Kokeile kuukausi maksutta

Autollekin saa Suomessa pidemmän takuun kuin asunnolle

Autolle saa jopa seitsemän vuoden takuun, mutta asunnolle korkeintaan kahden vuoden. Ruotsissa takuu on viisi vuotta ja kattaa takuuajan jälkeen vielä olennaiset virheet. Rakennuttajat haluaisivat parantaa rakentamisen laatua uudistamalla rakennusalan yleiset sopimusehdot eli YSE 98:n.

 

Toyota on maailman laatuykkönen ja lean-periaatteen kehittäjä. Se antaa autolle pidemmän takuun kuin suomalaisrakentajat asunnolle.

Suomen kahden vuoden takuuaika on Euroopan lyhyimpiä. Autollekin saa pidemmän takuun, vaikka sen käyttöaika ei ole sataa vuotta kuten rakennuksilla. Japanilainen autovalmistaja Toyota tekee edullisia pientaloja, joille se antaa huomattavasti pidemmän takuun kuin autoilleen.

Raklin tekemässä kyselyssä rakennuttajat toivoivat, että takuuaikaa pidennettäisiin rakennusvirheiden, kosteusfysikaalisen toiminnan, sisäilman ja rakenteellisen turvalllisuuden osalta. Takuuajan jälkeen urakoitsijalla pitäisi heidän mukaansa olla vastuuta myös törkeää tuottamusta lievemmistä virheistä.

”Takuuajan pituudella on iso merkitys laadun kannalta. Urakoitsijan vastuu on meillä liian lyhyt. Se houkuttelee tekemään sutta. Viiden vuoden takuun pitäisi yleistyä”, todettiin kyselyn vastauksissa.

Ruotsissa viiden vuoden takuuaika

Rakennuttajapäivillä puhuneen varatuomari Aaro Liuksialan mielestä mallia kannattaisi ottaa Ruotsista. Ruotsissa rakennustyölle on viiden vuoden takuuaika ja kaksi vuotta materiaaleille. Suomessa ei saa uutta takuuta takuuaikana korjatuille virheille, mutta Ruotsissa takuuaika jatkuu tältä osin.

Suomessa tilaajan pitää reklamoida virheistä viimeistään vastaanottotarkastuksessa. Muuten hän voi menettää asiassa puheoikeutensa. Liuksiala pitää ehtoa kohtuuttomana. Rakennuttaja on harvoin seurannut niin tiiviisti työmaata, että havaitsi heti kaikki virheet. Esimerkiksi hän otti kosteiden tilojen kallistukset. Niitä harvemmin mitataan vastaanottotarkastuksessa, mutta onko puhevalta mennyt, jos kallistusvirhe nähdään vasta kun asukas on käynyt suihkussa? Ruotsissa riittää, että tilaaja reklamoi kolmen kuukauden sisällä vastaanotosta.

Kaiken lisäksi meillä on rakennuttajien palautteen perusteella tullut maan tavaksi luovuttaa urakoita keskeneräisenä. YSE antaa tähän mahdollisuuden, sillä vastaanottokelpoisuus on käsitteenä tulkinnanvarainen.

Suomessa 10-vuotisvastuu vain törkeistä virheistä

Ehkä isoin ero Suomeen koskee takuuajan jälkeistä vastuuta, joka sekin raukeaa kymmenen vuoden jälkeen. Suomessa urakoitsija on vastuussa vain törkeän tuottamuksellisista virheistään, jotka tilaajan eli usein amatöörin on pystyttävä osoittamaan sellaisiksi. Oikeudessa on sitten riidelty onko virhe riittävän törkeä eli käsite on Liuksialan mukaan sekava. Lisäksi edellytetään, että virhe on sellainen, että tilaaja ei ole voinut kohtuudella havaita sitä takuuaikana.

Taloyhtiöiden amatööreistä kootuissa hallituksissa saatetaan erheellisesti jopa kuvitella, että takuuajan virheiden kirjaamisella ei ole kiire, koska onhan olemassa tuo ”kymmenvuotistakuukin”.

Täyttämättä jääneet suoritukset on Liuksialan mukaan ilman muuta korvattava. Näitä ovat esimerkiksi puuttuvat eristeet tai tiivistysmassat. Törkeäksi virheeksi katsotaan myös tapaukset, joissa tilaaja on asiakirjoissa edellyttänyt kiinnittämään erityistä huomiota ja varovaisuutta. Myös terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät puutteet tai rakentamismääräysten rikkomukset katsotaan yleensä törkeiksi koskevat ne sitten kosteusasioita tai rakenteiden kestävyyttä. Joskus myös virheiden suuri määrä saattaa kääntää tulkinnan törkeän puolelle.

Gryndikohteissa on voimassa asuntokauppalaki, joka edellyttää vuositarkastuksen pitämistä 12–15 kuukauden sisällä viranomaisen vastaanottotarkastuksesta. RS-vakuus vapautetaan tämän jälkeen. Grynderin vastuuta takuuajan jälkeen havaituista virheistä tai puutteista tulkitaan oikeuskäytännössä ankarammin kuin YSE:n takuuajan jälkeistä vastuuta.

Ruotsissa korvataan kaikki olennaiset virheet

Ruotsissa vastuu on paljon selkeämpi ja kuluttajaystävällisempi kuin Suomessa. Siellä urakoitsija vastaa olennaisesta virheestä, joka tulee ilmi takuuajan jälkeen, jos virhe johtuu urakoitsijan ja urakoitsijan käyttämän aliurakoitsijan tai tavarantoimittajan tuottamuksesta. Olennaisen virheen käsite on paljon yksiselitteisempi kuin törkeä ja tuottamuksellisen virheen.

Tilaaja voi Liuksialan mukaan esimerkiksi sopia tietystä euromäärästä, jonka ylittävät korjaukset katsotaan olennaisiksi virheiksi.

Kaikki nämä asiat parantavat Liuksialan mukaan Ruotsissa rakentamisen laatua. ”Ainakin riitojen määrä on huomattavasti pienempi kuin Suomessa.”

Liuksiala esitti nämä samat asiat jo vuosia sitten Rakennuttajapäivässä, mutta Rakennusteollisuuden vastustuksen vuoksi asia ei edennyt. Nyt Rakennuttaliiton uusi toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen olisi valmis uusimaan YSE:n joko kerralla tai jos se ei Rakennusteollisuudelle sovi, niin pala kerrallaan.

”Tarkentamalla YSEä muutamissa kohdissa voitaisiin rakentamisen menettelyä ja laatua parantaa”, Raklin tekninen johtaja Ilpo Peltonen sanoo.

Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti ei lähtisi muuttamaan YSEä, sillä silloin Kilpailuvirasto voisi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja vaatisi YSEen kilpailua laajentavia muutoksia. Kilpailuviraston mukaan esimerkiksi viivästyssakkojen määrät, takuuaikojen pituudet ja vakuuksien määrät ovat sellaisia kaupankäyntiin liittyviä tekijöitä, joita yritykset voisivat käyttää kilpailukeinoina rakennusurakan saamiseksi ellei YSE sitä rajaisi.

Autokaupassa joka takuuajan pituus on kilpailukeino. Kia tarjoaa jopa seitsemän vuoden takuuta. Rakentamisessa takuuaikaa on toistaiseksi hyvin varoen käytetty kilpailukeinona. Osin muistissa on parikymmenen vuoden takaiset tapahtumat, jolloin monet alalle tulleet tasakattofirmat tarjosivat kymmenen vuoden takuita, mutta pistivät firman nurin jo paljon ennen takuuajan loppumista.

Lisätietoa: Perjantaina ilmestyneessä Rakennuslehdessä on laaja juttu Rakennuttajaliiton kyselystä ja Kilpailuviraston kannasta YSEä kohtaan.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Autollekin saa Suomessa pidemmän takuun kuin asunnolle”

 1. Kovan rahan asunnoissa normaali takuuaika on kaksi vuotta. Kuluttajan suojana on lisäksi asuntokauppalaki. Grynderin vastuuta takuuajan jälkeen havaituista virheistä tai puutteista on sen pohjalta tulkittu oikeudessa ankarammin kuin YSE:n takuuajan jälkeistä kymmenen vuoden vastuuta.

  Tästä huolimatta uusien asuntojen virheistä käydyt riidat ovat yleisiä ja jatkuvasti julkisuudessa.

  YIT lähti vuonna 2001 markkinoimaan Talotakuuta. Pidempi takuuaika sidottiin siihen, että taloyhtiö tekee YIT:n kanssa huoltosopimuksen. Takuu koski vain uusia YIT:n suunnittelemia ja rakentamia kohteita.

  ”Tätä voi verrata auton merkkihuoltoon. Kun YIT on tehnyt suunnittelun ja rakentamisen, uskalletaan antaa asiakkaalle takuu”, YIT Rakennuksen toimitusjohtaja Ilpo Jalasjoki kertoi lehtihaastattelussa.

  ”Ongelmat ovat harvoin selviä, ja rakentaja, huoltoyhtiö sekä käyttäjä syyttävät toisiaan. Takuu poistaa taistelun. Otamme vastuun myös huoltovirheistä”, Jalasjoki totesi.

  Rakennusteollisuuden keskusliiton toimitusjohtaja Terho Salo uskoi Taloussanomissa tuolloin, että YIT:n luoma takuumalli innostaisi myös muita rakennusyhtiöitä.

  En ole huomannut tuota innostusta sen paremmin rakennusliikkeissä kuin asunnonostajissakaan.

  YIT on tuonkin jälkeen ollut laajasti julkisuuden riepoteltavana asuntorakentamisen virheistä. Näyttävin niistä on varmaan ollut Iiro Viinasen esiin nostama tapaus Lahdessa.

  ”Ministeri Iiro Viinasen taistelu rakennusliikettä vastaan jatkuu. Uudesta asunnosta paljastuneita kymmeniä rakennusvirheitä korjataan jo neljättä vuotta, ja vikoja on löytynyt lisää. Viinasen mukaan pitkä korjausprosessi käy voimille”, kirjoitti Taloussanomat vuonna 2011.

 2. Rakentamisen laadun lisäksi meillä on merkittävä iso ongelma, joka tulee realisoitumaan lähitulevaisuudessa. Yhä teknisempien rakennusten ja yhä riskialttiimpien rakenteiden rakennukset ovat isolta osin amatöörien huollettavana.

  Ei ole pakollisia takuuhuoltoja, joilla takuut pysyisivät voimassa.
  Puolenvuoden tauko huollossa, alipaineisesta rakennuksesta tulee ylipaineinen tai joskus voimakkaasti alipaineinen, kumpikin vaihtoehto tuo mukanaan ongelmia.
  Sitten kun huoltojen laiminlyönneistä johtuvat ongelmat ilmenee, niin syyllinen on urakoitsija.

  Tulevaisuudessa pakotetaan lisäämään energiatehokkuutta ja riskit vaan kasvaa.

 3. Gryndituotannossa asuntokauppalain mukainen takuuaika on käsittääkseni edelleenkin 12 kk.
  Tarkastus pidettävä 12-15 kuukauden kuluttua luovutuksesta. Tästä eteenpäin yhtiöllä käännetty todistustaakka virheestä.
  YSE:n sopimusehdoissa takuu on pidempi mutta se ei ole velvoittavaa oikeutta kuten askl. Miksi grynderit antaisivat vuotta pidemmän takuun kun markkinat eivät tätä arvosta ja laki ei velvoita.
  Jos yhtiöllä olisi oma asiantuntija esittämässä vaatimuksia voisi takuuajatkin pidentyä, nykyisellään virhelistojen putsaaminen on melkoista taidetta.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat