Kokeile kuukausi maksutta

Ympäristöministeriö yrittää (taas) purkaa luomaansa lupasumaa

Arviolta 500 hanketta on jumissa hallinnon prosesseissa 4–5 vuotta. Erityisen ongelmallisia ovat hankkeet, jotka edellyttävät useamman luvan. Uusi ympäristöministeri yrittää nyt purkaa tätä sumaa Lauri Tarastin vetämän työryhmän avulla. Samaa on yritetty ennenkin. Vuodesta 2005 alkaen on valmistunut toistakymmentä oikeudellista selvitystä ja muuta suunnitelmaa, joiden käytännön toteuttamista ei ole edes aloitettu.

Arviolta 500 hanketta on jumissa hallinnon prosesseissa 4–5 vuotta. Erityisen ongelmallisia ovat hankkeet, jotka edellyttävät useamman luvan. Uusi ympäristöministeri yrittää nyt purkaa tätä sumaa Lauri Tarastin vetämän työryhmän avulla. Samaa on yritetty ennenkin. Vuodesta 2005 alkaen on valmistunut toistakymmentä oikeudellista selvitystä ja muuta suunnitelmaa, joiden käytännön toteuttamista ei ole edes aloitettu.

Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen on nimittänyt asiantuntijaryhmän arvioimaan ympäristöhallinnon lupaprosessien sujuvoittamista ja tehostamista.

Arviointiryhmän työtä johtaa ministeri Lauri Tarasti ja jäseninä ovat johtaja Mari Pantsar-Kallio Sitrasta ja lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn ympäristöministeriöstä. Arviointiryhmän asiantuntijana toimii oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi.

Arvioinnin tavoitteena on, että investointi- ja elinkeinohankkeet voivat edetä sujuvasti ja tehokkaasti. Arviointityön tuloksena laaditaan ehdotukset siitä, miten ympäristöhallinnon lupajärjestelmiä voidaan kehittää huomioiden ympäristönsuojelun korkea taso.

”Nykyiset pitkät ja ennakoimattomat lupaprosessit hidastavat investointeja ja myös ympäristön kannalta tärkeitä hankkeita, kuten uusiutuvan energian ja uusien ympäristöteknologioiden käyttöönottoa. Tämä ei ole kenenkään edun mukaista. Lupaprosessien vauhdittamista tulee tehdä ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä, päinvastoin edistäen hyvää ympäristön tilaa”, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen toteaa.

Arviointityön perustan muodostavat jo tehdyt selvitykset lupa- ja arviointimenettelyiden sujuvoittamisesta, viranomaisilta saatavat tilastot sekä olemassa olevat kansainväliset vertailut. Myös Äänekosken biotuotetehtaan pilottihankkeen kokemukset ovat arviointihankkeen käytettävissä alkuvuodesta 2015.

Arviointityö valmistuu viimeistään 28.2.2015.

Hallinnon sujuvoittamistavoitteet ovat sisältyneet kaikkiin keskeisiin lainsäädännön valmistelua ohjaaviin hallituksen strategisiin ohjelmiin; pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan, hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan ja pääministeri Stubbin hallituksen ohjelmaan.

500 hanketta odottaa lupaprosessissa

Rakennusteollisuuden vuosipäivässä 2.10. todettiin, että rakentamisen sääntelyä on aivan liikaa ja iso osa valituksista johtuu jopa siitä, että julkiset instanssit valittavat toistensa päätöksistä. Rakennusteollisuus onkin pohtimassa selvityksen tekoa siitä, kuinka merkittävästi erilaiset valitukset hidastavat nyt investointien käynnistymistä. Osa valituksista on tehty ehkä tehty vain lisäajan saamiseksi.

”Nykytilanne on ideaalista kaukana ja investointien etenemisen kannalta kestämätön. Muun muassa aluehallintovirastoissa on tällä hetkellä vireillä satoja ympäristölupahakemuksia, jotka koskevat uusia investointeja. Karkeasti voi arvioida, että 500 hanketta on jumissa hallinnon koukeroissa keskimäärin 4–5 vuotta. Erityisen ongelmallisia ovat hankkeet, jotka edellyttävät useamman luvan. Maa-ainesten otossa arkipäivää on lähes 10 vuoden lupasavotta”, EK:n asiantuntija Satu Räsäsen totesi toukokuussa EK:n tiedotteessa.

Suomessa on tavoiteltu jo pitkään ympäristölupajärjestelmän yksinkertaistamista. Vuodesta 2005 alkaen on valmistunut toistakymmentä oikeudellista selvitystä ja muuta suunnitelmaa, joiden käytännön toteuttamista ei ole EK:n mukaan aloitettu.

Satu Räsäsen mukaan laadukkaat ja tehokkaat lupamenettelyt tulee nähdä konkreettisena keinona vauhdittaa kasvua, edistää investointeja ja pitää samalla ympäristönsuojelu korkealla tasolla:

”Yritykset peräänkuuluttavat ennen kaikkea ns. yhden luukun periaatetta. Suunnanmuutos edellyttäisi eri lupajärjestelmien uudistamista yli hallintorajojen. Tarkastelun tulisi kattaa keskeiset ennakkovalvonnan elementit kuten kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin sekä luonnonvaroja, infrastruktuuria ja ympäristöä koskevat lupamenettelyt.”

Päällekkäisyyksiä vielä lisää

Suomessa on juuri valmisteilla ympäristönsuojelulain uudistus, jonka tavoitteeksi hallitusohjelma on asettanut ympäristölupajärjestelmän selkeyttämisen. Käytännössä uudistus vie EK:n mukaan päinvastaiseen suuntaan; lain tulkinnanvaraisuudet ja päällekkäisyydet lisääntyvät. Uuden luontoarvosäännöksen on arvioitu pidentävän lupamenettelyn kestoa jopa 2 lisävuodella. Energia- ja materiaalitehokkuusehdotukset johtavat päällekkäisyyksiin yritysten vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten sekä EU:n päästökaupan kanssa.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ympäristöministeriö yrittää (taas) purkaa luomaansa lupasumaa”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat