Lisää energianormeja EU:sta: sähköautojen latauspisteet pakollisiksi

EU-komissio tuo lisää energiansäästöön liittyviä normeja rakentamiseen. Rakennuksiin pitää tehdä sähköautojen latauspisteitä ja energiatodistuksen rinnalle tulee rakennuksen automaatio- ja älyvaatimukset. Energiansäästövaatimuksia lisätään korjausrakentamisessa.

EU-komissio tuo lisää energiansäästöön liittyviä normeja rakentamiseen. Rakennuksiin pitää tehdä sähköautojen latauspisteitä ja energiatodistuksen rinnalle tulee rakennuksen automaatio- ja älyvaatimukset. Energiansäästövaatimuksia lisätään korjausrakentamisessa.

Valtioneuvosto käsitteli 2.2.2017 EU:n komission ehdotusta rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta. Muutosehdotukset koskevat muun muassa sähköautojen latauspisteitä rakennusten pysäköintipaikkoihin sekä rakennusten automaatio- ja valvontajärjestelmiä. Valtioneuvosto päätti lähettää ehdotusta koskevan kirjelmän eduskunnan käsiteltäväksi.

Valtioneuvosto pitää myönteisenä, että sähköautojen latausmahdollisuuksia edistetään uusissa rakennuksissa ja laajamittaisesti korjattavissa rakennuksissa. Direktiiviehdotuksen mukaan uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, valmisteltaisiin kaapelointi siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan asentaa sähköautojen latauspiste. Laajasti korjattavien asuinrakennusten kohdalla kaapelointi koskisi noin 600 asuinkerrostaloa vuodessa.

Muun tyyppisissä rakennuksissa, joissa on yli 10 pysäköintipaikkaa, olisi uudisrakentamisessa ja laajojen korjausten yhteydessä varustettava joka kymmenes pysäköintipaikka hintasignaalin mukaan toimivalla sähköautojen latauspisteellä. Vuosittain Suomessa valmistuu noin 1 100 uutta rakennusta ja korjataan noin 930 rakennusta, joita latauspisteiden rakennusvelvoite koskisi.

Direktiiviehdotus sisältää myös vaatimuksen, jonka mukaan olemassa olevissa rakennuksissa joka kymmenes pysäköintipaikka tulisi varustaa hintasignaalin mukaan toimivalla sähköautojen latauspisteellä 1.1.2025 lähtien, eikä vaatimus rajoittuisi silloin uudisrakentamiseen ja laajoihin korjauksiin. Latauspisteiden rakennusvaatimus ei koskisi asuinrakennuksia ja edellyttäisi, että rakennuksessa olisi yli 10 pysäköintipaikkaa. Valtioneuvosto suhtautuu varauksellisesti tähän olemassa olevia rakennuksia koskevaan komission ehdotukseen. Valtioneuvosto pitää lisäksi tärkeänä, että direktiivin säännökset ovat joustavia eivätkä sisällä liian teknisiä yksityiskohtia.

Peruskorjausstrategia pakolliseksi

Direktiiviehdotuksen mukaan jäsenmaiden tulisi laatia rakennuskannan pitkän aikavälin peruskorjausstrategia. Strategia sisältäisi muun muassa suunnitelman toimenpiteineen ja tavoitteineen rakennuskannan vähähiilisyyden saavuttamiseksi vuonna 2050 ja välitavoitteet vuodelle 2030.

Direktiiviehdotuksen mukaan lämmitysjärjestelmien ja ilmastointijärjestelmien pakollisten tarkastusten vaihtoehdoksi tulisi vaatimus varustaa suurehkot rakennukset automaatio-, seuranta- ja valvontajärjestelmillä. Valtioneuvosto pitää tätä hyvänä vaihtoehtona tarkastuksille ja kannattaa säännöllisten tarkastusten kohdistamista aiempaa suurempiin teknisiin järjestelmiin.

Ehdotus rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muuttamisesta on osa laajempaa ns. puhtaan energian pakettia. Sen tavoite on asettaa energiatehokkuus etusijalle ja nostaa EU maailman johtoasemaan uusiutuvan energian alalla. Paketin taustalla on tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoteen 1990 verrattuna. Direktiiviehdotuksen käsittely Euroopan neuvostossa ja parlamentissa on käynnistymässä.

Ympäristöministeriön entinen yli-insinööri Esko Kukkonen pohtii omassa blogissaan EU:n toiminnan ”järkevyyttä” samaan aikaan, kun Suomessa painitaan normien purkutalkoiden kanssa, jotta EU:sta tulevat alati uudet normit saataisiin mahtumaan mukaan ilman kohtuuttomia kustannusten nousuja.

 

Tätä artikkelia on kommentoitu 3 kertaa

3 vastausta artikkeliin “Lisää energianormeja EU:sta: sähköautojen latauspisteet pakollisiksi”

  1. Nämähän lähtee Ranskassa ja vaikka Italiassa heti toteutukseen, eix niin ?

  2. Luonnollisesti myös kreikassa ja espanjassa joissa kaikissa nykyisiäkin EU-määräysiä impletoidaan ja noudatetaan tinkimättömästi.
    Toivottavasti näihin löysiin EU-säädöksiin keksitään taas ihan ikiomia tiukennuksia,eihän me muutoin pysytä mallioppilaana.
    Ai niin me varmaan taas tienataan tällä..

  3. ………….. muun muassa suunnitelman toimenpiteineen ja tavoitteineen rakennuskannan vähähiilisyyden saavuttamiseksi vuonna 2050 ja välitavoitteet vuodelle 2030. Tätä puuhataan kovasti Puolassa jossa nyt on ’paljohiilinen’ kotitalouksien lämmitystapa

Vastaa käyttäjälle Vaatimuksissa löytyy Peruuta vastaus