Periaatekaava jättää vapauksia rakennusten suunnitteluun

Tampereen Härmälänrannan vanhan lentokonetehtaan alueen asemakaava on tehty periaatekaavana. Se poikkeaa perinteisestä asemakaavasta siten, että kaavassa on tarkat reunaehdot, mutta rakennusten massoitteluun, kaupunkikuvan luomiseen ja arkkitehtuuriin on jätetty vapauksia. Rakennusoikeus ilmoitetaan kortteleittain. Tonttijakoja ja rakennuspaikkoja ei ole määritelty tarkkaan kaavassa, joten rakennusten suunnitteluun jää väljyyttä. Kortteleista tulee laatia koko korttelin laajuinen korttelisuunnitelma ennen rakennussuunnittelun aloittamista.