Kokeile kuukausi maksutta

Vastine: Tampereen Tilakeskus kiistää talousarvioylitykset

Rakennuslehti siteerasi 11.6.2015 Aamulehdessä 10.6.2015 julkaistua artikkelia Tampereen tilakeskuksen budjettiylityksistä. Aamulehdelle ja Rakennuslehdelle toimitetussa vastineessa Tampereen Tilakeskuksen toimitusjohtaja Virpi Ekholm kiistää Aamulehden väitteet budjettiylityksistä.

Rakennuslehti siteerasi 11.6.2015 Aamulehdessä 10.6.2015 julkaistua artikkelia Tampereen tilakeskuksen budjettiylityksistä. Aamulehdelle ja Rakennuslehdelle toimitetussa vastineessa Tampereen Tilakeskuksen toimitusjohtaja Virpi Ekholm kiistää Aamulehden väitteet budjettiylityksistä.

Vastineen liitteenä on lisäksi selvitys, jonka mukaan Aamulehden uutisoimat ylitykset on laskettu virheellisesti.

Tampereen Tilakeskuksen talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto. Tilakeskus on siinä pysynyt. Esimerkiksi vuonna 2014 Tilakeskuksen koko investointimääräraha oli 54,6 miljoonaa euroa, josta Tilakeskus käytti 54,4 miljoonaa euroa.

Aamulehti käsitteli 10.6. artikkelissaan Tilakeskuksen pienhankkeiden eli alle 1 miljoonan euron hankkeita. Pienet hankkeet tarkoittavat päiväkotien, koulujen, kulttuurirakennusten ja vapaa-ajan toiminnan rakennusten pieniä toiminnallisia muutoksia ja perusparannuksia, sisäilmaparannuksia sekä kiinteistön tekniikan uusimista. Vuonna 2014 näihin oli investointimäärärahasta osoitettu 19 miljoonaa euroa, ja siitä Tilakeskus käytti 16 miljoonaa euroa. Myös pienhankkeiden
talousarviossa siis pysyttiin.

Tilakeskus varaa pienhankkeille vuosittain määrärahan. Tämä varaus ei vielä voi olla tarkka korjaussuunnitelma. Uutisessa on verrattu tätä suunnitteluun ja pienten hankkeiden vuosittaiseen suunnitteluun varattua määrärahaa ja tarkan korjaussuunnitelman loppukustannuksia. Tämä vertailu antaa virheellisen kuvan hankkeista.

Rakennuttaja teettää hankkeista suunnitelmat ja tarkemmat kustannusarviot luonnossuunnitteluvaiheessa. Tarkka kustannusarvio selviää, kun korjaussuunnitelmassa selvitetään korjattavan kohteen koko lähtötilanne ja kaikki korjaustarpeet.

Tässä vaiheessa korjaustarve voi muuttua tai laajentua alustavasta arvioinnista. Korjattavan kohteen käyttötarpeeseen sekä rakennuksen käyttäjän tarpeisiin voi tulla muutoksia, jotka vaikuttavat korjaussuunnitelmaan ja kustannuksiin. Kustannuksia seurataan kuukausittain, ja toimialakohtaista määrärahan käyttöä tarkennetaan tarvittaessa tilaajan ja tuottajan kanssa.

Tampereella on odottamassa paljon muun muassa koulujen ja päiväkotien pienkorjaushankkeita, ja niiden tärkeysjärjestys ja toteutus arvioidaan kolme kertaa vuodessa. Alle 1 miljoonan euron hankkeita tekevät pääosin puitesopimuksin kilpailutetut alihankkijat. Puitesopimukset kilpailutetaan 2-4 vuoden välein.

Tilakeskus määrittelee vuosittain elokuussa noin 80 prosenttia seuraavan vuoden pienhankkeista, jotta niiden suunnittelu voidaan käynnistää. Alle 50 000 euron investoinnit toteutetaan isännöitsijän toimesta ja yli 50 000 euron hankkeet Tilakeskuksen rakennuttajien ohjauksessa.

Yli 1 miljoonan euron hankekohtaiset kokonaiskustannukset ovat sitovia. Tilakeskus Liikelaitoksen johtokunta voi perustellusta syystä hyväksyä uudisrakennushankkeessa 5 prosentin ylityksen ja peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa 15 prosentin hankekohtaisen ylityksen
talonrakennuksen kokonaisinvestointien yhteissumman rajoissa.

Toimialakohtaista pienten investointien määrärahaa käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Ylitykset raportoidaan hankkeiden loppuraporteissa ja kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. Nämä asiakirjat ovat julkisia.

 

 

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Vastine: Tampereen Tilakeskus kiistää talousarvioylitykset”

  1. Kustannusarviot ylittyivät aivan siten kuin Aamulehdessä todettiin. Ekholm sekoittaa tietoisesti tässä talousarvion ja kustannusarvion. On hyvä, että kustannusarvioiden ylityksiin tartutaan mediassa, jotta niihin saadaan edes jonkinlaista tolkkua. Tampere on jo ennestään tunnettu alimitoitetuista kustannusarvioistaan. Ne tehdään usein tietoisesti alakanttiin.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat