Kokeile kuukausi maksutta

Työvoimapula haittasi jo Constin projektien etenemistä

Constin liikevaihto säilyi kuluvan vuoden heinä-syyskuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Yhtiö ei saanut täysin realisoitua vahvaa tilauskantaansa liikevaihdoksi työvoimapulan vuoksi. Tulos kuitenkin koheni.

Constin liikevaihto säilyi kuluvan vuoden heinä-syyskuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Yhtiö ei saanut täysin realisoitua vahvaa tilauskantaansa liikevaihdoksi työvoimapulan vuoksi. Tulos kuitenkin koheni.

”Heinä-syyskuun liikevaihtokertymään vaikutti ennakoitua haasteellisempi henkilöstöresurssien saatavuus, mikä heijastui projektien etenemiseen ja aloittamiseen sekä jonkin verran myös uusien projektien hankkimiseen. Tämän johdosta alkuvuonna vahvistunut tilauskantamme ei realisoitunut liikevaihdoksi ennakoidulla tahdilla. Kaikesta huolimatta kannattavuutemme parani vuosineljänneksen aikana”, toimitusjohtaja Marko Holopainen sanoo.

Consti arvioi työvoimapulan haittaavan myös kuluvan vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihdon kertymistä. Lisäksi projektien toteutusaikataulut siirtyvät osittain eteenpäin, mikä sekin heikentää liikevaihtokertymää loppuvuonna.

Tämän vuoksi Consti on tarkentanut koko vuoden liikevaihto-ohjeistustaan hieman alaspäin. Yhtiö arvioi kuitenkin koko vuoden 2016 liikevaihdon kasvavan vuoteen 2015 verrattuna.

Tilauskanta kasvoi yhä

Yhtiön tilauskanta kasvoi entisestään, sillä korjausrakentamisen ja taloteknisten palveluiden kysyntä jatkui Holopaisen mukaan kohtuullisen hyvänä vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Heinä-syyskuun aikana saatuja uusia tilauksia kertyi 6,3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden kolmannella neljänneksellä.

Vaikka markkinatilanne korjausrakentamisessa ja talotekniikassa jatkui yhtiön mukaan yleisesti ottaen kohtuullisen hyvänä, uudisrakentamisen vilkastuminen on Constin näkemyksen mukaan pienentänyt suurien korjaushankkeiden määrää toimitilapuolella. Vuosineljänneksen aikana yhtiön saamissa uusissa tilauksissa korostuivatkin asuinrakennusten putkiremontit ja julkisivusaneeraukset sekä yleisesti huoltotyöt.

Consti Yhtiöt 7–9 2016/7–9 2015

  • Liikevaihto milj. euroa 70,6/70,4
  • Liikevoitto % 5,3/4,2
  • Tulos ennen veroja milj. euroa 3,5/1,5

1–9 2016/1–9 2015

  • Liikevaihto milj. euroa 186,7/181,2
  • Liikevoitto % 3,5/3,2
  • Tulos ennen veroja milj. euroa 5,8/1,3
  • Omavaraisuusaste % 32,5/30,6
  • Henkilöstö (kauden lopussa) 931/928
  • Tilauskanta milj. euroa 185,6/172,3

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Työvoimapula haittasi jo Constin projektien etenemistä”

Vastaa