Asiantuntijat tienaavat rakennusalalla hyvin muihin aloihin verrattuna, erityisasiantuntijat eivät – katso eri ammattiluokkien ja tutkintojen palkat

Kira-alan asiantuntijatehtävissä toimivat pärjäävät palkkavertailussa hyvin eri alojen keskimääräiseen ansiotasoon verrattuna, kun taas erityisasiantuntijat eivät. Tämä ilmenee Tilastokeskuksen tuoreista yksityisen sektorin palkkataulukoista.

Työnantaja maksoi ulkomaalaisille rakennusalan työntekijöille oleellisesti liian pientä palkkaa – tuomio kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä

Itä-Suomen hovioikeus pysytti 30. joulukuuta antamassaan tuomiossa Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tuomion kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä. Yhtiön edustaja tuomittiin 80 päiväsakon sakkorangaistukseen ja yhtiö 10000 euron yhteisösakkoon.