Kokeile kuukausi maksutta

Diplomi-insinöörien palkat nousivat hieman

Vakituisessa työsuhteessa olevien diplomi-insinöörien keskipalkka nousi 1,7 prosenttia ja mediaanipalkka 1,1 prosenttia lokakuusta 2013 lokakuuhun 2014. Diplomi-insinöörin keskipalkka vakituisessa työsuhteessa vuoden 2014 lokakuussa oli 5 246 euroa ja mediaanipalkka 4 700 euroa kuukaudessa

Vakituisessa työsuhteessa olevien diplomi-insinöörien keskipalkka nousi 1,7 prosenttia ja mediaanipalkka 1,1 prosenttia lokakuusta 2013 lokakuuhun 2014. Diplomi-insinöörin keskipalkka vakituisessa työsuhteessa vuoden 2014 lokakuussa oli 5 246 euroa ja mediaanipalkka 4 700 euroa kuukaudessa

Vuoden 2014 aikana valmistuneiden diplomi-insinöörien keskipalkka oli 3 361 ja mediaanipalkka 3 250 euroa.

Tiedot perustuvat Tekniikan akateemiset TEKin jäsenten keskuudessa tehtyyn työmarkkinatutkimukseen.

Vakituisessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olleista 64 prosenttia kertoi, että palkka oli noussut edellisestä vuodesta. Noin joka neljännen vastaajan palkka oli pysynyt ennallaan, ja noin neljällä prosentilla palkka oli laskenut. Tavallisimmin palkankorotuksen perusteena oli yleiskorotus, jonka kertoi saaneensa 62 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli noussut. Henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvan palkankorotuksen oli saanut 28 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla palkat olivat entiseen tapaan muita sektoreita korkeammat. Kaikkien vakituisessa kokopäivätyössä olevien mediaanipalkka yksityisellä sektorilla oli 4 720 euroa kuukaudessa. Yliopistoissa mediaanipalkka oli 4 630, valtiolla 4 662 ja kunnalla 4 550 euroa. Työnantajasektoria suurempi vaikutus palkkaan on kuitenkin toimiasemalla ja työkokemusvuosilla. Palkkakehitys on yleensä nopeinta uran alkupuolella ja tasaantuu sitten.

Noin kuusi kymmenestä kokopäivätyössä olleesta vastaajasta kertoi olleensa tulospalkkauksen piirissä. Eniten tulospalkkausta käytettiin teollisuudessa, jossa useampi kuin kolme neljästä vastaajasta oli tulospalkkauksen piirissä. Tulospalkkausjärjestelmän piirissä olleista noin 75 prosenttia oli saanut tulospalkkiota viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana. Mediaanilla mitattuna tulospalkkion keskimääräinen suuruus oli 6 prosenttia vuosiansioista.

Tiedot TEKin työmarkkinatutkimukseen kerättiin lokakuussa 2014. Kohderyhmänä olivat työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet. Vastauksia kertyi kaikkiaan lähes 12 000. Vastaajien yleisin suoritettu tutkinto oli diplomi-insinöörin tutkinto. Suurin osa vastanneista työskenteli asiantuntijatehtävissä.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Diplomi-insinöörien palkat nousivat hieman”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat