohdistuu ovien tapaan varsin suuret vääntövoimat.”

Ikkunavalmistajien olisi ehkä syytä miettiä, miten entistä isommat ikkunat saataisin nykyistä varmemmin pysymään kunnossa, sillä asukasta ei voi syyttää siitä, jos saranat eivät kestä normaalikäyttöä, kuten ikkunanpesua. Ikkunoiden huurtuminenkin on lisääntynyt energiaikkunoiden myötä eikä sitäkään voida pitää hyväksyttävänä, puhumattakaan siitä, että kännykkä ei kuulu energiapihissä talossa.

Ilmavuotojen merkitys on havaittu energiamääräysten kiristymisen myötä, kun asuntojen tiiviyteen on alettu kiinnittää huomiota. Vuositakuutöissä korjaukset keskittyvät pintavikoihin, kun taas kymmenvuotistarkastuksessa alkavat paljastua myös isommat virheet kuten vesivuodot.

Virhepankit Skanskalla ja Lujatalolla

Lujatalo, NCC, Skanska, SRV ja YIT ovat mukana RT:n takuutiimissä miettimässä rakennusvirheiden vaikutuksia. Näistä vain Lujatalolla ja Skanskalla on oma rakennusvirhepankki, jolla puututaan esimerkiksi asuntotuotannossa havaittuihin virheratkaisuihin. Tieto havaitusta, tyypillisestä virheestä menee läpi organisaation. Muut kolme keräävät lähinnä tilastoja eniten kustannuksia aiheuttavista rakennusvirheistä takuukorjauksissa ja kymmenvuotiskorjauksissa.

Fisen virhepankki pientalorakentamiseen

Fisellä on rakennusvirhepankki, joka on koko rakennusalan käytössä. Fisen toimitusjohtaja Klaus Söderlund kertoo, että rakennusvirhepankkia alettiin kehittää ympäristöministeriön toimeksiannosta vuonna 2006. Taustalla oli onnettomuustutkintakeskuksen antama suositus onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin johtaneiden rakennusvirheiden kokoamisesta tietokannaksi. Tähän mennessä Fisen rakennusvirhepankkiin on tehty noin 50 korttia.

Fiseen lähetetyt ehdotukset annetaan pätevyyslautakunnalle arvioitavaksi. Se päättää kortin hyväksymisestä ja arvioi sen sisällön. Söderlundin mukaan tämä menettely takaa sen, että kortissa voidaan käyttää alan parasta asiantuntemusta ja virheisiin voidaan antaa niihin liittyvät hyvän rakentamistavan mukaiset korjausratkaisut.

Fisen ammattirakentamiseen keskittynyttä rakennusvirhepankkia ollaan nyt laajentamassa pientalorakentamiseen. Käyttöön on saatu vakuutusyhtiöiden yleisimmät korvaustapaukset, joista saadaan kerralla parikymmentä uutta korttia virhepankkiin.

Lujatalo vaatii virheistä oppimista

Lujatalo on ollut aktiivinen oman virhepankkinsa kehittämisessä. Takuukorjausyksikköä johtava Hannu Pekkarinen on kehittänyt virhepankkia reilun vuoden ajan, ja nyt järjestelmä alkaa olla valmis. Lähtökohtana on ollut, että virhepankkia on helppo käyttää. Tavoitteena on, että virheistä opittaisiin valtakunnallisesti.

”Jos työmaalla tehdään virhe, joka on kirjattu jo virhepankkiin, vastaava mestari saa syyttää vain itseään”, Pekkarinen toteaa.

Lujatalolla kerätään listaa eniten kustannuksia aiheuttavista rakennusvirheistä. Viimeisten kahden vuoden listat ovat lähes identtiset. Mukaan on kirjattu esimerkiksi vesi- ja ilmavuotoja, radon-ongelmia, muovimaton asennusvirheitä, ovi- ja ikkuna-asennuksien virheitä sekä laatoituksen irtoamisia. Betonin kuivumisaikojen merkitystä ja mittaamista on korostettu viime vuosina rakennusliikkeissä, jotta muovimattoja ei asennettaisi märälle alustalle.

Neljän viime vuoden aikana takuukorjauksiin on mennyt Lujatalon pääkaupunkiseudun asuinrakennusyksikössä 0,5–0,9 prosenttia hankkeiden kustannuksista. Skanskan luvut ovat samaa luokkaa ja luultavasti YIT:nkin, vaikka se ei niitä suostukaan kertomaan.

Autohallien vuodot kiusaavat

Skanskan virhepankkiin rekisteröidään rakennusvirheitä litteroittain, kertoo RT:n takuutiimiin kuuluva vanhempi työnjohtaja Juha Koivisto. Hänen mukaansa rahallisesti arvioituna pahimmat virheet kohdistuvat autohallien ja vesikattojen vuotoihin.

Skanskalla on lisäksi oma takuutiimi, johon kuuluu työnjohtajien lisäksi suunnittelun ohjauksesta vastaavia henkilöitä.
”Kyllä virhepankista ja takuutiimistä on selvästi hyötyä. Työmailla luetaan kertyneitä aineistoja ahkerasti”, Koivisto sanoo.

NCC:llä ei ole varsinaista virhepankkia, vaan lista kymmenestä yleisimmästä virheestä, kertoo RT:n takuutiimiin kuuluva Jorma Sundvall. Rahallisesti suurin virheryhmä on hänen mukaansa autohallien vuodot. Lisäksi hän mainitsee merkittävistä virheistä maalaustöihin liittyvien halkeamien korjaukset sekä ikkunoiden ja ovien asennuksissa esiin tulleet ongelmat.

”SRV:llä yleisimmät virheet kerätään listaan, joka käydään porukalla läpi mestarien ja suunnittelun ohjaajien kanssa”, vastuukorjauspäällikkö Mika Strömberg SRV:stä kertoo. Hän uskoo, että jonkinlainen virhepankki voisi olla hyödyllinen, kunhan se olisi niin helppokäyttöinen, että työmaalla päädyttäisiin käyttämään sitä.

YIT:llä virheitä ja kentältä saatua palautetta käsitellään yksikön johtoryhmässä kuukausittain.

”Lisäksi työmailla vieraillaan ristiin ottamassa oppia”, YIT:n vastuukorjauspäällikkö Raimo Seppänen sanoo

”Vuosikorjauksissa keskitytään pääasiassa pintajuttuihin, ja korjauksia tehdään asiakastyytyväisyyden parantamiseksi enemmän kuin laki vaatii”, Seppänen kertoo. Kymmenvuotistarkastuksissa merkittävimmät virheet ovat muiden rakennusliikkeiden tapaan erilaisia vesivuotoja.

Tyypillisimpiä virheitä asuntotuotannossa

Parvekeovien ja ikkunoiden asennusongelmat
Halkeamat seinissä ja katoissa
Vesikattojen vesivuodot
Parkettien asennusvirheet
Kylpyhuoneiden virheelliset kaadot
Parvekkeiden pintarakenteiden viat ja lasituksen ongelmat
Pihalla pintavesien väärät kaadot ja viemärien painumat ja tukokset
Pihakansien vedeneristyksen ongelmat
IV-laitteiden virheelliset säädöt
Kiintokalusteiden kolhut
Lämpövuodot
Laatoitukset irtoamiset
Muovimaton asennusvirheet
Radon-ongelmat

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Listasimme asuntorakentamisen yleisimmät virheet”

  1. Sanan energiatehokkuus otsikon alla voisi poistaa, koska se ei liity virhelistaan mitenkään. Korvaava teksti voisi olla esimerkiksi rakentamisen laatu, positiivinen asia sekin.

Jätä kommentti

Viimeisimmät näkökulmat