Kokeile kuukausi maksutta

Energiatodistusmenettely tiukkenee – todistus vaaditaan uimahalleiltakin

Hallitus antoi eilen eduskunnalle lakiesityksen rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta.

Hallitus antoi eilen eduskunnalle lakiesityksen rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta.

Energiatodistus on työkalu uudisrakentamisessa ja myynti- sekä vuokraustilanteissa rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen. Energiatodistusvelvoitteet koskevat vain rakennuksia, joita lämmitetään tai jäähdytetään.

Lainmuutoksella uimahallit, jäähallit, varastorakennukset, liikenteen rakennukset sekä moottoriajoneuvosuojat ehdotetaan tuleviksi energiatodistusmenettelyn piiriin.

Puolustushallinnon käytössä olevia rakennuksia menettely koskisi siltä osin, kun rakennuksiin tai niiden käyttöön ei liity salassa pidettävää tietoa.

Lisäksi väliaikaisiin rakennuksiin liittyvää poikkeusta rajattaisiin rakennuksiin, joiden käyttöaika on enintään kaksi vuotta.

Myös suojellut rakennukset tulisivat menettelyn piiriin. Vain siinä tapauksessa, jos suojellun rakennuksen luonne tai ulkonäkö muuttuisi vaatimuksen vuoksi tavalla, jota ei voida pitää hyväksyttävänä, rakennus voisi jäädä edelleen menettelyn ulkopuolelle.

Ympäristöministeriön mukaan lainmuutostarve johtuu Euroopan komission kannanotosta ja sen mahdollisista seurauksista. Komissio katsoi, että Suomen kansallinen lainsäädäntö ei vastaa rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä siltä osin, mitä rakennustyyppejä tai rakennusten tiloja on jätetty energiatodistusmenettelyn ulkopuolelle. Energiatodistus on käytössä kaikissa EU-maissa.

Energiatodistusmenettelyn piiriin tuleminen tarkoittaa, että energiatodistus on hankittava ja sitä on käytettävä lain mukaisesti rakennuksen rakentamisen, myynnin tai vuokrauksen yhteydessä taikka esillelaittovelvoitteen vuoksi. Esillelaittovelvoite koskee tietynlaisia yleisön käyntien kohteena olevia tiloja.

Lain tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alusta 2016. Esityksessä ehdotetaan ennen lain voimaantuloa käyttöön otetuille rakennuksille siirtymäaikaa siten, että muutos koskisi niitä vasta vuoden 2017 alusta lukien.

Myös ympäristöministeriön asetusta rakennuksen energiatodistuksesta muutetaan. Asetuksessa täsmennetään noudatettavia pinta-alasääntöjä ja säädetään sovellettavista luokitteluasteikoista menettelyn piiriin tulevien rakennusten ja niiden tilojen osalta.

Ministeriön mukaan energiatodistuksen sisällöllistä kehittämistä jatketaan samanaikaisesti, kun valmistellaan uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen siirtymistä ja sen vuoksi tarvittavia säädösmuutoksia.

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Energiatodistusmenettely tiukkenee – todistus vaaditaan uimahalleiltakin”

  1. Kuinkahan kauan näitä turhia kustannuksia oikein siedämme???

  2. Hallitusohjelmassa vannotaan, että normeja puretaan. Ei tämä siltä näytä. Virkamiehet pelottelevat EU:n mahdollisilla sanktioilla. Tätä en usko. Lähes kaikissa maissa on omanlaisensa energiatodistus. Miksi Suomessa on monimutkaisin ja byrokraattisin? Johtuu siitä, että alun perin lähdettiin väärälle tielle ja nyt ei voi kasvojaan menettämättä muuttaa mitään. Ja kansa maksaa hyödyttömän tekeleen.

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat