Asentajia kannattaa kuunnella työmaalla ja suunnittelussakin – siten vältytään monilta virheiltä

Aliurakoitsijat olivat työmaalla pitkään porukka, jota komenneltiin, mutta ei kuunneltu. Tänään on huomattu, että aliurakoitsijat ovat työmaan todellisia erikoisosaajia, jotka voivat parantaa myös suunnitelmien laatua. Hyvä esimerkki tästä on vesikattoasentajien perustama Sadex oy.

Aliurakoitsija saisi ketjuttaa vain kerran, mutta käytännöstä poiketaan ”perustellusta syystä”

Isot rakennusyhtiöt pyrkivät pitämään alihankintaketjut lyhyinä. Useimpien käytäntö on, että aliurakoitsijalla saa olla korkeintaan yksi aliurakoitsija. Tarpeen mukaan säännöstä kuitenkin poiketaan.