Suunnittelu Kiinteistöt Rakentaminen Talous Uutiset Rakennuslehti Yksi kommentti

Pasilan tornialueen suunnittelukilpailu käynnistyi

Helsingin kaupunki ja alueen suurin maanomistaja Suomen valtio ovat käynnistäneet Helsinki High-Rise -kilpailun.

Kilpailulla haetaan korkeatasoista suunnitelmaa Pasilan tornialueen toteuttamiseksi.

Suunnittelualue sijaitsee Pasilansillan eteläpuolella Pasilankadun ja Ratapihantien välissä. Kilpailun tarkoituksena on löytää 150 000–200 000 kerrosneliömetrin suuruinen asuin-, toimisto- ja liiketiloja sisältävä laadukas suunnitelma tornialueen asemakaavoituksen pohjaksi ja alueen toteuttamiseksi.

Kilpailun tarkoituksena on myös löytää ostaja ja toteuttaja vähintään 40 000–65 000 kerrosneliön suuruiselle aloitusalueelle.

Tornialueesta on tavoitteena saada miellyttävää kaupunkiympäristöä myös jalankulkijoille. Kilpailun suunnitteluohjelmassa todetaan, että alueelle pitää korkeiden talojen lisäksi suunnitella matalampia rakennuksia tai tornitalon osia. Tarkoituksena on synnyttää miellyttäviä paikkoja tornien lomaan. Mataliin rakennuksiin tulee sijoittaa liike-, kahvila- tai muita asiakkaille avoimia tiloja.

Kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat laativat suunnitelmaehdotuksensa koko suunnittelualueelle. Kilpailun arviointiryhmä valitsee ensimmäisen vaiheen ehdotusten laatuarvioinnin perusteella jatkoon 2 – 4 laadullisesti parhaimman ehdotuksen laatinutta kilpailijaa.

Toisessa vaiheessa kilpailijat laativat tarkennetun suunnitteluratkaisunsa kilpailuohjelman mukaiselle aloitus- ja länsialueelle. Toisen vaiheen kilpailutöiden arvioinnin painopiste on aloitusalueen suunnitelmissa. Toisessa vaiheessa kilpailun ohjausryhmä neuvottelee kunkin kilpailijan kanssa aloitusalueen toteutussopimuksen.

Kilpailun ensimmäisen vaiheen suunnitelmaehdotukset jätetään arvioitaviksi toukokuussa 2017. Kilpailun toinen vaihe käynnistyy syksyllä 2017. Kilpailun voittaja julkistetaan arviolta vuoden 2018 jälkipuoliskolla. Tavoitteena on aloittaa kilpailualueen rakentaminen vuonna 2021.

Kilpailun voittaja valitaan kaupunkisuunnittelullisin perustein. Laadullisesti parhaan suunnitteluratkaisun laatineella taholla on oikeus ja velvollisuus ostaa aloitusalueen rakennusoikeus kilpailuohjelmassa ilmoitetuin yksikköhinnoin ja toteuttaa sille suunnitelmansa mukainen kokonaisuus.

Keskustelu artikkelista: 1 kommentti

  • Meneeköhän tämäkin kilpailun perinteisellä prosessilla ? Kilpailussa hersytellään epärealistisella arkkitehtuurilla, ja toteutusvaiheessa otetaan arkkitehdin kynä kauniiseen grynderikäteen ja toteutus tehdään toisilla suunnitelmilla ja konsepteilla.

    Vastaa

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia