Kokeile kuukausi maksutta

Näin hurjasti Olkiluodon myöhästyminen on kasvattanut sähkölaskua

Energiamarkkinoiden asiantuntijayritys Enegian kokenut analyytikkotiimi on selvittänyt Olkiluoto 3:n vaikutuksia sähkön hintaan Suomessa. Samalla selvisi, kunka paljon Olkiluoto 3:n myöhästyinen on maksanut teollisuudelle ja kuluttajille kalliimpana sähkön hintana.

Energiamarkkinoiden asiantuntijayritys Enegian kokenut analyytikkotiimi on selvittänyt Olkiluoto 3:n vaikutuksia sähkön hintaan Suomessa. Samalla selvisi, kunka paljon Olkiluoto 3:n myöhästyinen on maksanut teollisuudelle ja kuluttajille kalliimpana sähkön hintana.

Sähkön hankintakustannukset olisivat olleet vuosina 2009–2015 noin 1,5 miljardia alemmat.

Laskelma pohjautuu toteutuneisiin markkinahintoihin ja tulevaisuuden termiihintoihin. Laskelman mukaan sähkön hinta tulee Olkiluoto 3:n valmistuttua laskemaan Suomessa selvästi muihin Pohjoismaihin verrattuna. Laskelman tilasi Iltalehti.

Suomi on ollut viime vuosina voimakkaasti Ruotsista tulleen tuontisähkön varassa. Suomen sähkön käytöstä tuotiin viime vuonna yhteensä 21,6 %. Sähköä on tuotu useassa tilanteessa siirtoyhteyden maksimikapasiteetin rajoittama määrä, jonka seurauksena Suomen sähkön spot-hinta eli päivän markkinahinta on ollut Ruotsin sähkön hintaa korkeampi.

Sähkön tuotannon osalta paremmin omavaraisena Suomen ja Ruotsin sähkön pörssihinnat olisivat olleet yhtenevät. Suomen merkittävä aliomavaraisuus sähköntuotannon osalta jatkuu Olkiluoto 3 valmistumiseen asti. Sähkön hinta tuleekin Suomessa laskemaan merkittävästi suhteessa muihin Pohjoismaihin, kun Suomen omavaraisuus paranee vuositasolla noin 13 TWh Olkiluoto 3 valmistumisen seurauksena.

Hinnan laskua voidaan arvioida kahta kautta: toisaalta minkä verran hinta olisi laskenut taaksepäin katsoen tai toisaalta miten markkinavoimat arvioivat hinnanlaskun tulevaisuudessa tapahtuvan.

Mikäli Olkiluoto 3 olisi valmistunut alkuperäisen aikataulun mukaisesti jo vuoden 2009 kesäkuussa, Suomen sähköaliomavaraisuus olisi ollut selvästi matalampi ja Suomen ja Ruotsin hinta-alueiden pörssihinnat olisivat olleet valtaosan ajasta yhtenevät. Suomi on ollut vuoden 2009 kesäkuusta nykyhetkeen keskimäärin 2,2 €/MWh Ruotsin hintaa kalliimpi. Lisäksi Olkiluoto 3 olisi laskenut sähkön hintaa Suomen ohella myös Ruotsissa, sillä tarjontatilanne olisi ollut runsaampi viennin Suomeen pienentyessä. Tämän vaikutusta ei pystytä täysin laskemaan, mutta simuloinnin perusteella sähkön hinta olisi ollut Suomessa ja Ruotsissa vielä noin 0,9 €/MWh edullisempi. Tällöin Suomessa sähkö olisi ollut yhteensä keskimäärin 3,1 €/MWh edullisempaa. Tämä tarkoittaa, että sähkön hankintakustannukset olisivat olleet vuosina 2009–2015 noin 1,5 miljardia alemmat.

Viime vuosina Suomen aluehintaero suhteessa muihin Pohjoismaihin on kasvanut. Aluehintaeroa on kasvattanut muun muassa Venäjän sähkön tuonnin vähentyminen ja siirtoyhteyksien vahvistuminen aliomavaraiseen Baltiaan. Viime vuonna Suomen spot-hinta oli keskimäärin yli 4 €/MWh Ruotsin hinta-alueita korkeampi. Termiinihintojen perusteella markkinat odottavat Suomen aluehinnan olevan myös seuraavina vuosina keskimäärin noin 4 €/MWh Ruotsin Tukholman aluetta kalliimpi.

Tämänhetkisen tiedon mukaan Olkiluoto 3-yksikön pitäisi olla tuotannossa vuoden 2018 lopussa.  Myös tulevien vuosien osalta Olkiluoto 3:n tuotanto laskisi jo koetun toteuman mukaisesti Suomen sähkön hintaa Ruotsin hinnan tasolle sähköomavaraisuuden parantuessa. Tämän laskelman kokonaisarvio on, että Olkiluoto 3:n valmistuminen alkuperäisen aikataulun mukaisesti olisi laskenut suomalaisten sähkönkäyttäjien hankintakustannusta lähes 3 miljardia euroa verrattuna nykyisen aikataulun mukaiseen valmistumiseen. Viivästyminen on vaikuttanut myös muihin Pohjoismaihin sekä Baltiaan yhteisen sähkömarkkina-alueen vuoksi. Suurimmat vaikutukset ovat kuitenkin kohdistuneet Suomeen.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Näin hurjasti Olkiluodon myöhästyminen on kasvattanut sähkölaskua”

  1. Eli Suomen ulkomaankaupan epätasapaino on suurelta osin johtunut Olkiluoto 3-projektin täydellisestä epäonnistumisesta, eikä työvoimakustannuksista, niin kuin kokoomus väittää.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat