Kokeile kuukausi maksutta

Ulkomaisen työvoiman osuus väheni, mutta aliurakointi lisääntyi rakennustyömailla

Rakennusteollisuus RT:n tuoreen työvoimakyselyn mukaan yhä useampi rakentaja on suomalainen.

Rakennusalan työmailla työskentelevistä runsas viidennes on ulkomaalaisia. Kuvan henkilöt eivät liity juttuun.

RT:n poikkileikkauksena toteutetun työvoimakyselyn tiedot koskevat marraskuun 1. päivän tilannetta vuonna 2016.

Järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömailla keskimäärin joka neljäs työntekijä on Uudellamaalla ulkomaalainen, kun edellisessä kyselyssä kolme vuotta sitten joka kolmas työntekijä oli ulkomaalainen.

Muualla Suomessa ulkomaalaisia on noin viisi prosenttia työvoimasta vaihdellen Lapin 0,3 prosentista Satakunnan 12:een prosenttiin.

Infrarakentamisessa keskimäärin joka kymmenes työntekijä on ulkomailta osuuden ollessa vastaavasti suurempi Uudellamaalla ja pienempi maakunnissa.

”Rakentamisen vilkastuminen ei siis ole perustunut vain ulkomaisen työvoiman suurempaan käyttöön, vaan syntyneistä työpaikoista entistä useampi on mennyt suomalaisille. Myös osa ulkomaisista rakentajista on asettunut maahamme pysyvästi ja saanut Suomen kansalaisuuden. Todennäköisesti pakollinen veronumero ja ilmoitusmenettely ovat suitsineet ulkomaisten keikkatyöläisten lähettämistä Suomeen”, RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari toteaa.

Ulkomaalaisten absoluuttinen määrä kasvoi

Määrällisesti ulkomaalaisia rakentajia työskentelee nyt Suomessa kuitenkin enemmän kuin kolme vuotta sitten, vaikka heidän suhteellinen osuutensa onkin vähentynyt. Työvoimakyselyn mukaan talonrakennusalalla työskentelee 8 040 henkilöä, kun määrä oli kolme vuotta sitten 6 855 henkilöä.

Infra-alalla työskentelee noin tuhat ulkomaalaista rakentajaa.

RT:n työvoimakysely koskee yli puolta rakennusalan työnteijöistä. Kari arvioi, että kaikkiaan rakennusalalla työskentelee alle 20 000 ulkomaalaista henkilöä.

Aliurakointi kasvanut rajusti

Rakentamisen nopea nousu muutaman taantumavuoden jälkeen näkyy työmaiden kokonaisvahvuuden voimakkaana kasvuna. Viime marraskuun alussa RT:n jäsenyritysten talonrakennustyömailla työskenteli kaikkiaan runsaat 46 000 henkilöä, mikä on lähes 47 prosenttia enemmän kuin kolme vuotta sitten.

Valtaosa kasvusta on Uudeltamaalta, jossa on käynnissä poikkeuksellisen mittavia hankkeita.

Kapasiteettia on saatu lisättyä nopeasti aliurakoinnin avulla. Oman työvoiman osuus työmaiden kokonaisvahvuudesta onkin vähentynyt huomattavasti. Koko maassa omaa työvoimaa on nyt 21 prosenttia, kun kun osuus oli 32 prosenttia vuonna 2013.

Uudellamaalla oman työvoiman osuus on painunut 14 prosenttiin.

Oman työvoiman osuus on perinteisesti ollut suurinta maan pohjoisosissa, mutta sielläkin se on selvästi vähentynyt. Ainoastaan Itä-Suomessa oman työvoiman osuus on kasvanut.

Infrarakentamisessa yritykset käyttävät enemmän omaa työvoimaa kuin talonrakentamisessa. Kyselyn mukaan oman työvoiman osuus on 45 prosenttia infrarakentamisessa.

Tapio Karin mukaan aliurakoinnin ja vuokratyövoiman käytön yleistyminen on rakentamisessa pitkäaikainen suuntaus, koska niiden avulla toiminta joustaa tehokkaammin nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Aliurakoitsijoiden työntekijöistä huomattavasti isompi osa on ulkomaalaisia kuin pääurakoitsijoiden omilla palkkalistoilla olevasta henkilöstöstä. Ulkomaisen työvoiman osuus koko työvoimasta ei ole kuitenkaan enää kasvanut käsi kädessä aliurakoinnin kanssa. Pääurakoitsijat ilmoittavat kyselyssä paitsi oman työvoimansa myös aliurakoitsijoidensa ja vuokratyöntekijöidensä tiedot.

Työmaita valvotaan aikaisempaa tehokkaammin

Rakennusyrityksissä tiedetään nykyisin entistä tarkemmin, keitä työmailla työskentelee sekä miten työehdot ja veronmaksu hoituvat. Vuodesta 2013 lähtien kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on oltava veronumero, ja heidät on merkittävä veronumerorekisteriin.

Lisäksi vuonna 2014 voimaan tullut laki ilmoitusmenettelystä edellyttää, että aliurakoitsijat ilmoittavat työmaan työntekijätietonsa kuukausittain päätoteuttajalle. Päätoteuttaja puolestaan on velvollinen pitämään luetteloa työmaan kaikista työntekijöistä ja ilmoittamaan tiedot kuukausittain verottajalle.

RT:n työvoimakysely toteutettiin talonrakennusteollisuudessa seitsemättä kertaa, ensimmäinen kysely oli vuonna 2007. Aluksi kyselyt tehtiin vuoden välein. Viimeksi tarkastelujakso oli kaksi vuotta, nyt edellisestä kyselystä oli kulunut kolme vuotta.

Infrarakentamisessa kysely tehtiin nyt toisen kerran.

(Juttua on täsmennetty ulkmaalaisten työntekijöiden absoluuttista määrää koskevilla tiedoilla sekä lisäämällä kyselyn toteuttamisen ajankohta. Myös otsikkoa on muutettu.)

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ulkomaisen työvoiman osuus väheni, mutta aliurakointi lisääntyi rakennustyömailla”

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat