Kokeile kuukausi maksutta

PTT: Pientalorakentaminen säilyy poikkeuksellisen alhaisella tasolla

Pientaloteollisuus PTT:n suhdanneraportin mukaan pientalorakentaminen pysyy myös vuonna 2015 poikkeuksellisen alhaisella tasolla.

Tutkimusten mukaan omakotitalot kiinnostavat asumismuotona suomalaisia.

PTT:n arvion mukaan tänä vuonna aloitetaan noin 5 900 uuden pientalon rakentaminen. Omakoti-, loma-asunto- ja projektitoimitukset laskivat vuonna 2014 edellisvuoteen verrattuna toimitusten volyymissä yhdeksän prosenttia ja arvossa mitattuna kymmenen prosenttia. Voimakkaimmin taantuma näkyi loma-asuntorakentamisessa, jonka arvo putosi viidenneksen.

Yleisen taloustilanteen epävarmuuden lisäksi pientalorakentamisen historiallisen alhaiseen tasoon löytyy PTT:n mukaan kotikutoisia, asuntopolitiikan liittyviä syitä.

”Rakentamisesta on monen tekijän yhteisvaikutuksesta tullut liian kallista”, Pientaloteollisuus PTT:n hallituksen puheenjohtaja Saku Sipola arvioi.

Sipolan mukaan rakennusvaiheen kustannuksista jo 40–45 prosenttia koostuu veroista ja veroluonteisista maksuista. Pelkät tontin kustannukset muodostavat 25–30 prosenttia rakennushankkeen budjetista.

”Hallitusohjelman tavoite kohtuuhintaisesta asuntorakentamisesta sekä puuttumisesta rakentamisen kustannustasoa nostaviin kaavoitus- ja rakentamismääräyksiin on kaukana toteutumisesta. Rakentajalle sälytetty kustannusrasite on kansallinen häpeätila. Se estää suomalaisia toteuttamasta elämäntilanteen muutoksista johtuvia asumistoiveita”, Sipola toteaa.

PTT:n mukaan selvimmin epäkohta ilmenee omakotiasumisessa. Hypo:n Suomen Taloustutkimus Oy:llä teettämässä Asuminen 2014 -tutkimuksessa seitsemän kymmenestä suomalaisesta piti omakotiasumista ihanteellisena asumismuotona.

”Omakotitalorakentaminen on tuottanut ja tuottaa edelleen kohtuuhintaisimmat asunnot. Edullisen omakotiasumisen toteutuminen on poliittisten päätösten aiheuttaman kustannusrasitteen ja oikeanlaisen kaavoituksen puutteen takia usein mahdotonta, eikä esimerkiksi korkovähennysoikeuden leikkaus auta asiaa lainkaan”, Sipola huomauttaa.

Tonttihinnat moninkertaistuneet

Vuodesta 1997 tonttihinnat ovat yli kolminkertaistuneet, pääkaupunkiseudulla tonttien keskihinta on kohonnut yli kaksinkertaiseksi maan keskiarvoon verrattuna.

Sipolan mukaan tarjolla olevat pientalotontit on usein kaavoitettu siten, että toteutuskustannukset nousevat kohtuuttomiksi. Tontteja kaavoitetaan alueille, joilla maapohjan laatu tai jyrkät rinteet tekevät rakentamisesta liian kallista. Rinnetonteille edellytetään monesti kaksikerrosratkaisuja ja kellaria, mikä kaksinkertaistaa rakentamisen hinnan.

”Osin kaavoitus kohdistuu tiivistämistavoitteen vastaisesti syrjäisille reuna-alueille, joihin ihmiset eivät halua muuttaa. Kustannustietoisuuden puuttuminen kaavoittamisesta aiheuttaa sen, että tonttitarjonta ja kysyntä eivät kohtaa”, Sipola sanoo.

Kaupunkimaisen pientaloasumisen mallin kehittäminen yhdessä kasvukeskuskuntien kanssa on suuri haaste myös pientaloteollisuudelle. Uutta ajattelua edustaa muun muassa PTT:n, Tampereen kaupungin ja Tampereen teknillisen yliopiston hanke, jossa yhteistyössä luodaan uutta urbaania pientalorakentamista tavoitteena inhimillinen mittakaava, riittävä tehokkuus ja kohtuuhintaisuus.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “PTT: Pientalorakentaminen säilyy poikkeuksellisen alhaisella tasolla”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat