ABB investoi miljoonia tutkimus­laboratorioon Suomessa

Sähkövoima- ja automaatioteknologiayritys ABB investoi miljoonia laboratorioon Suomessa, jossa tutkitaan ja testataan aurinkosähkövaihtosuuntaajien (invertterien) suorituskykyä, simuloidaan erilaisten verkkohäiriöiden vaikutuksia sekä tehdään säätestejä.

As Oy Espoon Adjutantti tuottaa itse energiaa talon katolla olevien aurinkopaneelien avulla. Aurinkosähköä käytetään muun muassa talon porraskäytävien valaistukseen ja asukkaiden yhteiskäyttöön tulevan sähköauton lataamiseen

Lähes neljän miljoonan euron investointi tehdään Pitäjänmäelle Helsinkiin sijoittuvaan laboratorioon. Uudessa laboratoriossa on maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen säähuone, jossa voidaan testata tehotekniikkaa niin Siperian kuin sademetsienkin oloissa aina 40 pakkasasteesta 100 lämpöasteeseen saakka. Laboratorio tukee Suomen ABB:n vahvassa kasvussa olevaa invertteriliiketoimintaa.

Maailmanlaajuisesti invertterimarkkinan koon arvioidaan olevan noin seitsemän miljardia euroa, josta voimalaitoskoon inverttereiden markkina noin kolmannes.

”Suomen ABB:lle kyse on yli sadan miljoonan euron liiketoiminnasta, jonka tilaukset ja liikevaihto ovat vuodessa kaksinkertaistuneet ja näkymät ovat hyvät. Aurinkosähkön hinnan ennustetaan laskevan ja voimaloiden koon kasvavan. Samalla inverttereiden tehovaatimukset kasvavat. Näemme aurinkovoimassa paljon mahdollisuuksia”, liiketoimintajohtaja Timo Toissalo ABB:ltä sanoo.

200 omakotitalon tehot

Aurinkosähköinvertteri muuntaa aurinkopaneeleissa tuotetun tasasähkön sähköverkkoon soveltuvaksi vaihtosähköksi. ABB:n tehdasalueella Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevassa uudessa laboratoriossa kehitetään ja testataan suuria voimalaitoskokoluokan inverttereitä, joiden yksikköteho voi vastata jopa 200 omakotitalon sähköliittymän tehoa. Käytännössä laboratoriossa voidaan testata suurimmillaan noin 8 megawatin tehoisia inverttereitä.

ABB:llä raskaan sarjan inverttereiden osaamisen ja kehittämisen hermokeskus on Suomessa.

”Aurinkoinvertteri on aurinkovoimalan aivot, keuhkot ja sydän. Kaikki voimalan tuottama teho kulkee sen läpi. Invertteri myös ohjaa omalta osaltaan tuotantoprosessia. Kyse on erittäin vaativasta tehoelektronisesta laitteesta, jonka kehittäminen vaatii korkeaa osaamista”, Toissalo sanoo.

ABB käynnisti aurinkoinvertteriliiketoiminnan Suomessa 2000-luvun lopulla. Jo vuonna 2010 yhtiö otti käyttöön 181 kilowatin aurinkosähkövoimalan taajuusmuuttajatehtaan katolla Helsingin Pitäjänmäellä. Voimala oli tuolloin Pohjoismaiden suurin. Nykyisin ABB:n suomalaista aurinkosähkötekniikkaa käytetään megawattiluokan aurinkovoimaloissa ympäri maailman, muun muassa Japanissa, Intiassa, Euroopassa ja Latinalaisen Amerikan suurimmassa aurinkovoimalaitoksessa Hondurasissa.

”Intian neljän gigawatin asennuskannasta yli puolet on varustettu ABB:n teknologialla. Yritysosto, vahva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä tiivis yhteistyö suomalaisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa ovat kantaneet hedelmää. Tänä päivänä olemme alan johtavia toimijoita globaalisti”, Toissalo sanoo.

Aurinko tuottaa energiaa 15 sekunnissa saman verran kuin maapallolla kulutetaan vuorokauden aikana. Verkkoon kytketty kapasiteetti Euroopassa oli vuo­den 2014 lopussa noin 90 000 MWp. Määrä on lähes tuhat­kertainen Suomen kapasiteettiin verrattuna. Koko maailman aurinkosähkökapasiteetti oli vuoden 2014 lopussa 178 GW.

Suomessa aurinkoinvertteriliiketoiminta työllistää ABB:llä ja alihankkijoilla yli 100 henkilöä. ABB on keskittänyt Suomeen voimalaitosmittakaavan aurinkoinverttereiden kehitys- ja liiketoimintavastuun. Uusi laboratorio otetaan käyttöön helmikuussa 2016.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “ABB investoi miljoonia tutkimus­laboratorioon Suomessa”

Vastaa