Kokeile kuukausi maksutta

Yritysten sukupolven­vaihdokset edullisia – lahjavero keskimäärin 3,5 prosenttia

Verottaja kohtelee yritysten sukupolvenvaihdokseen liittyviä lahjoituksia helläkätisesti.

SRV:n sukupolvenvaihdosprosessissa Ilpo Kokkila myi pojilleen osakkeita nimellisellä hinnalla.

Vuoden 2017 alussa voimaan tuleva laki keventää hieman edelleen verotusta, mutta lahjana saadun omaisuuden jatkomyyntiä koskevat säännökset kiristyvät.

SRV:n perustaja Ilpo Kokkila toteutti yhtiössä joulun alla sukupolvenvaihdosta myymällä kahdelle pojalleen osakkeita pörssiarvolla laskien reilun 64,4 miljoonan euron arvosta. Kauppahinta oli reilut 8,3 miljoonaa euroa. Pörssikurssiin verrattuna alihintaa oli 56,1 miljoonaa euroa.

SRV:stä kerrotaan, että kyse on lahjasta, jolla on nimellinen hinta.

”Verotuksessa osakkeita kohdellaan käyvän arvon mukaan”, talous- ja rahoitusjohtaja Ilkka Pitkänen toteaa.

Lue SRV:n omistusjärjestelyjä koskeva juttu tästä.

SRV:n omaisuusjärjestelyjen verokohtelusta ei ole tietoja, mutta sukupolvenvaihdosten yleistä verokohtelua voi arvioida hallituksen lakiesityksen perustelujen tietojen valossa. Tällä 1.1.2017 voimaan tulevalla lailla kevennetään perintö- ja lahjaveroa.

Perintö- ja lahjaverolain nojalla osa perintö- ja lahjaverosta voidaan jättää panematta maksuun, jos veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä. Sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa myös lahjanluonteisella kaupalla.

Yrityslahjojen vero keskimäärin 3,5 prosenttia

Hallituksen esityksen perusteluissa on yhteenveto 1050 sukupolvenvaihdoksen perusteella huojennetusta lahjasta, joista 650 koskee maatilavarallisuutta ja 400 yritysvarallisuutta. Näiden varojen yhteenlaskettu käypä arvo on ollut vajaat 690 miljoonaa euroa, verohuojennuksen yhteismäärä 85 miljoonaa ja huojennuksen jälkeen lahjan saajien maksettavaksi jäänyt veromäärä 18,4 miljoonaa euroa.

Noiden 400 yritysvarallisuutta koskevan lahjan osalta on lahjan saajien veroaste ollut 3,5 prosenttia. Maatilavarallisuuden lahjoissa veroaste on ollut vielä pienempi, 1,6 prosenttia.

Yli miljoonan euron yrityslahjojen osalta veroprosentti on lakiesityksen esimerkissä noin 4,6 prosenttia. Verohallinnosta tosin kerrotaan, että joissain sukupolvenvaihdostapauksissa veroprosentti näyttäisi jäävän tätä pienemmäksi.

Jos lahjan saaja on maksanut sukupolvenvaihdoksen lahjaluonteisessa kaupassa vähintään 50 prosenttia esimerkiksi yrityksen osakkeiden käyvästä arvosta, jätettään lahjavero kokonaan maksuunpanematta.

Sukupolvenvaihdosta koskevan verohelpotuksen saaminen edellyttää, että lahjoitus koskee vähintään kymmentä prosenttia yhtiön osakkeista.

Verohuojennuksen saaminen edellyttää, että verovelvollinen pyytää huojennusta verottajalta ennen lahjaverotuksen toimittamista.

Yleensä haetaan verottajalta ennakkoratkaisu siitä, miten lahjaveroa peritään, ja miten sukupolvenvaihdosta koskevia säännöksiä tulkitaan.

Omaisuuden jatkomyynnin veroetu poistuu

Verohelpotus edellyttää myös sitä, että verovelvollinen jatkaa yrityksen toimintaa viisi vuotta. Jatkamisena on osakeyhtiömuotoisissa yrityksissä pidetty perinteisesti sitä, että lahjan saaja osallistuu yhtiön toimintaan hallituksen jäsenenä, toimitusjohtajana tai muissa johtotehtävissä.

Jos osakkeet myy ennen kuin 5 vuotta lahjan saamisesta on kulunut, maksuun panematta jätetty vero on maksettava 20 prosentilla korotettuna.

Viiden vuoden kuluttua tapahtuvaan, lahjoituksella saadun omaisuuden myyntiin verottaja suhtautuu vielä tämän vuoden loppuun asti lempeästi. Osakkeiden hankintamenona pidetään osakkeiden käypää arvoa niiden hankkimishetkellä, ei sitä aliarvostettua määrää, josta lahjavero on maksettu huojennusmenettelyn jälkeen. Näin osakkeita myytäessä ei synny myyntivoittoa, jos osakkeet myy lahjan saamishetken kurssilla.

SRV:n sukupolvenvaihdoksen ajoitus onnistui hyvin, sillä sukupolvenvaihdosmenettelyn kautta saadun omaisuuden jatkomyynnin verotus kiristyy ensi vuoden alussa. Jos lahjoituksella saatua omaisuutta myytäisiin eteenpäin viiden vuoden jälkeen, hankinta-arvona pidettäisiin huojennusmenettelyn mukaista yritysvarallisuuden aliarvostettua tasoa, ei käypää arvoa.

Eli jos osakkeet myy eteenpäin saamishetken kurssilla, on maksettava alihinnan ja käyvän hinnan välisestä erotuksesta pääomaveroa. Yleisiä hankintameno-olettamia koskevat tuloverolain säännökset kuitenkin koskevat myös näitä kauppoja, ja vähentävät osakkeiden verotettavaa myyntituloa.

Tänä vuonna tehtäviin sukupolvenvaihdoksiin sovelletaan vielä nykyistä perintö- ja lahjaveroa. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2017

Normaali lahjavero selvästi korkeampi

Sukupolvenvaihdokseen liittyvä verohuojennus pudottaa lahjaveron murto-osaan normaaliin lahjaveroon verrattuna. Yli miljoonan euron lahjoituksissa veroaste on tällä hetkellä lähimpien sukulaisten osalta 16,2 prosenttia miljoonan euroon asti ja miljoonan ylittävältä osalta 20 prosenttia.

Vuoden 2017 alussa lähisukulaisia koskeva lahjavero alenee, painottuen lahjaveroasteikon yläpäähän, Juha Sipilän hallituksen linjan mukaisesti.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Yritysten sukupolven­vaihdokset edullisia – lahjavero keskimäärin 3,5 prosenttia”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat