Espoon Leppävaaran Hatsinanpuiston kokonaiskehittäminen NCC:lle

Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Ramboll Finland Oy:lle ja NCC Property Development Oy:lle tontin vajaaksi vuodeksi Leppävaarasta Perkkaantien ja kaupunkiradan välistä niin sanotun Hatsinanpuiston alueelta toimisto-, liike-, liikunta- ja palvelutilojen suunnittelua varten.

Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Ramboll Finland Oy:lle ja NCC Property Development Oy:lle tontin vajaaksi vuodeksi Leppävaarasta Perkkaantien ja kaupunkiradan välistä niin sanotun Hatsinanpuiston alueelta toimisto-, liike-, liikunta- ja palvelutilojen suunnittelua varten.

Tarkoitus on suunnitella alueelle työpaikka- ja vapaa-ajantoimintoja siten, että alue pysyy elävänä vuorokauden ympäri.

NCC vastaa suunnitteluvarausalueen kokonaisuuden kehittämisestä, niin että Ramboll Oy:n suunnitteleman toimistorakennuksen rakentaminen on mahdollista aloittaa nykyisen tai muutetun asemakaavan mukaisena vuoden 2016 alusta.

Varauksensaajilta edellytetään tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa kaupunkikuvallisesti sekä toiminnallisesti eheän ja korkeatasoisen kokonaisuuden muodostamiseksi. Kaupunkikuvallinen painopiste tulee olla Kehä I:n päädyssä.

Kaupungin tavoitteena on, että alueelle saadaan monipuolista toimintaa sekä Leppävaaran alueen olemassa olevia palveluita täydentävä kokonaisuus. Aiemmin tontille on soviteltu muun muassa lasketteluhallia, sisähuvipuistoa ja Ikeaa.

Maakuntakaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi ja voimassa olevassa yleiskaavassa julkisen hallinnon ja palveluiden alueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa alue on osoitettu pääosin toimistorakennusten korttelialueeksi. Yleiskaava on osittain ristiriidassa kaupungin asettamien tavoitteiden kanssa ja tästä johtuen voidaan joutua tekemään yleiskaavatasoisia selvityksiä.

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Espoon Leppävaaran Hatsinanpuiston kokonaiskehittäminen NCC:lle”

Vastaa