”Otava” voitti Suomenlinnan arkkitehtuurikilpailun

Suomenlinnan arkkitehtuurikilpailun linnoituksen uusista asuinrakennuksista on voittanut nimimerkki Otava.

Arkkitehtitoimisto Heikkinen & Kangasahon "Otava" voitti Suomenlinnan arkkitehtuurikilpailun linnoituksen uusista asuinrakennuksista.

Otavan tekijöiksi paljastuivat arkkitehti Tapio Kangasaho ja arkkitehti SAFA, sisustusarkkitehti SIO Jonna Heikkinen / Arkkitehtitoimisto Heikkinen & Kangasaho Tampereelta.

Tärkein arviointiperuste oli kokonaisarkkitehtuuri suhteessa Suomenlinnan merilinnoitukseen. Onnistuneimmiksi arvioitiin ehdotukset, jotka selkeästi edustavat tämän päivän arkkitehtuuria ja luovat paikkaan oman historiallisen kerrostumansa mutta sisältävät muistumia paikan historiasta.

”Suunnittelutehtävä osoittautui hyvin vaikeaksi. Uudisrakennusten sovittaminen historialliseen mutta tavallaan keskeneräiseen maisemaan on haastavaa. Yleistaso ei ollut hyvä, mutta viisi parasta erottui joukosta selkeästi”, tuomariston puheenjohtaja Heikki Lahdenmäki sanoo.

”Voittajaksi ylsi ehdotus, jonka rakennukset istuvat luontevasti paikoilleen harjakattoisina hahmoina. Aukotus on maltillista ja Suomenlinnan linnoitusarkkitehtuuriin sopivaa. Kokonaismassoittelussa on etäisiä liittymiä bastionijärjestelmien geometriaan. Rakennukset on viisaasti sijoitettu etäämmäksi rannasta, jolloin ranta jää avoimeksi ja julkiseen käyttöön.”

Avoimessa suppeassa kilpailussa jaettiin palkinnot kolmelle parhaalle, lisäksi jaettiin kaksi lunastusta. Kunniamainintoja ei jaettu. Ensimmäinen palkinto on 16 000 euroa, toinen 12 000 euroa ja kolmas 8 000 euroa ja lunastukset á 4 000 euroa.

Voittajan valitsi ammattituomaristo, joka koostui Suomenlinnan hoitokunnan, Helsingin kaupungin sekä Museoviraston edustajista ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn nimeämistä tuomareista.

Uusia asuintaloja aiotaan rakentaa merilinnoituksen Länsi-Mustasaarelle. Kilpailulla etsittiin näille rakennuksille luonnetta, laajuutta ja toteutustekniikkaa, jotka soveltuvat maailmanperintökohteen suojeltuun, historialliseen miljööseen. Kiinnostus oli laajaa, ja ehdotuksia tuli 157 Suomesta sekä Ruotsista, Tanskasta, Virosta, Ranskasta ja Espanjasta.

Kilpailutyössä on tehty arkkitehtoniset perusratkaisut, seuraavaksi ryhdytään yksityiskohtaisempaan suunnitteluun. Kilpailun järjesti Suomenlinnan merilinnoitusta hallinnoiva Suomenlinnan hoitokunta, jonka päämääränä on tehdä voittajan kanssa sopimus hanke- ja esisuunnitelmasta.

Tänä vuonna laaditaan hankesuunnitelma. Sen perusteella tehdään toteutussuunnittelu, joka alkaa noin vuotta ennen toteutusta. Tällöin rakentaminen alkaisi aikaisintaan vuonna 2019.

Uudet asuinrakennukset korvaavat 1960-luvulla väliaikaisiksi asunnoiksi rakennetut parakit. Ne puretaan aikaisintaan tänä keväänä. Suomenlinnan merilinnoitus on maamme mittavimpia restaurointikohteita, mutta ajoittain sinne rakennetaan uusia rakennuksia; tällä vuosituhannella yhteensä viisi.

Vastaa

Rakennuslehden pääuutisia