Kokeile kuukausi maksutta

Puolet yleisen asumistuen saajista asuu vapaarahoitteisessa asunnossa – tuki koetaan tutkitusti tärkeäksi

Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttaman tutkimus antaa tietoa asumistuesta käytävään keskusteluun.

Ara-kohteiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti.

PTT:n tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia asumistukea saavista vuokralaisista pitää asumistukea merkittävänä elämiseen vaikuttavana tekijänä.

Asumistuen merkitys pienituloisille on tärkeä, sillä pienimmissä tuloluokissa suurimmalla osalla kotitalouksista asumistuki kattaa yli puolet asumismenoista.

Tutkimuksen mukaan yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista suomalaisista vuokra-asujista pitää asumistukea merkittävänä tai erittäin merkittävänä päivittäiseen elämiseensä vaikuttavana tekijänä.

Vain reilu neljännes vastaajista pitää kulutusmenojen karsimista mahdollisena vaihtoehtona jos asumistuki poistuisi. Silloin yli 35 prosenttia vastaajista uskoi turvautuvansa muihin tukiin.

Mikäli asumistuki pienenisi, asunnon vaihtamista ei myöskään nähdä varteenotettavana vaihtoehtona. PTT:n ekonomisti Antti Kekäläisen mukaan syynä voi olla se, että tarpeen mukaista vaihtoehtoista asuntoa voi olla hankala löytää.

Reilulla kahdella kolmasosalla tukea saavista vuokra jää päkaupunkiseudulla alle 800 euron.

Kyselytutkimuksesta saa tietoja myös siitä, miten asumistuen suuruun vaihtelee vuokran mukaan. Jos vuokra on pääkaupunkiseudulla 400-599 euroa, reilu kolmasosa kotitalouksista saa asumistukea 300-499 euroa.

Vastaajista asumistukea saavat useimmin opiskelijat (noin 90% opiskelijoista) ja työttömät (noin 80%), kun taas osa-aikaisesti työssäkäyvistä ja eläkeläisistä tukea saa yli puolet.

On myös jonkin verran työssäkäyviä henkilöitä, joiden palkka ei selkeästi riitä elinkustannuksiin, sillä kokoaikatyössä olevista vastaajista noin 16 prosenttia kuuluu asumistuen piiriin.

”Asumistukimuutokset vaikuttavat kaikkein pienituloisimpiin pahasti, sillä heillä on yleensä heikoimmat valmiudet auttaa itseään, mikäli tuissa tapahtuu muutoksia negatiiviseen suuntaan”, Vuokralaiset VKL:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä toteaa.

”Asumistuilla on suuri merkitys palvelutyöntekijöiden toimeentuloon suurimmissa kasvukeskuksissa ja sitä kautta kaupungistumiskehitykseen. Asumistuen lisäksi tarvitaan myös tuotantotukea, jota kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrät pysyvät riittävinä.”

Noin puolet asuu Ara-asunnoissa

Kyselyyn vastanneista asumistuen saajista noin puolet asuu Ara-asunnoissa. Tutkimuksen mukaan vuokralla asujien on helpompi ymmärtää asumistukea kuin valtion tukeman asuntotuotannon roolia.

Kyselyssä yli 65 prosenttia asumistuen saajista pitää asumistuen hakemista helppona, kun taas tuetun asunnon saaminen koetaan hyvin vaikeaksi ja jopa liian hitaaksi. Tuettua asuntoa oli hakenut kyselyyn vastanneista reilu 300, mutta vain hieman yli puolet hakeneista oli asunnon saanut.

”Tarkastellun tutkimuskirjallisuuden, vuokralaisille tehdyn kyselytutkimuksen ja asiantuntijahaastatteluiden perusteella asumisen kysyntätuet, kuten yleinen asumistuki, nähdään läpinäkyvämpänä, paremmin tukea tarvitseville kohdentuvana ja selkeämpänä mallina kuin asumisen tarjontatuet”, Kekäläinen sanoo.

Tuetut vuokra-asunnot ovat kyselyn mukaan haluttuja ja kaikkein mieluisin asumisen muoto vastaajille on kunnan vuokrataloyhtiö (32 prosentille) alhaisen vuokratason vuoksi.

Lähes puolet tuesta yksin asuville

Noin 65 prosenttia vastaajista pitää tärkeimpinä tekijöinä vuokran määrää ja noin 70 prosentti vuokran osuutta tuloista. Varsinkin pienituloiset kannattavat erityisesti asumistuen määräytymistä vuokran määrän mukaan.

”Lähes puolet yleisestä asumistuesta kohdistuu yksin asuville ja toiseksi eniten tukea saavat yksinhuoltajaperheet. Tukien merkitys korostuu yksinhuoltajaperheissä, joissa pienituloisuus on lähes kolminkertainen kahden huoltajan talouksiin verrattuna. Se vaikuttaa muun muassa mahdollisuuksiin käyttää rahaa lasten harrastuksiin. Espoossa asuvista lapsiperheistä viidennes on yksinhuoltajaperheitä”, sanoo Espoon kaupungin asuntopäällikkö Anne Savolainen.

Saton, Espoon kaupungin ja Vuokralaiset VKL ry:n toimeksiannosta toteutettu ”Asumisen tuet vuokralaisen näkökulmasta” -tutkimus julkaistiin 26.10.2017.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Puolet yleisen asumistuen saajista asuu vapaarahoitteisessa asunnossa – tuki koetaan tutkitusti tärkeäksi”

  1. Totta kai asumistuki on pienituloiselle tärkeä. Tämä on taas yksi nollatutkimus. Jutussa on jäänyt mainitsematta, että vaikka asukas sitoutuu vuokrasopimuksessaan siihen, että asumistuki maksetaan suoraan vuokranantajalle, sopimus ei sido asukasta. Moni vuokralainen ohjaa tuen itselleen ja jättää koko vuokran maksamatta. Kun sitten aikanaan tulee häätö, yhteiskunta maksaa kaikki vuokrarästit. Eli asumistuki maksetaan kahteen kertaan. Vuokralainen on tyytyväinen: sai asumistuen verran nettona enemmän käyttörahaa/kk. Ja vuokranantaja on tyytyväinen: ei tullut luottotappiota. Sama meno jatkuu: häätö perutaan, vuokrasopimus jatkuu, tukien kaksinkertainen maksaminen jatkuu. Nämä tukien väärinkäyttäjät rapauttavat vähitellen koko nykyisen asumistukijärjestelmän. Kyllä asuntoministerikin asian tietää; miksi järjestelmää ei muuteta?

Vastaa

Viimeisimmät näkökulmat