Kokeile kuukausi maksutta

Lahti kartoittaa ikääntyneiden asumisoloja

Ympäristöministeriö ja Lahden kaupunki tutkivat yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa, miten ikääntyneiden asuinoloja voidaan parantaa.

Ympäristöministeriö ja Lahden kaupunki tutkivat yhdessä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa, miten ikääntyneiden asuinoloja voidaan parantaa.

Hanke on osa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on luoda systemaattinen toimintatapa paikalliselle yhteistyölle kunnissa. Mallissa yhteistyössä toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon ja asunto- ja teknisen toimen asiantuntijat sekä asiakkaat ja järjestösektori.

Hankkeessa tarkastellaan 80 vuotta täyttäneiden henkilöiden asuntojen toimivuutta ja turvallisuutta kaupungin kerrostaloasunnoissa. Kohderyhmänä ovat erityisesti ne ikääntyneet, jotka eivät vielä ole kaupungin vanhuspalvelujen piirissä.

Hankkeessa tavoitellaan ideoita muun muassa ideoita siihen, millä tavoin asunnon esteettömyyden, toimivuuden ja turvallisuuden tarkastelu voidaan liittää osaksi ikääntyneiden hyvinvointia tukevia kotikäyntejä ja palvelutarpeen arviointia.

Lahden kaupungin asuntoasiainpäällikkö Ari Juhanila korostaa, että kaupunki pyrkii tarjoamaan ikääntyneille mahdollisuuden valita kotona asuminen mahdollisimman pitkään.

”Lahdessa on vuosia tehty laajapohjaista yhteistyötä esteettömän asumisen edistämiseksi esimerkiksi Hissi on kiinteistön kehittämistä -projektissa. Tässä uudessa kehittämishankkeessa fokus on entistä selkeämmin ikääntyneiden asumisessa ja uusina kumppaneina mukana ovat SOTEn vanhustenpalvelut ja Vanhustyön Keskusliitto.”

Tulokset laajaan käyttöön

Ympäristöministeriön ja Lahden kaupunki rahoittavat hankkeen yhdessä. Se toteutetaan vuoden 2015 aikana. Osapuolet kertovat tuloksista Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman kautta.

”Kunnissa tarvitaan selkeitä ja käytännönläheisiä toimintamalleja ikääntyneiden asuntojen korjaustarpeen arvioimiseksi ja asuinolojen parantamiseksi”, ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä toteaa.

”On myös hyvä tiedostaa ikääntyneiden asuinolojen parantamisen tärkeys kuntien kasvavien sosiaali- ja terveysmenojen hallinnankin kannalta. Paremmat asuinolot voivat osaltaan siirtää kalliimpaan laitoshoitoon tai palveluasumiseen siirtymistä huomattavasti.”

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lahti kartoittaa ikääntyneiden asumisoloja”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat