Kokeile kuukausi maksutta

SKOL: Suunnittelu- ja konsultointiyritysten liikevaihdot kasvoivat

Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna.

Suunnittelu- ja konsultointialan liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna.

Teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut kasvoivat viime vuonna seitsemän prosenttia verrattuna vuoteen 2014.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuodesta suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Teknologiateollisuuden toimialoista suunnittelu ja konsultointi sekä tietotekniikka-ala ovat ylittäneet ennen finanssikriisiä saavutetun liikevaihtotason.

Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannekyselyyn vastanneiden SKOL-yritysten tilauskanta pieneni viimeisellä vuosineljänneksellä lievästi verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Kotimaan tilauskanta pysyi lähes ennallaan, mutta vientitilauskanta pieneni merkittävästi.

Toimialoittain muutoksen suunta vaihteli: talo- ja teollisuussektoreilla tilauskanta pieneni vajaat neljä prosenttia, yhdyskuntasektorilla kasvoi kolme prosenttia.

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna yritysten tilauskanta parani. Tilauskanta kasvoi kotimaassa, mutta viennin tilauskanta pieneni. Talosektorilla tilauskanta oli vuodenvaihteessa 20 prosenttia ja yhdyskuntasektorilla 10 prosenttia vuoden takaista suurempi. Teollisuussektorilla tilauskanta pieneni 3 prosenttia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Neutraalit lähinäkymät

Suunnittelu- ja konsultointiyritysten näkymät ovat tammikuun kyselyn perusteella neutraalit, sillä kaikkien vastanneiden joukossa saldoluku oli nolla. Vastaajista hieman yli puolet ennakoi markkinatilanteen pysyvän ennallaan, reilu neljännes prosenttia ennakoi positiivista muutosta ja reilu neljännes prosenttia negatiivista muutosta.

Talosektorin saldoluku nousi merkittävästi edellisestä vuosineljänneksestä ja oli nyt +16. Infrassa markkinanäkymät ovat muuttuneet huonompaan suuntaan, saldoluku on nyt -25. Teollisuudessa markkinanäkymät ovat ennallaan ja saldoluku on lievästi miinuksella.

Uudet tilaukset nousivat viimeisellä neljänneksellä edelliseen vuosineljännekseen verrattuna johtuen normaalista kausivaihtelusta. Vuoden takaiseen jaksoon verrattuna uudet tilaukset vähenivät kuitenkin merkittävästi.

Talosektorilla uudet tilaukset ovat vähentyneet 10 prosenttia vuoden takaisesta. Teollisuudessa ja yhdyskuntasektorilla vähennys vuoden takaiseen vastaavaan jaksoon on peräti 25 prosenttia. Pudotus vuoden takaiseen verrattuna on merkittävä.

Työttömyys uhkaa väyläsuunnittelijoita

Suhdannekyselyyn vastanneissa yrityksissä henkilöstön määrä pysyi ennallaan verrattuna edelliseen neljännekseen. Lomautettujen ja lyhennettyä työviikkoa tekevien määrä lähti voimakkaaseen kasvuun. Kokonaan tai osittain lomautettuina oli tammikuussa 2,5 prosenttia vastanneiden yritysten henkilöstöstä, kun lokakuussa luku oli 0,8 prosenttia.

SKOL teki tammikuussa 2016 jäsenyrityskyselyn väyläsuunnittelun työllisyysnäkymistä. Kyselyn perusteella hankkeiden puute alkaa näkyä nopeasti yritysten työkannassa. Vastaajayrityksissä työskentelee tällä hetkellä hieman alle 1 500 asiantuntijaa tie-, katu- ja ratahankkeissa, näistä lähes puolet valtion rahoittamissa hankkeissa.

Yritykset arvioivat, että noin neljäsosa (26 prosenttia) valtion väylähankkeissa nyt työskentelevistä voisi jatkossa työllistyä korjausvelkahankkeissa. Tämä edellyttää, että ne saadaan käyntiin. Muihin hankkeisiin työllistyy vajaa kolmannes (31).

Työttömyys uhkaa 43 prosenttia jäsenyritysten tie- ja ratasektorin henkilöstöstä. Kysely tehtiin ennen Raide-Jokerin rahoitusesitystä.

”Raide-Jokeri työllistäisi liikkeelle lähtiessään vajaan kuudesosan työttömyysuhan alla olevista”, SKOL:in toimitusjohtaja Matti Mannonen arvioi.

Yhteensä 63 prosenttia vastanneista arvioi, että työpula on joko jo alkanut tai alkaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Lopuilla töitä riittää vuoden lopulle tai vuoden 2017 alkupuolelle. Suunnittelutöiden loppuminen tulee näkymään nopeasti myös infra-alan urakoinnin vähentymisenä. Pitkään jatkuva työpula vaarantaa myös alan osaamisen tulevaisuudessa.

 

 

 

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “SKOL: Suunnittelu- ja konsultointiyritysten liikevaihdot kasvoivat”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat