Raju kyselytulos – joka toinen aikoo asua eläkkeellä ulkomailla

Kiinteistömaailman ja Danske Bankin Suuressa Eläkekyselyssä yhteensä1015 työikäistä suomalaista toi ilmi toiveitaan tulevien eläkevuosien asumisesta.

Kiinteistömaailman ja Danske Bankin Suuressa Eläkekyselyssä yhteensä1015 työikäistä suomalaista toi ilmi toiveitaan tulevien eläkevuosien asumisesta.

Miehet pitävät naisia enemmän ajatuksesta vaihtaa uusiin maisemiin eläkevuosina, käy ilmi Suuren Eläkekyselyn vastauksista. Liki neljä kymmenestä pitää mahdollisena muuttoa eläkevuosina toiselle paikkakunnalle Suomessa, ja osa-aikaisesta eläkevuosien asumisesta ulkomailla haaveilee peräti joka toinen työikäinen suomalainen.

Jopa 38 prosenttia vastaajista uskoo muuttavansa joko varmasti tai mahdollisesti eläkevuosina toiselle paikkakunnalle Suomessa.

Ulkomailla uskoo asuvansa osan vuodesta tätäkin useampi eli joka toinen. Kokonaan Suomen arvelee voivansa jättää eläkevuosina taakseen peräti joka neljäs vastaaja.

Miesten halu vaihtaa maisemaa eläkeiässä on naisia isompaa sekä kotimaan että ulkomaanmuuttojen osalta.

Vastausten jakaumat ovat yllättävänkin samankaltaiset kaikissa ikäryhmissä. Ainoa isompi ero muihin ikäryhmiin verrattuna löytyy yli 55-vuotiaista, joiden halu muuttaa pysyvästi ulkomaille on muita pienempi. Tästäkin ikäryhmästä kuitenkin 17 prosenttia pitää muuttoa ulkomaille mahdollisena.

Innokkaimmat muuton suunnittelijat löytyvät kaikissa ikäryhmissä Uudeltamaalta ja kotipaikkauskollisimmat Pohjois- ja Itä-Suomesta.

”Työelämässä on tällä hetkellä valtava määrä ihmisiä, joilla on muuttohaluja ja mahdollisuuksia eläkevuosina. Vaikka kaikki haaveet eivät lopulta toteutuisikaan, on nähtävissä, että eläkeikäiset muodostavat tulevina vuosina hyvin keskeisen ryhmän isompiakin muuttoja tekevistä ihmisistä”, toteaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Uusi asuinpaikka houkuttaa

Minne suomalainen sitten suunnittelee muuttavansa siinä vaiheessa, kun työelämä on takanapäin?

Yhtä moni muuttoa mahdollisena pitävistä vastaajista mielii asettuvansa vapaa-ajanasunnolle, lapsuudenkodin maisemiin kuin lastenkin lähelle. Näin suunnittelee 13-14 prosenttia vastaajista. Muulle entiselle asuinpaikalleen arvelee muuttavansa 11 prosenttia vastaajista.

Yllättäen kaikkein suosituin vastaus – joka neljännellä vastaajista – oli ”muu paikkakunta”.

”Muu paikkakunta -kategoria yllättää. Se voi pitää sisällään monenlaisia suunnitelmia, mutta siltäkään tulkinnalta ei voi välttyä, että monen suomalaisen mielessä kytee ajatus aloittaa eläkkeellä ihan uusi elämänvaihe uudella paikkakunnalla. Erityisesti nämä vastaukset korostuivat keski-ikäisten ja sitä vanhempien ihmisten vastauksissa. Näemmekö tulevina vuosina ihan uudenlaista maansisäistä muuttoliikettä? pohtii Heikkinen.

Vaivattomampi asunto tai lasten luo

Eläkeajan muuttoajatuksista kysyttiin myös Kiinteistömaailman välittäjiltä. Tyypillisin eläkeläismuuttaja on välittäjien mukaan tällä hetkellä ihminen, joka haluaa vaivattomampaan asuntoon samalla pakkakunnalla. Toiseksi tavallisimmaksi muuton motiiviksi asunnonvaihtajat kertovat toiveen muuttaa lähemmäs lapsiaan.

Vapaa-ajanasunnolle tai ulkomaille muuttajia välittäjät kohtaavat työssään toistaiseksi selvästi vähemmän. Samoin heitä, joiden ensisijainen tavoite on muuttaa selkeästi kalliimpaan asuntoon ja näin satsata varojaan eläkeajan asumiseen.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Raju kyselytulos – joka toinen aikoo asua eläkkeellä ulkomailla”

Vastaa