Kokeile kuukausi maksutta

Katso pärjääkö palkkasi kuntapuolen rakentajien liksoille – listasimme palkat

Rakentamisen alalla kunnissa työskentelevien säännöllisen työajan keskiansio oli 3185 euroa kuukaudessa syksyllä 2015, kun kuntasektorin kaikkien palkansaajien keskiansio oli hieman vähemmän eli 3017 euroa. Tiedot perustuvat palkkatilastoon, jonka Tilastokeskus kerää kunnista ja kuntayhtymistä vuosittain aina lokakuussa.

Rakentamisen alalla eniten kuntapuolella tienasivat talonrakentamisen ammattilaiset. Heidän säännöllisen työajan keskiansionsa oli 3770 euroa kuukaudessa. Maa- ja vesirakentamisessa säännöllisen työajan keskiansio oli 3346 euroa kuukaudessa ja erikoistuneessa rakennustoiminnassa 2449 euroa.

Kiinteistöalan tehtävissä kuntien palveluksessa toimivien säännöllisen työajan keskiansio oli 2789 euroa kuukaudessa.

Vuonna 2015 kuntasektorilla työskenteli yhteensä 412 000 kuukausipalkkaista palkansaajaa, kun mukaan lasketaan myös osa-aikaiset. Näistä palkansaajista 899 työskenteli rakentamisen alalla ja 575 kiinteistöalan tehtävissä.

Kaikkien tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskituntiansio kuntapuolella oli 14,58 euroa. Rakentamisen tehtävissä kuntien palveluksessa työskentelevien tuntipalkkaisten keskituntiansio oli 13,91 euroa ja kiinteistöalan tehtävissä 14,62 euroa.

Tuntipalkkaisia kuntasektorilla työskenteli vuonna 2015 noin 8 500 henkeä. Tuntipalkkaisten määrä kunnissa on pienentynyt vuosi vuodelta. Noin kolmannes tuntipalkkaisista toimi rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijän ammateissa. Yleisin kuntien käyttämä ammattinimike tuntipalkkaisilla oli kirvesmies, joita oli yli 600.

Tilastojen laatimisen periaatteet

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut.

Tilastokeskus keräsi ansiotiedot kuntien palkansaajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun 2015 ensimmäisenä arkipäivänä. Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat.

Kuntasektorilla ammatti- ja virkanimikkeet perustuvat Kuntien eläkevakuutuksen luokituksen mukaiseen ammattinimikkeistöön.

Palkat ammattinimikkeittäin

Säännöllisen työajan keskiansio kuukausipalkkaisilla, euroa/kk
Aluearkkitehdit 4 208
Apulaisrakennustarkastaja 3 247
Arkkitehti 4 065
Asemakaava-arkkitehti 4 686
Asemakaavasuunnittelija 3 984
Isännöitsijä 3 243
Johtava rakennustarkastaja 4 426
Kaavasuunnittelija 3 269
Kaavoittaja 3 656
Kaavoitusarkkitehti 4 002
Kaavoitusinsinööri 3 649
Kaavoitusjohtaja 4 815
Kaavoituspäällikkö 4 862
Kaavoitusteknikko 3 374
Katuinsinööri 3 791
Katumestari 3 402
Katupäällikkö 4 614
Kaupunginarkkitehti 5 138
Kiinteistöinsinööri 4 128
Kiinteistöjohtaja 5 998
Kiinteistömestari 3 319
Kiinteistöpäällikkö 4 338
Kiinteistörakennusmestari 3 354
Kiinteistötyönjohtaja 2 978
Kunnallistekniikan suunnittelija 3 188
Kunnanrakennusmestari 3 624
Lupa-arkkitehti 3 900
Lvi-asiantuntija 3 657
Lvi-insinööri 3 648
Lvi-tarkastaja 3 512
Lvi-teknikko 3 274
Maankäyttöinsinööri 3 840
Maankäyttöpäällikkö 4 615
Maanmittausinsinööri 3 207
Maanmittausteknikko 3 278
Maarakennusmestari 3 509
Maisema-arkkitehti 3 914
Putkimestari 3 289
Rakenneinsinööri 3 893
Rakennusarkkitehti 3 872
Rakennusinsinööri 3 518
Rakennusmestari 3 309
Rakennuspäällikkö 4 500
Rakennustarkastaja 3 722
Rakennustöiden valvoja 3 458
Rakennuttaja 3 616
Rakennuttajainsinööri 3 901
Rakennuttajapäällikkö 4 860
Rakennuttajavalvoja 3 516
Suunnittelurakennusmestari 3 170
Talonrakennusmestari 3 337
Tarkastusrakennusmestari 3 490
Tekninen isännöitsijä 3 371
Tekninen johtaja 5 069
Tiemestari 3 442
Toimistoarkkitehti 3 757
Toimistorakennusmestari 3 133
Työmaamestari 3 155
Työmaapäällikkö 3 495
Työmaavalvoja 3 548
Vastaava mestari 3 455
Vastaava rakennusmestari 3 512
Vastaava rakennuttaja 3 711
Yhdyskuntatekniikan päällikkö 4 233

Säännöllisen työajan keskiansio tuntipalkkaisilla, euroa/h
Kirvesmies 15,28
Kirvesmies, vanhempi 15,98
Kivityömies 21,14
Lvi-asentaja 14,89
Maalari 14,03
Maalari, nuorempi 14,64
Maalari, vanhempi 15,51
Maanrakennusammattimies 14,00
Maanrakennustyöntekijä 12,55
Muurari 16,21
Putkiasentaja 14,89
Putkiasentaja, nuorempi 14,44
Putkiasentaja, vanhempi 15,78
Rakennusalan ammattimies 15,32
Rakennusalan yleisammattimies 14,32
Rakennusammattimies 14,57
Rakennusmies 14,22
Rakennustyömies 12,95
Sähköasentaja 15,10
Sähköasentaja, nuorempi 15,97
Sähköasentaja, vanhempi 17,93
Yhdyskuntarakentaja 14,80

Tätä artikkelia on kommentoitu 2 kertaa

2 vastausta artikkeliin “Katso pärjääkö palkkasi kuntapuolen rakentajien liksoille – listasimme palkat”

  1. missä yksityispuolen taulukko johon voisi verrata?

  2. Tilastokeskus julkaisee yksityissektorin palkkoja koskevan tilaston vastaavalta ajankohdalta vasta elokuussa 2016. Edellinen tilastojulkistus yksityissektorin palkoista on viime elokuulta, ja sen palkkatiedot koskevat syksyä 2014. Ne ovat siis vuotta vanhempia tietoja kuin nyt julkistetussa kuntasektorin tilastossa. Myös ammattinimikkeissä on eroja. Ohessa on kuitenkin linkki kyseiseen juttuun:

    https://www.rakennuslehti.fi/2015/08/oletko-palkkakuopassa-nain-tienaa-rakennusalan-ammattilainen/

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat