Työntekijöiden ideamäärä satakertaistui FSP:ssä

Suomen suurimmalla pintakäsittelyalan yrityksellä FSP Finnish Steel Painting Oy:llä on aloitteiden ja ideoiden määrä räjähtänyt kasvuun. Aikaisempi vertailutulos vuoden takaa oli 3 ideaa vuodessa – nyt vuoden määrätietoisen työn jälkeen ollaan saavutettu 300 aloitteen vuosivauhti.

Suomen suurimmalla pintakäsittelyalan yrityksellä FSP Finnish Steel Painting Oy:llä on aloitteiden ja ideoiden määrä räjähtänyt kasvuun. Aikaisempi vertailutulos vuoden takaa oli 3 ideaa vuodessa – nyt vuoden määrätietoisen työn jälkeen ollaan saavutettu 300 aloitteen vuosivauhti.

Ideat ovat poikineet konkreettista hyötyä niin asiakaspalveluun kuin liiketoimintaankin. Innovaatiot ja kehitysideat nostavat työn tuottavuutta, kasvattavat lisä- ja jalostusarvoa sekä ovat FSP:lle kilpailukykytekijä. Ideakulttuurin luominen nostettiin selkeäksi painopistealueeksi, kun yritykselle laadittiin uutta strategiaa.

”Kyse on innovaatiojohtamisesta, jossa henkilöstöä kannustetaan ideoimaan ja kehittämään parannusehdotuksia. Itsestään eivät ideat toki kerry. Esimiehet opastettiin viemään asiaa eteenpäin kussakin kolmessakymmenessä toimipisteessä. Näin ison toimintatavan muutos ei ole helppo”, sanoo FSP Finnish Steel Painting Oy:n toimitusjohtaja Pentti Virtanen.

”FSP:llä on systemaattisesti luotu kulttuuria, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus havainnoida työympäristöä ja ehdottaa, kuinka FSP voi toimia fiksummin”, kertoo Kissconsulting Oy:n Maarika Maury, joka toimi yhteistyökumppanina ideakulttuurin luomissa FSP:ssä.

Kulttuurimuutoksen avuksi otettiin ideakulttuuria tukeva selainpohjainen sovellus, joka lisää henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa työympäristöön ja kannustaa tekemään parannusehdotuksia. Ideapalvelun päämääränä on kerätä organisaatiosta hiljaista tietoa, josta hyötyvät henkilöstön lisäksi FSP:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Kaikilla FSP:läisillä on pääsy omilla tunnuksilla selainpohjaiseen TellUs-sovellukseen. Kaikki näkevät muidenkin ideat ja pääsevät kommentoimaan, kehittämään niitä edelleen sekä hyödyntämään niitä.
FSP on palkinnut ideoiden tekijöitä maksamalla henkilöstölle jo noin 10 000 euroa saatujen taloudellisten hyötyjen ansiosta.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Työntekijöiden ideamäärä satakertaistui FSP:ssä”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat